Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Filemaker Dersleri 2

 
Layout Kategorisi
51 ) Daha kolay ölçü ayarı yapmak için Object size penceresi (00000013)

Layouta çalışırken belli ölçüleri tutturmanız gerekiyorsa View menüsünden Object Size’ı seçin. Açılan object
size penceresi ile işlerinizi kolaylaştırabileceksiniz.
52 ) Farklı iki alanı sliding kullanmadan yan yana yazdırmak (00000019)
Adı ve soyadı gibi farklı alanı yan yana yazdırmak için, "<<birinci_alan>> <<ikinci_alan>>" şeklinde layout’a
metin olarak yazmanız yeterli. Bu işlemin Sliding/printing’den farkı daha pratik olmasının yanı sıra browse
modunda da yan yana gözükmesidir.
Ayrıca alanların yanına aynı şekilde düz metin de yazabilirsiniz. ("Sayın <<adı_alanı>> beyin dikkatine.")
53 ) Izgara (object grid) aralığını tayin etme (00000030)
Izgara aralıklarını tayin etmek için layout modunda layouts menüsünün altındaki "Set rulers" ı seçin ve çıkan
küçük pencerede ayarlarınızı yapın.
54 ) Izgaraya hizalamayı kaldırmak (00000031)
Mouse’u kullanırken objelerin ızgara hizalamalarına göre hareket etmesini istemiyorsanız Arrage
menüsünden Object Grid özelliğini kaldırabilirsiniz.
Mouse’u kullanırken objelerin ızgara hizalamalarına göre hareket etmesini istemiyorsanız Arrage
menüsünden Object Grid özelliğini kaldırabilirsiniz.
55 ) İstemediğiniz nesneleri kağıda dökmeyin (00000033)
Layout modunda iken kağıtta görünmesini istemediğiniz nesneleri seçin. Format menüsünden
Sliding/Printing’i seçin ve "Do not print selected object" kutusunu işaretleyin.
56 ) Kategorize edilmiş şekilde yazdırma (00000035)
Belli bir alana göre sıralama yapıldığında, preview modunda o alanda aynı içeriğe sahip olan kayıtlar
kategorize edilmiş şekilde gösterilir.
Bunu basit bir örnekle açıklayalım. Bir sözlük veritabanımız olsun. Bu sözlüğü her harfin başında o harf yazılı
olarak kağıda dökmek istiyorsunuz. "Bas harf" adında kelimenin ilk harfini yazan bir calculation alanı olsun.
Header’ın altına "sub sumary when the sorted by" part’ı açın ve sıralama şeklini bas harf olarak tanımlayın.
Yeni oluşturduğunuz alanı bu part’a koyun. Browse moduna geçip kelimeye göre sıralayın ve preview
moduna geçin. Baskı ekranınız tamamdır.
57 ) Kayıt numarasını gösterme (00000036)
Layout modunda bir metin kutusu açıp içerisine "@@" yazarsanız browse ve preview modunda @@
yazdığınız yerde kayıt numarası gözükür.
"@@’ıncı kayıttasınız." şeklinde sonuna metinde ekleyebilirsiniz.
58 ) Layout sırasını kolayca değiştirme (00000044)
Layout sayınız artınca set layout order’ı kullanmak zorlaşır. Layout’u tutup üste çekerseniz çok hızlı scroll
yapar ve bu sıralamayı zorlaştırır. Buna bir çözüm olarak set layout order penceresinde CTRL ile beraber
yukarı/aşağı ok tuşuna (yön tuşları) basarak layoutun sırasını değiştirebilirsiniz.
59 ) Layout nesnelere default özellik atama (00000045)
Layout modunda hiç bir nesne seçili değilken font, size, dolgu rengi, dolgu deseni, çizgi kalınlığı, metin rengi
gibi özellikleri değiştirdiğinizde yeni oluşturduğunuz nesneler o özelliklerde olacaktır.
60 ) Layouta alan kullanmadan otomatik tarih atma (00000046)
Layoutunuza otomatik olarak o günün tarihinin gözükmesini istiyorsanız, bir layoutta bir metin kutusu açıp
içine "//" yazın.
61 ) Nesne çoğaltma (CTRL) (00000052)
Layout modunda herhangi bir nesne çoğaltmak için nesne seçiliyken CTRL tuşu basılı tutarak nesneyi
çoğaltmak istediğiniz yere sürükleyin.
62 ) Object gridi’i tek bir tuşla kaldırma (00000053)
Layout modunda bir nesne taşırken ALT tuşuna basmanız nesnenin ızgara hizalamalarına (object grid) tabi
tutulmasını engelleyecektir. Bu şekilde nesnenizi serbestçe taşıyabilirsiniz.
63 ) Object size penceresindeki ölçü birimlerini değiştirme (00000054)
Object size penceresinin sol kenarındaki ölçü birimi kısatmalarına tıklayarak ölçü birimini değiştirebilirsiniz.
64 ) Objeleri Gruplandırma (00000055)
FileMaker’ın layout kısmında çalışırken Arrange menüsünden Group seçeneği ile objeleri gruplandırabilir.
Böylece tek bir tıklama ile bunların hepsini seçebilir, hareket ettirebilirsiniz.
65 ) Objeleri Kitleme (00000056)
Layout modundayken nesnelerin yanlışlıkla hareket ettirilmesini ya da özelliklerinin değiştirilmesini engellemek
için önce kilitlemek istediğiniz nesneyi seçin, daha sonra Arrange menüsünden Lock seçeneğini seçin.
66 ) Objeleri ve Partitionları Kaydırma (sliding) (00000057)
Sliding herhangi iki alanı yatay veya dikey konumda arada bilgi olmadığından dolayı olan boşlukları
kapatıldığı bölümdür. Sliding’i kullanarak body’nin bilgi yoğunluğuna göre boyutunun otomatik olarak
değişmesi için Sliding / Printing penceresinden (Format Menüsünün altında) "Also reduce the size of
enclosing part" check box’ını seçin.
67 ) Otomatik olarak kullanıcı ismini yazdırma (00000059)
Layout modunda bir metin kutusu açıp içerisine "||" yazarsanız o alanda otomatik olarak kullanıcı ismi
gözükür.
68 ) Overview ile hangi alanın hangi layoutta kullanıldığını bulma (00000060)
File menüsünden Access Privilages | Overview’i seçin. Nerelerde kullanıldığını görmek istediğiniz alanı seçin.
Söz konusu alan layouts penceresindeki başında koyu daire olan layoutlar’da kullanılmaktadır. Aynı
yöntemle hangi layoutta hangi alanların bulunduğunu da görebilirsiniz (Ancak bunun tam doğru sonuç
vermesi için Access Privilages bölümü gruplarla kullanılmıyor olması lazım).
File menüsünden Access Privilages | Overview’i seçin. Nerelerde kullanıldığını görmek istediğiniz alanı seçin.
Söz konusu alan layouts penceresindeki başında koyu daire olan layoutlar’da kullanılmaktadır. Aynı
yöntemle hangi layoutta hangi alanların bulunduğunu da görebilirsiniz (Ancak bunun tam doğru sonuç
vermesi için Access Privilages bölümü gruplarla kullanılmıyor olması lazım).
69 ) Önceki araca dönme (jump) (00000062)
Layout modunda bir önceki seçtiğiniz araca CTRL+J tuşlarına basarak geri dönebilirsiniz.
70 ) Partition ismini yatay dikey çevirmenin kolay yolu (00000063)
Layout modundayken herhangi part isminin üzerine CTRL tuşu ile beraber tıklarsanız, o part isimi konum
değiştirir. Yataysa,dikey konuma; dikeyse, yatay konuma geçer. Aynı işlemi sol alt köşedeki soldan beşinci
düğme ile de yapabilirsiniz (Bu düğme sadece layout modunda gözükür).
71 ) Patition’ın boyutunu nesneler varken değiştirme (00000064)
Partın boyutunu küçültürken veya büyütürken, nesneler işlemi sınırlar.
Partın yerini alt tuşunu basılı tutarak değiştirirseniz, layouttaki nesnelerin üzerlerinden geçirebilirsiniz.
72 ) Resim ekleme (00000071)
FileMaker’a bir resim eklemeniz gerektiğinde (layouta veya bir container alana olabilir) resim programından
panoya kopyalayıp getirmek yerine insert picture komutu ile getirmeniz daha iyi olur.
Böylece layoutların yenilenmesi hızlanır ve dosya boyutu azalır.
73 ) Saat (00000073)
Layout modunda bir metin kutusu açıp içerisine "::" yazarsanız yazdığınız yere otomatik olarak saati yazar.
Layoutları gezerken, mod değiştirirken bu saat güncellenir.
74 ) Sayfa Numarasını gösterme (00000076)
Layout modunda bir metin kutusu açıp içerisine "##" yazarsanız o alanda otomatik olarak sayfa numarası
gözükür.
Browse modunda sayfa diye bir kavram olmadığı için yalnıza Preview modunda düzgün olarak sayfa
numarası görürsünüz.
75 ) Seçim yapma kolaylıkları (00000082)
Layout modundayken fareyi tıklayarak sürüklediğinizde oluşan seçim alanının sadece içini seçer. Bu seçim
alanının değdiği her nesneyi seçmek için CTRL tuşu baslıyken aynı işlemi yapın.
76 ) Tüm bir partition’a renk verme (00000098)
Layout modundayken body part’ını seçip bir dolgu rengi yada deseni seçtiğinizde body part’ı o dolguyla
dolacaktır.
Bu şekilde arka plan rengi ile doldurmanız, arkaya bir dikdörtgen koyup hazırlayacağınız çözünden hem
daha pratiktir hem de dosya boyutunun büyümemesi açısından daha avantajlıdır.
77 ) Yalnızca metinleri seçmek (00000100)
Bir layouttaki yalnızca metinleri seçmek için layouta metin oluşturma buttonuna tıklayın (A simgesine) ve edit
menüsünden Select All’ı seçin. Bu işlev layouttaki yalnızca metin kutularını seçecektir.
Benzer şekilde yalnızca kareleri, daireleri, çizgileri de seçebilirsiniz.
Script Kategorisi
78 ) Açma kapama scriptleri (00000001)
Hazırlamış olduğunuz açma veya kapama scriptlerini Edit menüsünden Preferences/Application seçeneğini
seçip açılan pencerede uygun yerlere yazarsanız, dosyanız açılırken ve kapanırken istediğiniz scriptleri
çalışacaktır.
79 ) Countainer alana düğmeyle çift tıklama (00000011)
Normalde container alana çift tıkladığınız zaman ses kayıt ekranını açar. Bunu scriptle yapmak için ise;
Go to field [select perform, "Ses alanı"] satırını yazmanız yeterli.
80 ) Düğmeye pause, halt, exit ve resume script işlevleri atama (00000018)
Script çalıştırılmadan önce çalışan scriptlerin durdurulmasını, iptal edilmesini vs. istiyorsanız düğmenin
scriptini belirlediğiniz ekrandan ilgili seçeneği seçin.
Halt: Tüm Scriptlerden çıkar.
Exit: Yalnızca bu komutun verildiği scriptlerden çıkar.
Pause: Scripti durdurur.
Resume: Durmuş bir scripti devam ettirir.
Resume: Durmuş bir scripti devam ettirir.
81 ) FileMaker ile text dosyası üretme (win) (00000021)
Öncelikle yeni bir script oluşturun. Export Records script adımını ekleyin. "Export specify file" özelliğini seçin.
Dosya_ismi.txt olarak belirleyin dosyanızı.
82 ) Go to field [ ] (00000023)
Scriptinize "Go to field [ ] " yazarsanız imleç kayıttan çıkar. Bu durumda imleç bütün alanlardan çıkar.
83 ) Import script özelliği (00000027)
FileMaker’ın 5. versiyonundan itibaren başka bir dosyadan script import etmek mümkün. Tek yapanız gereken
Script Maker penceresindeki Import düğmesine basmak.
84 ) Klasör/dosya açma (00000039)
"D:Klasör_adı" şeklinde bilgi girilmesi için bir alan açınız.
Open URL["Adres_için_oluşturduğunuz_alan"]
komutu belirttiğiniz konumu açacaktır.
(Bu komut Türkçe karakterleri desteklemez.)
85 ) Minimize / Show Desktop Scripti (Sadece Windows için) (00000050)
Bu işlem için Windows’un Masaüstünü Göster (Show Desktop) özelliğini kullanacağız. Bu özellik normalde
Hızlı Başlat çubuğunda kullanılmakta.
Öncelikle Hızlı Başlat çubuğundaki Masaüstünü Göster ikonuna sağ tıklayıp kopyalayın.
Daha sonra programınızın bulunduğu klasöre yapıştırın.
Script’inize Send Message satırı ekleyin.
Open File / Application’ı seçin.
Specify File diyerek Masaüstünü Göster programını seçin.
Artık scriptimiz hazır. Bu script özellikle Kiosk modunda işe yaramakta.
86 ) Random işlevi (00000069)
Random işlevi 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dahil) bir sayı atar. Ancak sizin 0,215451 gibi bir sayıya göre işlem
yapmanız oldukça zor.
Round( Random*15;0) şeklinde yazarsanız 0’den 15’e kadar bir sayı atar ve siz de bunu if fonksiyonlarında
kullanabilirsiniz.
Round( Random*1;0) şeklinde yazarsanız 1 yada 0 atar.
87 ) Scripteki hatayı bulmak için (00000079)
Özellikle karmaşık ve çok loop içeren scriptlerdeki hatayı bulmak zordur. Bu tip script sorunlarını çözmek için
bazı yerlere Pause/Resume Script komut satırını ekleyerek nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz.
88 ) Scriptin durdurulmasını engelleme (00000080)
Allow user abort [off] komut satırını scriptinizin başına ekleyerek scriptin herhangi bir şekilde durdurulmasını
önleyebilirsiniz.
Status Functions Kategorisi
89 ) Diyalog kutusu düğmelerine görev atama (00000014)
Show Message dediniz ama bunun sonucunda ne yapacak? Bu durumdan status functions sizi kurtarıyor.
Status(CurrentMassageChoice)=1 (Mesajdaki birinci düğme)
Status(CurrentMassageChoice)=2 (Mesajdaki ikinci düğme)
Status(CurrentMassageChoice)=3 (Mesajdaki üçüncü düğme)
90 ) Dosyanın adresini bulmak (00000016)
Status(CurrentFilePath) işlevi dosyanın bilgisayarın hangi sabit diskinin hangi klasörüne konulduğunu
gösterir.
file://path/databaseName (Lokal adresleri bu şekilde gösterir)
FMP6://netAddress/databaseName (Uzaktaki dosyaları bu şekilde gösterir)
91 ) Hata mesajlarını Türkçeleştirme (00000025)
Örneğin bulma scriptinize aşağıdaki satırları uygun yerlere eklerseniz, arama kriterlerinin boş olduğunu
kullanıcıya isteğiniz dilde anlatır.
Set error capture [on] (Scriptin başına)
If[satatus(currenterror)=400] (Find modunda bul düğmesine bastıktan sonrasına)
ShowMesage[Arama kriterlerini girmediniz]
End if
Set error capture [on] (Scriptin başına)
If[satatus(currenterror)=400] (Find modunda bul düğmesine bastıktan sonrasına)
ShowMesage[Arama kriterlerini girmediniz]
End if
92 ) İşletim sistemine göre layout değiştirme (00000034)
Başlangıç scriptine aşağıdaki script adımlarını yazarak işletim sistemine göre layoutu değiştirebilirsiniz.
If[Status(CurrentPlatform)=1]
Go to layout ["Mac window]
Else
Go to layout ["PC window]
93 ) Kullanıcı gruplarına göre script çalıştırma (00000042)
Ev sahibi kullanıcı ile ziyaretçi kullanıcının aynı düğme ile farklı işlevler yapmasını sağlamak için
status(currentgroups) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
If ["Status(CurrentGroups)="Ziyaretçi""]
Show Message ["Ziyaretçi Modundasınız"]
Else
Show Message ["Ev Sahibi Modundasınız"]
End if
94 ) Sistem diline göre yönlendirme (00000084)
Status(CurrentLanguage) işlevi sitem dilini yazar, buna göre kullanıcıyı programınızın İngilizce veya Türkçe
bölümlerine otomatik yönlendirebilirsiniz.
95 ) Status(CurrentError) işlevi ile hatanın sebebini bulmak (00000086)
Status(CurrentError) işlevi FileMaker’ın da oluşan hata kodunu yazar. Bu satır ile hatanın sebebini
bulabilirsiniz.
Bu fonksiyonu scriptlerde kullanırken hata olduğu anda bu kontrolün yapılması gerekir. Aradaki comment
satırı bile olamamalıdır.
96 ) Status(CurrentFileName) işlevi ile dosya ismi kontrolü (00000087)
Status(CurrentFileName) işlevi FileMaker dosyasının ismini yazar. Bu satır ile dosya isminin değişip
değişmediğini kontrol edebilirsiniz.
97 ) Status(CurrentFileSize) işlevi ile dosya boyutunu kısıtlamak (00000088)
Status(CurrentFileSize) işlevi dosya büyüklüğünü byte cinsinden yazar. Doya büyüklüğünü bu işlev ile
kısıtlayabilirsiniz.
98 ) Status(CurrentFoundCount) işlevi (00000089)
Status(CurrentFoundCount) işlevi kaç adet kaydın bulunduğunu gösterir. Scriptlerde hata ayıklarken ve
layoutlara gönderirken bolca kullanabileceğiniz bir işlevdir.
Bu işlev calculation alanlarda eş zamanlı olarak çalışmayabilir.
99 ) Status(CurrentLayoutNumber) işlevi (00000090)
Status(CurrentLayoutNumber) işlevi Layout numarasını yazar. Ancak bu numara layoutun sırasına göre
belirlenir. Layout sırası değiştirilince numarada değişir.
100 ) Status(CurrentModifierKey) (00000091)
Status(CurrentModifierKey) işlevi o anda bazı tuşların basılı olup olmadığını kontrol eder.
Bu işlevde tuşların değerleri;
Shift 1
Caps lock 2
Control (MacOS) 4
Ctrl (windows)
Option (MacOS) 6
Alt (Windows)
Komut tuşu (MacOS) 16
101 ) Status (CurrentRecordCount) işlevi ile toplam kayıt sayısını bulmak (00000092)
Veritabanındaki toplam kayıt sayısını görüntüler.
Bu işlev calculation alanlarda eş zamanlı olarak çalışmayabilir.
Bu yazı http://youngsmarts.com/tr/urunler/tipatip/index.htm adresinden alınmıştır.

 


Yazdir Yazdır Düzelt Hata Bildir Tavsiye Et Tavsiye Et Sayfayı Paylaş: FacebookDeliciousTechnoratiYahoo!My SpaceTwitterDiggGoogle BookmarksLink Edinmicrosoft favoritesTwShotStumbleupon Metin Boyutu Metinleri Büyüt Metinleri Küçült

Yazdir
Benzer Başlıklar :  
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.