Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Arşiv ve DYS
 
Döküman Yönetim Sistemi
Pordoc Doküman Yönetim Sistemi ile yönetmek istediğiniz belgeleri tarayarak elektronik ortama aktarabilirsiniz. Elektronik ortama, dokümanlara belli bir yetkilendirme ile ulaşılabilmekte ve sistemde bulunan dokümanlar birbirleriyle ilişkilendirebilmektedir.
Referanslarımız
arşiv ve dys referanslarımız
Evrak Depolama
Her türlü evrak ve kayıtlarınızın bilgisayar ortamına işlenmesi, depolanarak saklanması ve gerek duyulduğu anda erişilebilmesine olanak tanıyan özel veri tabanı yazılımıyla yukarıda belirtilen tüm avantajlardan azami şekilde yararlanmanızı sağlamaktadır.
Çözümlerimiz
Firmaların arşivsel ihtiyaçları olan her türlü hizmetin verilmesi ve müşterilere arşivsel konularda danışmanlık yapılması.
Arşivsel Yazılımlarımız
AYS, kamu ve özel kurum arşivleri için geliştirilmiş bir yazılımdır. AYS, ilk olarak 2002 yılında Marmara Üniversitesi Arşivcilik bölümünde Yüksek Lisans tezi olarak incelenmiştir. Birçok dijital arşiv konulu teze yazılım konusunda kaynak teşkil etmiştir. Bu tarihten itibaren geliştirilmeye devam edilmektedir. AYS dinamik yapıda olup kurumların yapıları ve istekleri doğrultusunda değişebilmektedir.
Faaliyet Alanlarımız
BeyazNet, Firmaların arşivlerini elektronik ve fiziksel olarak konusunda eğitim almış uzman kadromuzla düzenlenmektedir. Hizmetlerimiz arasında; fiziksel evrak düzenlemeleri, envanterlerin hazırlanması, tasnif ve saklama planlarının oluşturulması, ayıklama ve imha işlemleri, kayıtların Arşiv Yönetim Sistemi’ne alınması, arşiv yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin hazırlanması, belge üretim aşamalarının kontrollü yönetimi, elektronik belgelerin yönetimi ve iş akışı uygulamaları yer almaktadır. Elektronik üretilen belgelerin depolanması, veri güvenliğinin sağlanması ve geri dönüş işlemleri konularında da firmamız uzmandır.
Evrak Yöneticiliğinin Önemi
Arşivlerin ve evrak yöneticilerinin, bir kuruluşun organizasyonu içerisindeki yerinin genel olarak çok küçük ve en alt sıralarda olduğu düşünülür. Hatta birçok büyük kuruluşta arşiv kavramı tam manasıyla tanımlanamamıştır. Böyle kuruluşlarda arşiv işleri, kurum birimlerinde bulunan kurye, office boy vs. diye tanımlanan kişilerce yürütülür. Oysa kuruluşların, ürettikleri bilgilere her zaman ihtiyaçları vardır. Bu bilgilere sağlıklı ve hızlı ulaşmanın yolu iyi bir arşiv sistemine ve uzman bir evrak yöneticisine bağlıdır. Bu yüzden arşivlere ve evrak yöneticilerine gereken önem verilmelidir. Bu bilgiler olmadan şirket yöneticilerinin karar vermeleri de mümkün değildir.
Evrak Yöneticiliğinin Fonksiyonları
Evrak yöneticiliği, evrakların üretiminden nihai aşaması olan imhasına kadar tüm aşamalarını kontrol altında tutmakla ilgilidir. Daha açık ifade edilirse, evrak yöneticisinin görevi, imha süreleri olan evrakların, organizasyon içerisinde fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, imhasını gerçekleştirmek veya sürekli saklanmaya değer bir yönü varsa onları uygun koşullar altında arşivlemek ya da arşive devretmektir.
Envanter Çalışması
Evrak yöneticiliğinde yapılması gereken ilk işlem organizasyonun evrak envanter çalışmasıdır. Envanter çalışması, organizasyon içerisinde üretilen tüm evrakların tespitini yapmaktır. Evrak serileri ve saklama planları evrak envanteri çalışmasının sonucunda oluşur.
Saklama Planları
Saklama planı evrakların kurumlarda ne kadar sürelerle saklanması gerektiğini gösteren yönetmeliklerin genel adıdır. Saklama planları, tüm evrakı ve üretim aşamasından imha veya tarihi arşive devir aşamasına kadar izlenen işlemlerin tümünü ele almalıdır. Saklama planlarına konu olacak malzeme kısa sürede imha edilecek, bir süre saklanacak veya sürekli saklanacak malzemedir. Evrakın hangi gruba dahil olacağı taşıdıkları özelliklere bağlı bulunmaktadır.
Saklama Planına Hazırlığı
Özel bir Bankanın bir departmanın evrakları baz alınakar oluşturulmuştur. Bilişim Güvenliği ve Network altyapı uzmanı, Faronics ürünleri distributoru, Fortinet, SonicWall, Zyxel, Kaspersky, CA, Draytek partner, yazılım ve tasarım firması
OCR İşlemleri
Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition), bilgisayar ortamında bulumayan yazılı dokümanların özel tarayıcılar arayıcılığıyla veya normal olarak taranmış resimlerinin özel programlar yardımıyla bilgisayar ortamına düzenlenebilecek sayısal halde (
Örnekler
Arşiv formlarının örnekleri, Bilişim Güvenliği ve Network altyapı uzmanı, Faronics ürünleri distributoru, Fortinet, SonicWall, Zyxel, Kaspersky, CA, Draytek partner, yazılım ve tasarım firması
Saklama Planı
Saklama Planı
Arşive Evrak Devri
Arşive Evrak devir arlıken veya devir ederken dikkat edilmesi gereken unsurlar.
Makaleler
Arşiv camiasında yayınlanan önemli makaleleri sizin içi derledik.
Faydalı Bilgiler
İşinize yarayacak her türden Arşisel bilgiyi bu dara bula bilirsiniz, Scanerlar, OCR işlemleri, Arşiv alanındaki yeni Teknolojiler. vs.
Evrak İmha Süreçleri
Evrak İmha Süreçleri, İmha edilecek malzemenin türü (kağıt, DVD, VCD, kaset, Hard Disc, Data Kartuşu vs.) belirlendikten sonra uygulanacak imha yönteminin belirlenir.
Beyaz Archive
Kayıtlar veya Bilgi Yönetimi kayıt ve verilerinizi yönetmek için geliştirilmiş bir stratejidir.Bu, fazla miktardaki dosyalarınızı ambalajlamak veya etiketlemek kadar kolay olabilir veya tüm basılı belgelerinizi taramak, dosyaları endeks yapma, dijital veritabanımıza yüklemek ve sonra bu kayıtlara herhangi bir zamanda ulaşabilmeyi gösterecek kadar karışık olabilir.
Arşiv Firmaları
Türkiye’nin en iyi çözüm üreten arşiv firmalarından biri olan Beyaz Arşivleme firması konusunda uzman ekibiyle müşteri ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre en iyi çözümü üretmektedir.

PORDOC
DYS Doküman Yönetim Sistemi, DAYS Doküman Arşiv Yönetim Sistemleri, EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemleri, EDYS Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri olarak bilinen bu sistemler aslında iç içe geçmiş birbirinden bağımsız olamayan uygulamalardır.
DYS - Genel Bakış
Pordoc Doküman Yönetim Sistemi ile yönetmek istediğiniz belgeleri tarayarak elektronik ortama aktarabilirsiniz. Elektronik ortama, dokümanlara belli bir yetkilendirme ile ulaşılabilmekte ve sistemde bulunan dokümanlar birbirleriyle ilişkilendirebilmektedir.
Standart DYS Özellikleri
Document Management Software should have all the essential features you need right
Opsiyonel DYS Özellikleri
Optional document management software modules make the journey to the paperless office even easier! The document management software is feature rich
Ekstra DYS Özellikleri
The document management system has many features that are
TS 13298 EBYS
E-kurum faaliyetleri sonucu oluşan elektronik dokümanların belge vasfının korunması, onların üretim aşamasında ve hatta üretim öncesinde elektronik bilgi sistemleri tasarımı aşamasında ele alınmalarını gerekli kılmaktadır. Belge kavramının sistem tasarımcıları ve kullanıcılar tarafından iyi algılanması ve belge yönetimi gereksinimlerinin uygulanması gerekmektedir.
TSE 13298
Kurumların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri paydaşları ile paylaşması kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hedefi gerçekleştirecek olgunluğa ulaşmıştır ve her geçen gün daha da gelişmektedir. Son yıllarda sıkça duyduğumuz e-ticaret ve e-devlet gibi kavramlar bu gelişmelerin bir sonucudur. E-kurum yapısının temelini ise elektronik bilgi sistemleri oluşturmaktadır.
Döküman Yönetim Sistemi Nedir?
Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslerenek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar
Gelen Giden Evrak
Bu çalışmada kamu kurum/kuruluşlarının evrak kayıt ve takip süreçleri ve bu süreçte yaşamakta oldukları problemler anlatılmış, bu problemlerin çözümü için geliştirilen Evrak Kayıt – Takip yazılımı tanıtılmıştır. Evrak Kayıt – Takip yazılımı istemci/sunucu mimarisinde geliştirilmiştir.
DYS Mödülleri
PORDOC ile Holding bünyesindeki tüm şirketlerin dokümanlarını tek Doküman Yönetim Sistemi altında yönetebilirsiniz. Kurumsal belge ve bilgi akışınızı çok rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.
DYS lere Fikstürel Yaklaşım
PORDOC ile Holding bünyesindeki tüm şirketlerin dokümanlarını tek Doküman Yönetim Sistemi altında yönetebilirsiniz. Kurumsal belge ve bilgi akışınızı çok rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.
DYS Kurulum Planlaması
Bir kurumda ortalama Doküman Yönetim Sistemi kurulum planlaması. Kurulumdan Eğitimine kadar ki süreçleri kapsar
e-Yazışma Nerdir?
Kurumlar arası etkin bir elektronik yazışma altyapısının oluşturulması; üzerinde yeni çalışılmaya başlanan bir konu değil… Resmi belgelerin elektronik ortamda hazırlanması ve kurumsal yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi konusu 2000′li yıllara dayanıyor.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı yazışmalarınıza ait süreçlerinizi standart haline getirir. Yazışmalar için harcanan kaynakların ( kâğıt, fotokopi, toner, insan gücü ) minimuma indirilmesi de amaçlanmıştır. Fiziksel ortamdaki yaşanan sorunların ( belgelerin kaybolması, ulaşım süreleri ile ilgili sorunlar, fakslarda yaşanan gecikme ve kopukluklar, personel açığından kaynaklanan sıkıntılar ) önlenmesi veya en aza indirilmesi de sistemin önemli avantajlarındandır.
Resmi Yazışma Kuralları
Kamu kurumları tarafından resmi yazışmaların hazırlanması ve muhatap kurumlara gönderilmesi hususlarını düzenleyen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik güncellenmiş ve gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde yazışmaların kurumlar arasında elektronik ortamda iletilebilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bekir Kemal Ataman
Bekir Kemal ATAMAN hocamızın makaleleri. Türkiyede arşicvilik denince akla gelen ilk isimlerden biri. Marmara üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü’nde neden ders vermediği, bu kadar dolu ve öğrenci dostu bir hocadan, öğrencilerin neden istifade edemediği ise bir muamma. Kendisi ayrıca bir apple macintosh tutkunu. Ayrıntılı bilgi için http://www.archimac.org/bkacv/index.spmlÖzel Arşivler, kişi arşivleri, Optik Karakter Tanıma, Optical Character Recognition, optical carakter recognazing, arşiv, arşivcilik, belge bilgi, düzenleme, imha, evrak, dokümantasyon, enformasyon, kütüphane, kitap, arşiv yazılımı, AYS, ASYPRO, Rehabilitasyon, ROP, Bilgi ve Belge Yönetimi, dijital arşiv, arşiv yetimi, Filemaker, arşivsel yazılımlar, Artşivist, arsivist, Aktif arsiv, aktif arşiv, yeditepe tanitim, RM, record manegment, iron mountain, güvenlik security, ağ sistemleri network, tasarım design php mysql, utm ürünleri unix freebsd linux fortinet fortigate sonicwall zywall, yazılım software development delphi php, otomasyon kiosk, destek, danışmanlık, eğitim, bakım anlaşması, faronics ürünleri deep freeze anti executable, beyaz.net hosting design tasarým security güvenlik, archive
Arşiv Araştırmaları Dergisi
Türkiye’de arsivcilik gelenegi çok eski olmasina karsin, konunun özellikle Cumhuriyet dönemi boyunca ihmal edilmis olmasi dolayisiyla ge-lenekten kopulmasi ve arsivcilik alaninda Bati’da yasanan ilerlemelerden yakin dönemlere kadar uzak kalinmis olmasi hepimizin bildigi bir olgu. Üniver-sitelerde Arsivcilik Bölümlerinin faaliyete geçip mezun vermesine paralel olarak bu açigin kapatilmasi dogrultusundaki umutlar artmakla beraber, sorunlarin nihai çözümü için yeterli olabilecegini söylemek güç. Türkiye’de 1. Osmanli Arsivleri, 2. Cumhuriyet Arsivleri, 3. Kamu Kurum ve Kuruluslari, 4. Özel Sektör Kuruluslari ve 5. Kütüphane, Müze, Vakif, vb kurum ve kuruluslar elindeki özel arsiv malzemeleri üzerinde çalisanlar seklinde listeleyebilecegimiz çok sayida arsivci olmasina karsin (en azindan biz öyle saniyoruz), bunlar arasinda iletisim eksikligi had safhada. Uzun süreden beri muhtelif arsivlerde bilfiil görev yapmakta olan arsivcilerin, Türkiye pratigi içinde piserek önemli bir yol katettiginin farkindayiz. Ancak, (sinirli da olsa) kisisel temasta bulundugumuz bu meslektaslarin teorik bilgiye duyduklari ihtiyaç sürekli olarak dile getirilen konular arasinda yer aliyor.
ArchiMedia
ArchiMedia, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün çıkardığı süreli yayın.
Yaşar Tonta
Yaşar Tonta hocamızın eserleri.
Ş. Mehmet KAYA
Şıh Mehmet KAYA, Şıh Mehmet KAYA nın eserleri, çalışmaları ve projeleri


Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvili Evler No:26 / E (Villa 5)
Beylerbeyi / Üsküdar / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.