Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Filemaker Dersleri 1

Define Fields | Enterasan | Find | Genel | Layout | Script | Status Functions

2 kısımdan oluşmaktadır. 1/2

Define Fields Kategorisi
 
1 ) Basit bir şekilde ortalama almak (00000005)
Ortalama almak için iki yol bulunmakta.
Birincisi alanları toplayıp alan sayısına bölmek. ( Yani ( _A1+_A2) / 2 gibi bir fonksiyon kullanmak )
Ancak bu şekilde ortalama alındığında boş alanlar sıfır kabul ediliyor. Halbuki boş alanın hesaplamaya dahil
edilmemesi gerekiyordu.
Bu problemi çözmek için "if" li uzun fonksiyonlar kullanılabilir ama, Averge fonksiyonu ile bu işi tek satırda
halledebilirsiniz.
1. Herhangi iki alanın ortalamasını almanız için calculation tipinde yeni bir ortalama alanı açın.
2. Fonksiyon olarak Average(birinci_alanınız;ikinci_alanınız) yazın. Ortalamayı bu şekilde aldığınızda,
alanların boş olduğunu algılayacak ve boş alanları sıfır kabul etmeyecektir.
Örnek:
Average(_A1;_A2)
Daha fazla alan ile işlem yapmak için fonksiyonu
Average(_A1;_A2;_A3;_A4;_A5)
şeklinde uzatabilirsiniz.
2 ) Bulunan kayıt sayısındaki sorun (00000008)
Bulanan kayıt sayısı için calculation alanı kullandığımızda ( yani (status(currentfoundcount) fonksiyonunu
kullandığımızda) görüyoruz ki bu işlev tam olarak düzgün çalışmıyor.
Bunun yerine şöyle bir çözüm daha uygun olacaktır.
1. Summary bir alan açıp "count of" radio butonu seçili hale getirin.
2. Listeden de her kayıtta kesinlikle dolu alacak bir alan seçin.
3 ) Calculation içine comment satırı eklemek. (00000010)
FileMaker, calculation’ın içine comment satırı (hatırlatma notu) eklemenize izin vermez. Bu sorunu aşağıdaki
örnekte açıklanan yol ile çözebilirsiniz.
if(1=0; commentsatırı; calculation)
"Comment satırı" yazan kısma tırnak içinde hatırlatma notunuzu yazın.
"Calculation" yazan kısma ise calculation’ınızı yazın.
Örnek:
Mesela bu örnekte adı ve soyadı alanlarını birleştiren fonksiyonumuza bir hatırlatma notu ekledik.
Mesela bu örnekte adı ve soyadı alanlarını birleştiren fonksiyonumuza bir hatırlatma notu ekledik.
if(1=0; "Bu alan adı ve soyadı alanlarını birleştirir."; _adı & " " & _soyadı)
4 ) Kısıtlı alanlar (00000038)
Bazen bazı alanlara girilen metinlerin mutlaka belli kriterlere uymasını isteyebilirsiniz. Mesela kullanıcıdan
eposta adresi istediğiniz bir alana eposta adresi girilip girilmediğini, girilen metnin içinde "@" işareti geçip
geçmediğine bakarak kontrol edebilirsiniz. Bu her ne kadar tam bir kontrol olmasa da, kullanıcının eposta
adresi yerine tamamen alakasız bir metin girmesini engeller.
Örneğin eposta adresinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek için;
1. File|Define Fields’e girin.
2. İlgili alanı seçip Options düğmesine basın.
3. Validation sekmesindeki "validated by calculation" seçeneğini seçin.
4. Açılan calculation diyalog penceresine "PatternCount( email; "@")=1" yazın.
Artık mail için açtığınız alana içerisinde bir adet "@" işareti olanları kabul edecektir. Aksi takdirde uyarı mesajı
çıkacaktır. Aynı şekilde karakter sınırlaması ve benzeri işlevlerde ekleyebilirsiniz.
5 ) Sayıyı yazıya çeviren fonksiyon (00000077)
FileMaker’da sadece iki alan kullanarak sayırı yazıya çevirebilirsiniz. Mesela 5624 sayısını
"Beşbinaltıyüzyirmidört" şeklinde yazdırabilirsiniz. Nasıl mı? Aşağıdaki calculation ile.
Choose(Int(Int(Tutar Rakamla/1000000000)/100);
"";"";"iki";"Üç";"Dört";"Beş";"Altı";"Yedi";"Sekiz";"Dokuz") &
If(Int(Int(Tutar Rakamla/1000000000)/100) > 0;" Yüz ";"") &
Choose(Int(Mod(Int(Tutar Rakamla/1000000000);100)/10);
"";"";"Yirmi ";"Otuz ";"Kırk ";"Elli"; "Altmış ";"Yetmiş ";"Seksen ";"Doksan ") &
Choose(If(Mod(Int(Tutar Rakamla/1000000000);100) >= 20;
Mod(Int(Tutar Rakamla/1000000000);10); Mod(Int(Tutar Rakamla/1000000000);100));
""; "Bir " ;"iki " ;"Üç " ;"Dört " ;"Beş " ;"Altı " ;"Yedi " ;"Sekiz ";"Dokuz " ;
"On " ;"Onbir " ;"Oniki " ;"Onüç " ;"Ondört " ;"Onbeş ";"Onaltı " ;"Onyedi " ;"Onsekiz " ;"Ondokuz ") &
If(Int(Tutar Rakamla/1000000000) > 0;"Milyar ";"") &
Choose(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000)/100);
"";"";"iki";"Üç";"Dört";"Beş";"Altı";"Yedi";"Sekiz";"Dokuz") &
If(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000)/100) > 0;"Yüz ";"") &
Choose(Int(Mod(Int((Tutar Rakamla (Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000);100)/10);
"On " ;"Onbir " ;"Oniki " ;"Onüç " ;"Ondört " ;"Onbeş ";"Onaltı " ;"Onyedi " ;"Onsekiz " ;"Ondokuz ") &
If(Int(Tutar Rakamla/1000000000) > 0;"Milyar ";"") &
Choose(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000)/100);
"";"";"iki";"Üç";"Dört";"Beş";"Altı";"Yedi";"Sekiz";"Dokuz") &
If(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000)/100) > 0;"Yüz ";"") &
Choose(Int(Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000);100)/10);
"";"";"Yirmi ";"Otuz ";"Kırk";"Elli ";"Altmış ";"Yetmiş ";"Seksen ";"Doksan ") &
Choose(If(Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000);100) >= 20;
Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000);10);
Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000);100));
"";"Bir " ;"iki " ;"Üç " ;"Dört " ;"Beş " ;"Altı " ;"Yedi " ;"Sekiz ";"Dokuz " ;
"On " ;"Onbir " ;"Oniki " ;"Onüç " ;"Ondört " ;"Onbeş ";"Onaltı " ;"Onyedi " ;"Onsekiz " ;"Ondokuz ") &
If(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000000) * 1000000000 ))/1000000) > 0;"Milyon ";"") &
Choose(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000)/100);
"";"";"iki";"Üç";"Dört";"Beş";"Altı";"Yedi";"Sekiz";"Dokuz") &
If(Int(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000)/100) > 0;" Yüz ";"") &
Choose(Int(Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000);100)/10);
"";"";"Yirmi ";"Otuz ";"Kırk";"Elli ";"Altmış ";"Yetmiş ";"Seksen ";"Doksan ") &
Choose(If(Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000);100) >= 20;
Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000);10);
Mod(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000);100));
"";"" ;"iki " ;"Üç " ;"Dört " ;"Beş " ;"Altı " ;"Yedi " ;"Sekiz ";"Dokuz " ;
"On " ;"Onbir " ;"Oniki " ;"Onüç " ;"Ondört " ;"Onbeş ";"Onaltı " ;"Onyedi " ;"Onsekiz " ;"Ondokuz ") &
If(Int((Tutar Rakamla-(Int(Tutar Rakamla/1000000) * 1000000 ))/1000) > 0;"Bin ";"") &
Choose(Int(Int(Mod(Tutar Rakamla;1000))/100);"";"";"iki";"Üç";"Dört";"Beş";"Altı";
"Yedi";"Sekiz";"Dokuz") & If(Int(Int(Mod(Tutar Rakamla;1000))/100) > 0;" Yüz ";"") &
Choose(Int(Mod(Int(Mod(Tutar Rakamla;1000));100)/10);"";"";"Yirmi ";"Otuz ";"Kırk";"Elli ";"Altmış ";"Yetmiş
";"Seksen ";"Doksan ") &
Choose(If(Mod(Int(Mod(Tutar Rakamla;1000));100) >= 20;Mod(Int(Mod(Tutar
Rakamla;1000));10);Mod(Int(Mod(Tutar Rakamla;1000));100));
"";"Bir" ;"iki " ;"Üç " ;"Dört " ;"Beş " ;"Altı " ;"Yedi " ;"Sekiz ";"Dokuz " ;
"On " ;"Onbir " ;"Oniki " ;"Onüç " ;"Ondört " ;"Onbeş ";"Onaltı " ;
"Onyedi " ;"Onsekiz " ;"Ondokuz ") &
If(Tutar Rakamla < 1;" "; If(Tutar Rakamla < 2;"";""))
6 ) Tekrarlı alanlardaki işlem sorunu (00000095)
Extend ( non-repeating field ) fonksiyonu tekrarlı olan bir alan ile tekrarlı olmayan bir alan arasında işlem
yapıp, sonucunu tekrarlı olan alana yazdırmak için kullanılır.
Örnek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.
www.yazalim.com/download/tipatip/ornekler/extend.fp5
Enteresan Kategorisi
7 ) Sıralıyken ve sırasızken duplicate etmenin farkı (00000083)
Duplicate komutu kayıtlar sıralıyken kullanıldığında, duplicate edilerek elde edilen kaydı, yani yeni oluşan
kaydı, duplicate edilecek kaydın bir sonrasına ekler. Kayıtlar sıralı değilse yeni kaydı en sona koyar.
8 ) Truncate ( number ; precision ) fonksiyonundaki hata (00000097)
Truncate ( sayı_alanınız ; virgülden_sonra_kalacak_ hane_sayısı) Bu fonksiyon sayıyı aşağı yuvarlamak için
kullanılır. Mesela 2,27’yi 2,2’ye yuvarlar, 2,3’e değil.
Ancak sayınızda yuvarlanılacak haneden sonra 14 dokuz varsa bir üst basamağa yuvarlıyor.
2,229999999999999 sayısını 2,22’ye
2,2299999999999999 sayısını 2,23’e yuvarlıyor.
Find Kategorisi
9 ) Aramayı "yada" operatörü ile bağlama (00000003)
Aynı alanda birden fazla kelime için arama yapmak istiyorsanız, find modunda ilk arama kriterini yazıp request
menüsünden add new request’i seçin.
Yeni arama kriterinizi buraya yazarak arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Aynı şekilde arama isteklerinden (requestlerden) yalnızca birinin bulunanlarını status area’daki omit check
box’ı ile eleyebilirsiniz.
10 ) Bulma kolaylıkları (00000007)
FileMaker "bul" (find) modunda bulma işlemini daha kullanışlı yapabilmek için size bazı imkanlar sunar.
Bunlardan bazıları;
- İki değer arasını bulma: Tarih ve sayı alanlarında iki değer arası değerleri içeren kayıtları bulmak için;
1. "Bul" (Find) moduna geçin.
2. İlk değeri yazın.
3. Üç nokta koyup, ikinci değeri yazın.
- İki değer arasını bulma: Tarih ve sayı alanlarında iki değer arası değerleri içeren kayıtları bulmak için;
1. "Bul" (Find) moduna geçin.
2. İlk değeri yazın.
3. Üç nokta koyup, ikinci değeri yazın.
Örnek:
100...200 (100 ile 200 arasını bulur)
1/1/2003...1/1/2004 (1 Ocak 2003 ile 1 Ocak 2004 arasını bulur)
- Büyük / Küçük olanları bulma: Bir değerden küçük veya büyük olanları bulmak için, > ve < sembollerini
kullanabilirsiniz.
Örnek:
>100 (100’den büyükleri bulur)
<1/1/2004 (1 Ocak 2004 tarihinden öncesini bulur)
<=500 (500’den küçükleri ve 500’leri bulur)
- Joker karakterler ile bulma: @ işareti tek bir karakteri * işareti ise bir veya birden fazla karakteri joker karakter
olarak kullanmanıza olanak tanır.
Örnek:
Emi@ şeklinde arama yaptığınızda Emin ve Emir isimleri bulunacaktır.
Emi* şeklinde arama yaptığınızda Emin, Emir ve Emine isimleri bulanacaktır.
- Tıpatıp aynısını bulma: Aradığınız kriterin başına == yazarsanız sadece o değeri bulunduran kayıtları bulur.
Örnek:
==Ali şeklinde arama yaptığınızda isim alanına yalnızca Ali yazılmış olanları bulur, Mehmet Ali yazılmış olanlar
bulunmaz.
11 ) Hızlı bul (00000026)
Hızlı bul, find moduna geçmeden, layout değiştirmeden hızlıca bulmayı sağlamak için kullanılabilir.
1. Bunu ükle-şehir örneği ile açıklayabiliriz.
2. Ukle (text), sehir (text), GlobalUlke (global,text) adlarındaki alanları açın.
3. Dosyayı kendi kendine relation (GlobalUlke=Ulke) kurun.
4. Layout moduna geçip bu ralation için bir portal açın (İçerisinde yalnız sehir adlı alanınız olsun).
5. GlobalUlke alanına ülkelerin listesi olan bir Value list tanımlayı _____ n. GlobalUlke alanını da bu layout’a
yerleştirin.
6. İşte bu kadar, artık browse modunda GlobalUlke alanından hangi ülkeyi seçerseniz o ülkenin şehirleri
portalda listelenecektir.
Genel Kategorisi
12 ) Ana dosyadaki kaydı silerken o kayda bağlı ilişkili kayıtları da (related records) silme (00000002)
Relationship ekranındaki "When deleting records in this file also delete related records" seçeneğini
seçerseniz, ana dosyadaki kaydı silerken onunla ilişkili kayıtları da silecektir. Bu silinme işlemi ile diğer
dosyadaki kayıt kalabalığı önlenecektir.
13 ) Ayırma çizgisi (00000004)
Yeni bir alan veya script için "-" şeklinde isim verdiğimizde bunlar listelerde ayırma çizgisi olarak gözükecektir.
Bu şekilde alanlarınızı ve scriptlerinizi kategorize edebilirsiniz.
14 ) Browse modunda bir alanın içine girildiğinde alan içindeki tüm metni otomatik seçtirmek
(00000006)
Layout menüsünden herhangi bir alanın field format penceresini açın. "Select entire contents of field on
entry" seçeneğini seçin. Artık o alana gelindiğinde tüm metin otomatik olarak seçilecek ve değişliği yapmak
için önce metini seçmek için zaman kaybetmeyeceksiniz.
15 ) Buttonun üzerinde iken imlecin el ikonuna dönüşmesi (00000009)
Web sayfalarında fare imlecini bir linkin üzerine getirdiğinizde el işaretine dönüştüğü gibi FileMaker’da da fare
imlecini bir düğmenin üzerine getirdiğinizde el işaretine dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Düğmeyi tanımlarken
specify button ekranından "Change hand cursor over button" seçeneğini seçerseniz butonu üzerende iken
cursor el şekline dönüşür.
16 ) Çoklu script veya alan silme (00000012)
FileMaker’ın 5.5 sürümünden itibaren bir seferde birden fazla script veya alan silmek mümkün.
Silmek istediğiniz alanları CTRL tuşu ile seçin (Macintosh’larda komut tuşu ile) ve silin.
Silmek istediğiniz alanları CTRL tuşu ile seçin (Macintosh’larda komut tuşu ile) ve silin.
17 ) Dosya isimlendirme (Mac için) (00000015)
Dosyalarınızı isimlendirirken, dosya isminin sonuna .fp5 uzantısını eklemeyi ve dosya isimlerini kısa tutmayı
ihmal etmeyin. İleride dosyanızı PC’de açmanız gerekebilir. Eğer dosyanızı "dosyaismi.fp5" şeklinde
isimlendirirseniz Windows, bu dosyanın FileMaker formatında olduğunu anlar.
18 ) Dosyayı kısıtlı şifreyle, şifre sormadan açmak (00000017)
Eğer FileMaker dosyanızın kullanıcılar tarafından değiştirilmemesini istediğiniz için şifre koyduysanız ama
dosya her açıldığında şifre sorulmasını istemiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak bunu
gerçekleştirebilirsiniz.
1. Kullanıcı için kısıtlı bir şifre hazırlayın.
2. Edit menüsünden Preferences | Document’i seçin.
3. Try default password check box’ını seçin. Yandaki metin kutusu aktif hale gelecektir. Buraya kısıtlı şifreyi
yazın.
Artık dosyanız açılırken şifre sorma ekranı getirmeyecek.
Programı ana şifreyle açmak için ise dosyanızı açarken SHIFT tuşunu basılı tutun. Bu şekilde açtığınızda
şifre sorma ekranını gelecektir.
19 ) FileMaker dosyaları arası geçiş (00000020)
Browse modunda hiç bir alanın içinde değilken CTRL+TAB tuşlarına basarsanız o anda açık FileMaker
dosyaları arasında gezebilirsiniz.
20 ) FileMaker Mobile (00000022)
FileMaker Mobile ile FM dosyalarınızı cebinizde taşıyabilirsiniz. Ancak sycronize etmeden önce sharing
penceresinden hangi alanların aktarılacağını seçmeniz gerekmekte.
FileMaker Mobile’in dezavantajlarından birisi script kullanamıyor olmanız.
21 ) Hata kodlarının tam listesi (00000024)
-1 Unknown error
0 No error
1 User canceled action
2 Memory error
3 Command is unavailable (for example, wrong operating system, wrong mode, etc.)
4 Command is unknown
5 Command is invalid (for example, a Set Field script step does not have a calculation specified)
100 File is missing
101 Record is missing
102 Field is missing
103 Relationship is missing
104 Script is missing
105 Layout is missing
200 Record access is denied
200 Record access is denied
201 Field cannot be modified
202 Field access is denied
203 No records in file to print or password doesn’t allow print access
204 No access to field(s) in sort order
205 Cannot create new records; import can overwrite existing data
206 Cannot change password or file is not modifiable
207 Cannot access field definitions or file is not modifiable
300 The file is locked or in use
301 Record is in use by another user
302 Script definitions are in use by another user
302 Script definitions are in use by another user
303 Paper size is in use by another user
304 Password definitions are in use by another user
305 Relationship or value list definitions are in use by another user
400 Find criteria is empty
401 No records match the request
402 Selected field is not a match field for a lookup
403 Exceeding maximum record limit for trial version of FileMaker Pro
404 Sort order is invalid
405 Number of records specified exceeds number of records that can be omitted
405 Number of records specified exceeds number of records that can be omitted
406 Replace/Reserialize criteria is invalid
407 One or both match fields are missing (invalid relationship)
408 Specified field has inappropriate data type for this operation
409 Import order is invalid
410 Export order is invalid
411 Cannot perform delete because related records cannot be deleted
412 Wrong version of FileMaker Pro used to recover file
500 Date value does not meet validation entry options
501 Time value does not meet validation entry options
409 Import order is invalid
410 Export order is invalid
411 Cannot perform delete because related records cannot be deleted
412 Wrong version of FileMaker Pro used to recover file
500 Date value does not meet validation entry options
501 Time value does not meet validation entry options
501 Time value does not meet validation entry options
502 Number value does not meet validation entry options
503 Value in field is not within the range specified in validation entry options
504 Value in field is not unique as required in validation entry options
505 Value in field is not an existing value in the database as required in validation entry options
506 Value in field is not listed on the value list specified in validation entry option
507 Value in field failed calculation test of validation entry option
507 Value in field failed calculation test of validation entry option
508 Invalid value entered in Find mode
509 Field requires a valid value
510 Related value is empty or unavailable
511 Value in field exceeds maximum number of allowed characters
600 Print error has occurred
601 Combined header and footer exceed one page
602 Body doesn’t fit on a page for current column setup
603 Print connection lost
700 File is of the wrong file type for import
701 Data Access Manager can’t find database extension file
702 The Data Access Manager was unable to open the session
702 The Data Access Manager was unable to open the session
703 The Data Access Manager was unable to open the session; try later
704 Data Access Manager failed when sending a query
705 Data Access Manager failed when executing a query
706 EPSF file has no preview image
707 Graphic translator cannot be found
708 Can’t import the file or need color computer to import file
709 QuickTime movie import failed
710 Unable to update QuickTime file reference because the database is read-only
711 Import translator can not be found
711 Import translator can not be found
712 XTND version is incompatible
713 Couldn’t initialize the XTND system
714 Password privileges do not allow the operation
715 Specified Excel worksheet or named range is missing
716 A SQL query using DELETE, INSERT, or UPDATE is not allowed for ODBC import
717 There is not enough XML/XSL information to proceed with the import or export
718 Error in parsing XML file (from Xerces)
719 Error in Transforming XML using XSL (from Xalan)
720 Error when exporting; intended document format does not support repeating fields
720 Error when exporting; intended document format does not support repeating fields
721 Unknown error occurred in the parser or the transformer
800 Unable to create file on disk
801 Unable to create temporary file on System disk
802 Unable to open file
803 File is single user or host cannot be found
804 File cannot be opened as read-only in its current state
805 File is damaged; use Recover command
806 File cannot be opened with this version of FileMaker Pro
807 File is not a FileMaker Pro file or is severely damaged
808 Cannot open file because access privileges are damaged
808 Cannot open file because access privileges are damaged
809 Disk/volume is full
810 Disk/volume is locked
811 Temporary file cannot be opened as FileMaker Pro file
812 Cannot open the file because it exceeds host capacity
813 Record Synchronization error on network
814 File(s) cannot be opened because maximum number is open
815 Couldn’t open lookup file
816 Unable to convert file
817 Unable to open file because it does not belong to this solution
818 FileMaker Pro cannot network for some reason
818 FileMaker Pro cannot network for some reason
900 General spelling engine error
901 Main spelling dictionary not installed
902 Could not launch the Help system
903 Command cannot be used in a shared file
904 Command can only be used in a file hosted under FileMaker Server
905 No active field selected, command can only be used if there is an active field
950 Adding repeating related fields is not supported
951 An unexpected error occurred
902 Could not launch the Help system
903 Command cannot be used in a shared file
904 Command can only be used in a file hosted under FileMaker Server
905 No active field selected, command can only be used if there is an active field
950 Adding repeating related fields is not supported
951 An unexpected error occurred
952 Email error message, mail format not found
953 Email error message, mail value missing
953 Email error message, mail value missing
971 The user name is invalid
972 The password is invalid
973 The database is invalid
974 Permission denied
975 The field has restricted access
976 Security is disabled
977 Invalid client IP address (for the IP restriction feature)
978 The number of allowed guests has been exceeded
(for the 10 guest limit over a 12-hour period)
Copyright © 1994 - 2002 FileMaker, Inc. All Rights Reserved.
22 ) Insert from Index (Index’ten getir) (00000028)
Herhangi bir alana daha önceden başka bir kayıtta yine aynı alana yazılmış bilgileri yazmanız gerekirse işinizi
kolaylaştırmak için insert menüsünden From Index’i seçin ve index listesi karşınıza çıksın. Oradan da
istediğiniz kelimeyi veya cümleyi seçin.
23 ) Insert From Last Record (Bir önceki kayıttan getir) (00000029)
Veri tabanınıza yeni kayıtlar giriyorsunuz. Ancak bazen bir önceki kayıttaki bazı bilgilerle yeni kaydınızdaki
bilgilerin aynı yada aşağı yukarı aynı olması gerekiyor. Tekrar yazmak yerine Insert menüsünden From Last
Record’u seçin.
24 ) İlişkili kayda git (00000032)
Herhangi bir alana göre relation kurulmuş iki dosyanız var. Birinci dosyanızdaki portal satırına tıklayıp diğer
dosyada o kayda gitmesini istiyorsanız "Go to related record" tek satırlık script size yardımcı olacaktır.
Bu komutun özeliklerinden "Show only related records" seçeneği ise o dosyada yalnızca birinci dosyanızdaki
portal satırlarının kayıtları gözükür.
25 ) Kendi menünüzü yapın (00000037)
Menu adında yeni bir alan oluşturun. Yeni kayıt ve kaydı çoğalt elemanlarını içeren bir valuelist tanımlayın.
Layout moduna geçip menu alanının özellikleri penceresini (field format) açın. Tanımladığınız value listi seçin
ve pop-up menu olarak ayarlayın. Artık scriptimizi yazabiliriz.
Go to field [menu]
Pause/Resume script [0:00:01]
If [menu=Yeni kayıt]
Perform script [yeni kayıt]
Else
Perform script [kaydı çogalt]
End if
Bu script’i layouttaki menü alanınızın altına koyun. Artık menu alnının üzerine tıklayıp menüden seçenek
seçtiğiniz anda seçiminizin gereğini yapacaktır.
(Bu örnekte yeni kayıt ve kaydı çoğalt scriptleri’nin daha önceden yazılmış olduğu kabul edilmiştir.)
26 ) Klavye kestirmeleri (00000040)
Edit menüsünden Preferences | Application’ı seçin. Açılan pencerenin general tabındaki "All keyboard
shortcuts in menus" seçeneğini seçerseniz klavye kestirmelerini menülerde görebilirsiniz. Bu, zamanla
kestirmeleri öğrenmenize yardımcı olur.
27 ) Klavyeden kayıtları yada layoutları gezme (00000041)
CTRL ile birlikte yukarı-aşağı ok tuşlarına basarsanız browse modunda kayıtları, layout modunda layoutları
gezer.
28 ) Layout araçlarını kitleme (FileMaker6) (00000043)
FileMaker 6’nın application preferances kısmına "Always lock layout tools" diye yeni bir seçenek eklenmiş. Bu
seçenek seçili olduğunda layoutta seçtiğiniz araç devamlı seçili kalıyor. Yani kullandıktan hemen sonra
değişmiyor.
29 ) Metin alanına otomatik olarak kullanıcı ismi ekleme (00000047)
Bir metin alanının içindeyken CTRL + SHIFT + N tuşlarına basarsanız kullanıcı ismini yazar.
y y
30 ) Metin alanına otomatik olarak saat ekleme (00000048)
Bir metin alanının içindeyken CTRL+ş tuşlarına basarsanız o anki saati hh:mm:ss formatında (19:21:01)
yazar.
31 ) Metin alanına otomatik olarak tarih ekleme (00000049)
Bir metin alanının içindeyken CTRL tuşu ile aynı anda - (backspace’in solundaki eksi tuşu) tuşlarına
basarsanız o günün tarihini dd:mm:yyyy formatında (21.08.2002) yazar.
32 ) MP3 ekleme (00000051)
FileMaker’ın 6. versiyonu container alanlarına mp3 formatında ses aktarmanıza olanak sağlıyor.
33 ) Ok tuşlarıyla kelime kelime ilerlemek (00000058)
Normalde sağ/sol ok tuşları yazı içinde karakter karakter ilerler. Ancak CTRL tuşuna basılı iken ok tuşlarını
kullandığınızda kelime kelime ilerlediğini göreceksiniz.
34 ) Önceki alana klavyeden gitmek (00000061)
Browse modunda SHIFT + TAB bir önceki alana gitmenizi sağlar.
35 ) Plug-in leri runtime dosyalarda çalıştırma (00000065)
Plug-in’lerinizi compile ettiğiniz dosyalarda çalıştırmak için plug-ini solution folder’ın içindeki system klasörünün
içine koymanız yeterli.
36 ) Portaldaki satırları sıralama (00000066)
Portaldaki kayıtları sırasız giriyorsunuz ancak sıralı görmek istiyorsunuz. Bunu relation ekranından "Sort
related records" check box’ını işaretleyerek yapabilirsiniz.
37 ) Portaldan kayıt girme (00000067)
Relation’ınızı kurdunuz, portalınızı hazırladınız ancak portaldan yeni kayıt giremiyorsunuz. Hemen relation
ekranını açın ve "Allow creation or relate record" u seçin. Portalın sonunda boş bir satır olduğunu
göreceksiniz. Bu boş satıra bilgileri girerek yeni kayıtlar oluşturabilirsiniz.
38 ) Radio buttonlarda seçeneği iptal etme (00000068)
Radio butonları birden fazla seçenek seçmenize izin vermez. Ya da en az bir seçenek seçili olmalıdır. Ancak
FileMaker, bu tip istisnai durumlara izin vermektedir. Radio buttonlu bir alanda seçeneği SHIFT tuşu
basılıyken seçerseniz, birden fazla seçeneği seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şeçenek seçili durumdaysa SHIFT tuşu
ile tekrar üzerine tıklamanız seçililiğini kaldırır.
39 ) Related value list (İlişkili değer listesi) (00000070)
Bu püfü ülke şehir örneği ile açıklayabiliriz. Ülke ve şehirlerin tutulduğu bir veritabanımız olsun. Ana dosya ile
"ülkesehir.fp5" dosyası arasında ülke ile bir relation kurun. Ülkenin value listini diğer dosyadan seçin.
Şehrinkini ise Use From Field’ı seçin. Açılan pencereden "only related values" check box’ını işaretleyip
relation’ınınızı seçin.
Artık ülkeyi seçtikten sonra şehir alanın listesinde yalnızca o ülke içindeki şehirleri göreceksiniz.
40 ) Resme yalnızca referans göstererek ekleme (00000072)
FileMaker’da resimleri göstermek için normalde resimleri veritabanına import edersiniz. Ancak bu,
veritabanının çok büyümesine neden olabilir. Bunun yerine, resimlere sadece referans gösterebilirsiniz. Yani
veritabanına sadece ilgili resmin nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullandığınızda, ilgili
resmin yerini veya adını değiştirdiğinizde resim görüntülenemeyecektir.
Bu yöntemi kullanmak için;
1. Insert menüsünden picture seçeneğini seçin.
2. Resminizi belirleyin, diyalog kutusunu kapatmadan önce "Store only reference to file" check box’ını seçin.
3. "Open" düğmesine basın.
41 ) "Save as Clone" (Kayıtlar harici kaydeteme) (00000074)
File menüsünden Save a Copy As seçeneğini seçin. "Save a:" başlıklı yerin hemen yanındaki pop-up listten
clone(no records)’u seçerek aynı dosyanın içinde kayıt olmayan kopyasını oluşturabilirsiniz.
42 ) "Save as Compressed" (Sıkıştırarak kaydetme) (00000075)
File menüsünden Save a Copy As seçeneğini seçin. "Save a:" başlıklı yerin hemen yanındaki pop-up listten
Compressed (smaller)’ı seçerek aynı dosyanın içinde kayıt olmayan kopyasını oluşturabilirsiniz.
43 ) Script penceresi buttonunu değiştirme. (00000078)
FileMaker’ın 5.0 sürümünden itibaren diyalog kutularının (Define Fields kutusu, mesajlar vb) boyutlarını
değiştirebiliyorsunuz. FileMaker 5.5’e eklenen özellik aynı zamanda bu pencere ayarlarını saklı tutuyor.
Böylece tekrar tekrar boyut ayarı yapmanıza gerek kalmıyor.
değiştirebiliyorsunuz. FileMaker 5.5’e eklenen özellik aynı zamanda bu pencere ayarlarını saklı tutuyor.
Böylece tekrar tekrar boyut ayarı yapmanıza gerek kalmıyor.
44 ) Scroll ile kayıt değiştirilmesini engellemek (00000081)
Scroll yaparak kayıt değiştirilmesini engellemek için,
1. Yeni bir script oluşturun.
2. Toggle Status Area script adımını ekleyin ve özelliklerini [Hide,Lock] olarak değiştirin.
45 ) Speech (Metni bilgisayara okutma) (00000085)
FileMaker’ın Mac versiyonlarında "Speech" komut satırı bulunmaktadır. Bu sayede herhangi bir metni yada
sayıyı bilgisayara okutabilirsiniz.
46 ) Şablonları tekrar göster (00000093)
FileMaker’ı açtığınızda eğer "no longer show this dialog" seçeneğini seçmediyseniz size şablonlar öneren bir
ekran gelir. Eğer "no longer show this dialog" seçeneğini seçtiyseniz ve tekrar görmek istiyorsanız, Edit
menüsünden Preferences | Application’ı seçerek açılan pencereden "Templates in new database dialog"
seçeneğini seçerek tekrar aktif hale getirebilirsiniz.
47 ) Tab yerlerini belirleme (00000094)
Tab yerlerini değiştirmek için;
1. Layout moduna geçin.
2. Tab yerini değiştirmek istediğiniz alanı ya da metin kutusunu seçip format menüsünden "Text" seçeneğini
seçin.
3. "Text format" penceresi açılacak. Sağ alt köşesindeki "paragraph" buttonuna tıklayın.
4. Açılan pencerenin sol alt köşesindeki "tab" buttonuna tıklayın ve gerekli ayarlamaları yapın.
48 ) Text’e tab ekleme (00000096)
Browse modunda tab tuşuna bastığınızda normalde alanları dolaşır. Ctrl+tab ise bir sekme atlar.
49 ) Üzerine tıklanınca resmi değişen düğmeler (00000099)
Mesela bir On/Off düğmesi yapmak istiyoruz. Bu düğmenin üzerine tıkladığımızda duruma göre resmin
değişmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
1. Bunun için biri global [Container, 2 tekrarlı (repeating)] alan, diğeri için container alanı açın. Global alana
resimlerinizi koyun (tekrarlı olan alanın birincisine açık konum resmi ikincisine kapalı konum resmi). Container
alana da birincisini koyun.
2. Komut satırı aşağıdaki gibi olan bir script yazınız.
If [GetRepetition ( alan_g; 1)=alan_c]
Set Field ["alan_c","GetRepetition( alan_g; 2)"]
Else
Set Field ["alan_c","GetRepetition( alan_g; 1)"]
End if
Bu scripti alan_c altına koyun. Artık bu alana tıklayınca resim diğerine geçecektir.
(alan_g: Global alanınız; alan_c: Container alanınız.)
50 ) Zoom ayarları (00000101)
Ekrandaki görüntüyü zoom ayarları ile büyüttükten sonra sol alt köşedeki zoom oranını gösteren düğmenin
üzerine tıklansanız, otomatik olarak yüzde yüzlük boyuta döner. İkinci tıklamanızda ise önceki zoom oranına
döner.

Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.