Hızlı Erişim
Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Sayı 21

Sayı 21 (27 Aralık 2007)

Mektup No: 21 | Kasım 1996

 

Merhaba,

 

Geçtiğimiz sayıda Archimedia’nin adres veri tabanını güncellemek için sizlerin yardımını istemiştik. Su ana kadar elimize mektup, faks ve telefon vasıtasıyla toplam 21 başvuru ulaştı. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak 29-30 ağustos tarihlerinde faks makinemizdeki bir arizadan dolayı bir kaç form elimize ulaşmadı. Bugüne dek bize faks ile form gönderenlerin arasında Ahmet Erkmen, Aydan Özsoy, Emine Şahin, Ayten Altıntaş, Gülgün Erisen Yazıcı, Hayri Göktürk ve Hüseyin Sanlitürk bulunuyor. Eğer formu bize faks ile gönderdiyseniz ve yukarıda adiniz geçmiyorsa, lütfen bizi haberdar edin.

Archimedia hakkında genelde olumlu geri bildirimler aldık. Dile getirilen isteklerin başında, Archimedia’nin daha kapsamlı bir bilimsel süreli yayına dönüştürülmesi konusu geliyor. Bu isteğin karşılanması ise tamamen finansal bir mesele. Bu meseleyi halletmek için ise dernek kurmak veya bir sponsor firmanın desteğini almak gerekiyor. Daha önceki sayılarda bahsettiğimiz gibi derneğin kurulması ve devamı için ciddi şekilde zaman ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla zaman fakiri olan bizler şimdilik elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Ancak bu konuda gönüllüler varsa elimizden gelen her türlü yardımı yaparız. Bir aralar İstanbul Adliyesi Arşiv Müdürü Sayın Şerif Aydemir, katıldığı Sultanahmet toplantılarımızdan birinde siki dernekçi olduğunu ve hatta "üç kişiyi bir arada gördü mü dernek kurar" diye ün saldığını söylemişti. Simdi bu da nereden aklımıza geldiyse.. (Alooo Şerif Bey sesimiz geliyor mu?)

Archimed karikatürünün çizeri Sayın Selçuk Hünerli iyi gittiğimizi ve yakında bir kaç karikatür daha göndereceğini yazmış. Sagolsun.. Güzel karikatürlerini dört gözle bekliyoruz. Bugüne kadar bizi ellerinden geldiğince destekleyen Ankara’lı dostlarımıza ve özellikle sayın Gülgün Erisen Yazıcı’ya da buradan teşekkür ediyoruz.

İstanbul Müftülügü Ser’i Siciller Arşivi’nden Sayın İsmail Kurt ise Ser’i Siciller Arşivi’nde tez çalışması yapanların çalışmalarının bir nüshasını arşive teslim etmeleri gerektiğini hatırlatmamızı istemiş. Biz de bu görevi seve seve yerine getiriyoruz. Çalışmalarını diğer araştırmacıların da istifadesi için arşive teslim etmeyenler lütfen bu çağrımızı dikkate alsınlar. Bu arada Ser’i Siciller Arşivi’nin yolunu unutanlar için "Fetva Yokusu 44 Süleymaniye 34460 İstanbul" adresini hatırlatmakta fayda var.

Geçen sayıda yayınladığımız Archimedia geri bildirim formunu bu sayıda da yineliyoruz. Eğer hâlâ geri bildirimde bulunmadıysanız, telefon, faks veya e-mail adreslerimizden birini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Tekrar belirtmekte fayda var, önümüzdeki sayıdan itibaren (Ocak `97) Archimedia’nin dağıtımı güncelleştirilmiş adres listesine göre yapılacak. Archimedia’nin size ücretsiz olarak gönderilmeye devam etmesini istiyorsanız, lütfen birkaç dakikanızı ayırıp bizi haberdar edin.

Saygılarımızla,
Aykut Üstün-Güzide Kolukısa

 

Yayınlar Yayınlar Yayınlar Yayınlar Yayınlar Yayınlar AKGÜNDÜZ Ahmet, "Osmanlı Devleti’nde Adlî Teşkilat ve Yargılama Usulleri", Yeni Türkiye, şayi: 10, 1996, ss. 966-991. AKMAN Ahmet, "Osmanlı Devleti’nde Hukukî Yapı ve Adlî Teşkilatta Tanzimat Sonrası Gelişmeler", Yeni Türkiye, şayi: 10, 1996, ss. 1002-1018. BINARK İsmet, "Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Belgeler Işığında Türklerde Adalet Anlayışı", Yeni Türkiye, şayi: 10, 1996, ss. 950-965. ÇIÇEK Kemal, "Osmanlı’dan Günümüze Değişmeyen Bir Buhranımız: Adalet Sistemi ve Islahı Meselesi", Yeni Türkiye, şayi: 10, 1996. ss. 1028-1031. KURAN Ercüment, "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nde Adlî Islahat", Yeni Türkiye, şayi: 10, 1996, ss. 992-994.

 

Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz büyük bir skandalla çalkalandı. Meclis arşivindeki bazı tarihî belgelerin yanlışlıkla çöp kamyonlarına yüklenerek SEKA’ya gönderildiği belirlendi. SEKA’ya gönderilen tarihî belgeler, Cumhuriyet Senatosu’nun çalışmalarıyla ilgili tutanak ve yazışmaların bir bölümünü kapsıyor. Bu durumda ileride senato ile ilgili araştırma yapacak uzmanlar, gerçek bilgi ve belgelere hiçbir zaman ulaşamayacak. TBMM Başkanı Kalemli de bu olayı doğruladı.

3 Ekim 1996 Ateş Gazetesi
Derleyen: Murat Çelik

Is Dünyası

Arsimedya editörlerinden ve Marmara Üniversitesi Arsivclik Bölümü mezunu Güzide Kolukısa Koçfinans A.S.’de "Arşiv Uzmanı" olarak göreve başladı.

Marmara Üniversitesi Arşivclik Bölümü mezunlarından Tolga Ertuna, Global Menkul Değerler A.S.’de "Arşiv Uzmanı" olarak göreve başladı.

Kongre

18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver anısına IV. Türk Tip Tarihi Kongresi"nde arşivcilik dünyasını ilgilendirecek iki tebliğ sunuldu:

Ferruh DINÇER, "Süheyl Ünler ve arşivinin veteriner hekimliği tarihine katkısı üzerine".
Gülbin ÖZÇELIKAY, Sevgi SAR, G. Hale ÖZCÖMERT, Eris ASIL, "Eski reçete kayıt defterleri üzerine bir çalışma".

Murat Çelik

 

Tema Vakfı Bilgi-Belge Merkezi

Tarih Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) kütüphane ve arşiv birimlerinden oluşan, araştırmacılara açık bilgi-belge merkezi kuruyor.

Muazzez Pervan yönetiminde kütüphaneci Emine Sen ve arşivci Oktay Çelik tarafından yürütülen proje temmuz ayında başladı ve ekim sonunda tamamlanması bekleniyor.

Proje iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, uzmanlık konusu, çevre bilimi ve ilgili diğer bilimlerin monografi, süreli yayın, rapor vb. toplandığı, düzenlendiği ve istifadeye sunulduğu kütüphane birimi, ikinci bölüm, TEMA Vakfı’nın evrak, dosyalama ve arşivleme sisteminin kurulmasını içermektedir.

Her iki sistem de bilgisayar yardımıyla yürütülecektir. Ayrıca uluslararası kullanımı olan fonografik malzemeler ve yazılı belgeler için ayrı ayrı geniş kapsamlı konu baslıkları listesi oluşturulmuştur.

Hüseyin Sezan

Bağış

Temmuz-ağustos aylarında Tarih Vakfı Bilgi-Belge Merkezi’ne çok sayıda kütüphane ve arşiv malzemesi bağışlandı.

Sevinç Uyanıklar 1960’li yıllarda vefat eden eğitimci Muslihittin Okyay’a ait, Boğaziçi üzerine kitap ve arşiv malzemesi ile Okyay’in kızı Yıldız Okyay’a ait Kafkaslar üzerine, ağırlıklı olarak yabancı dilde yazılmış çok sayıda kitap bağışlamıştır.

San sanatçısı, yönetmenlik ve çevirmenlik yapan Hamdi Konur ile jeolog Zikrullah Kırmızı, 1950-1980 yılları arasında yayınlanan çok sayıda süreli yayın, yazar Arslan Kaynardag, Osmanlı dönemine ait çeşitli iller hakkında vesikalı, notlar ile Hasan Tevfik Belger, ailesinden kalma Osmanlıca kitap ve belge bağısında bulunmuştur.

Toplumsal Tarih Eylül 1996.

 

Görüş Görüş Görüş Görüş Görüş Görüş Görüş

Gümrük Birliği ve arşivcilik

Bekir Kemal Ataman

 

Türkiye’de gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde `arşiv’ dendiğinde akla, bodrum katlarında üst üste yığılmış, üzerleri bir kaç parmak tozla kaplı evrak yığınları gelmektedir. Arşiv kavramının önemi `sözlü olarak’ teslim edilmekle birlikte, bu `önemli’ malzemenin düzenlenmesi ve isler hale getirilmesi gündeme geldiğinde, yöneticilerin genel tavrı, mevcut fonları `daha önemli’ islere aktarmaktan yana olmaktadır. Bunun ardında yatan temel görüş ise, hiç bir zaman açıkça ifade edilmese dahi, arşiv hizmetlerinin hademeler eliyle yürütülecek kadar basit olduğudur. Ayni yaklaşım, arşivcilikten söz açıldığında herkesin söyleyecek bir sözünün olmasında da görülebilir. Örneğin tip, ya da mühendislikle ilgili bir sorun gündeme geldiğinde konunun uzmanına danışılması gerektiğinde herkes otomatik olarak fikir birliğine varırken, arşivcilikle ilgili bir sorunda, en alt seviyeden en tepe yöneticilere kadar herkes bir anda uzman kesilebilmektedir.

Bunun temel sebebi, en kısa ve özlü ifadesiyle tam bir `arşivcilik Cehaleti’dir. Çünkü arşivcilik, önemsiz evrakların `günün birinde lazım olabilir’ düşüncesiyle saklanmasından ibaret sanılmaktadır. Saklama kavramını özel olarak vurguladım, çünkü arşivciliğin %95’inden fazlası imha etmek üzerine kuruludur. Arşivciler, üretilen evragın tamamına yakin bir kısmini, ama bir gün ama yüz sene sonra imha eder ve ancak çok uzun vadede lazım olabilecek önemli evrakları sürekli olarak saklar. Bunun ardında yatan felsefenin bir kaç boyutu vardır. Birincisi, arşivciliği bir enformasyon birimi olarak ele alır ve temel hedefi ihtiyaç duyulan bilgiyi doğru, bütünlüklü ve etkin bir şekilde sunmaktır. Aranan evragın, örneğin yüz yapraklık bir klasör içinden bulunmasıyla, yüzer yapraklık yüz klasör içinden bulunması arasında doğal bir zaman farkı olduğundan, gereksiz evrakın ayıklanıp ancak çok önemli olanların saklanmasını öngörür.

İkinci yaklaşım, meseleye maliyetler açısından bakar. Bir daha kullanılmayacak malzeme için harcanacak bina, ekipman ve personel masrasarini kısmak için, gereksiz malzemenin ayıklanıp imha edilmesinden yanadır.

Dikkat edilirse, her iki yaklaşımda da bir ayıklama unsurunun ön planda olduğu görülür. Buna karsın, günümüz Türkiye’sinde yöneticilerin temel yaklaşımı, herzeyi olduğu gibi saklamak, dolaplar ve depolar dolup tasmaya başladığında da herzeyi toptan imha etmektir. Bu toplu imhaların sonuçları ise zaman zaman vahim boyutlara ulaşabilmektedir. Zira gereksiz evrakın arasına karışmış tek bir önemli evrakın kaybolması bile, özellikle hukuki bir sorun yaşandığında büyük maddi kayıplara yol açabilmektedir.

Arşivcilik, bir kurulusun islerinin yürütülmesi için gerekli bilgi üzerinde sistematik ve bilimsel kontrol uygulanmasıdır. Bu kontrol, kurulusun her türdeki evrakının yaratılması, dağıtımı, kullanımı, saklanması, depolanması, getirimi, korunması ve nihai tasfiyesini kapsar ve yönetimin problem çözümü ve karar vermede ihtiyaç duyacağı bilginin düzenli ve etkin akısını amaçlar.

Burada sözü edilen evrak kâğıtla da sinirli değildir. Arşivcilik, kuruluş için veya kuruluş tarafından üretilen bilgilerin üzerine kaydedildiği her türden ortamla ilgilidir. Bu ortam ister kâğıt, isterse fotoğraf, film, video, ses bandı, mikrofilm, harita veya bilgisayar bandı olsun, evrak olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla arşivcilik, her türden ortam üzerinde kayıtlı bilginin, yaratıldığı andan imhasına veya sürekli saklanmak üzere arşive devrine kadar geçen bütün hayat sürecini kapsar. Evrakın hayati boyunca geçtiği muhtelif aşamalarda üzerinde uygulanması gereken kontrol sistematiği üniversitelerin arşivcilik bölümlerinde dört senelik bir lisans programı içinde öğretilmektedir. Bunlara bir de Marmara Üniversitesinde açılan yüksek lisans programı eklenmelidir.

Ne yazık ki, ülkemizde gerçek anlamda bir arşivcilik bilincinin oluşmasında temel inisiyatif, ihtiyaçlarının farkında olan yöneticilerden değil, yine Bati dünyasından gelmektedir. Avrupa Topluluğuna üyelik, gümrük birliği, vb. ile beraber gündeme gelen olgulardan biri de ISO kalite standartlarıdır. Bu standartların `kalite kayıtları’ ile ilgili bölümleri, kuruluşlarda gerçek anlamda bir arşivcilik hizmetinin yürütülmesini dayatmakta, bu amaçla mevcut evrakların ihtiyaç duyulduğu anda doğru, bütünlüklü ve etkin bir şekilde bulunabilmesini; gereksiz evrakların sistematik bir şekilde ayıklanabilmesi için saklama sürelerinin belirlenerek saklama/imha planlarının hazırlanmasını ve sürekli saklanacak malzemenin ideal nem ve isi koşullarını sağlayacak klimatize edilmiş depolarda, yeterli yangın ve güvenlik önlemleri altında saklanmasını Sart koşmaktadır. Bu standartların arşivcilikle ilgili bölümleri şöyledir:

TS-ISO 9002/Aralık 1991, s. 9

4.15 -- KALITE KAYITLARI

Tedarikçi, kalite kayıtlarının tanımlanması, toplanması, tasnifi, dosyalanması, muhafazası, bakimi ve elden çıkarılmasını belirten prosedürleri oluşturacak ve bunların devamlılığını sağlayacaktır.

Kalite kayıtları, istenilen kalitenin gerçekleştirildiğini ve kalite sisteminin etkili olarak islediğini göstermek için tutulacaktır. Uygun görülen taşerona ait kalite kayıtları da bu verilerin bir parçası olacaktır.

Tüm kalite kayıtları okunaklı ve ait olduğu ürünü tanımlayabilir olacaktır. Kalite kayıtları, hasar ve bozulmayı en aza indirecek ve kayıpları önleyecek uygun çevre şartları sağlayan tesislerde tekrar kolaylıkla kullanılabilecek şekilde depolanacak ve muhafaza edilecektir. Kalite kayıtlarının muhafaza süreleri belirlenerek kaydedilecektir. Sözleşmelerde anlaşmaya varıldığı takdirde, kalite kayıtları belirlenen bir süre için âlici veya temsilcisinin kullanımına hazır tutulacaktır.

TS-ISO 9004/Aralık 1991, s.24-25

17 -- KALITE DOKÜMANTASYON VE KAYITLARI

17.1 -- GENEL

Kalite, yönetimi sistemi, ilgili kalite dokümantasyon ve kayıtlarının tanımlama, derleme, indeks haline getirme, dosyalama, muhafaza, bakim, geri toplama ve elden çıkarımı için esaslar oluşturmalı ve bunların devamlılığını sağlamalıdır. Politikalar, kayıtların müşteri ve tedarikçiler için elde edilebilir olmasını sağlayacak ve ayni zamanda, dokümanların çeşitli tiplerinde yapılan değişiklik ve tadilatlarla ilgili prosedürleri de göz önüne alacak şekilde oluşturulmalıdır.

17.2 --KALITE DOKÜMANTASYONU

Sistem, istenilen ürün kalitesinin gerçekleştirildiği ve kalite yönetimi sisteminin etkili olarak islediğini izleyebilmek için yeterli dokümantasyonun hazır bulunmasını gerektirmeli ve ilgili taşeronun dokümantasyonunu da kapsamalıdır. Bütün dokümantasyon, okunaklı, tarihli (yenilenme tarihleri de dâhil), temiz, hemen tanımlanabilir veya bilgisayarda depolanmalıdır.

Buna ek olarak, kalite yönetimi sistemi, ürünlerin imalatında kullanılan dokümanların güncelliği kaybolduğunda, bunların ortadan kaldırılması ve/veya elden çıkarılması için bir metoda sağlamalıdır.

Aşağıda belirtilenler, kontrol gerektiren doküman tiplerine örnektir:

çizimler şartnameler projeler (ozalit kopya) muayene esasları deney prosedürleri is talimatları işlem formları kalite el kitabi (Madde 5.3.2) isleme prosedürleri kalite güvencesi prosedürleri.

17.3 -- KALITE KAYITLARI

Sistem, istenilen kalitenin başarıldığını göstermek ve kalite yönetimi sisteminin etkili olarak islediğinin doğrulanması için yeterli kayıtların tutulmasını gerektirir.

Aşağıda belirtilenler, kontrol gerektiren kalite kayıt tiplerine örnektir:

Muayene raporları deney verileri yeterlilik raporları geçerlilik raporları tetkik raporları malzeme inceleme raporları ölçümleme verileri kalite maliyet raporları

Kalite kayıtları belirlenen süre için kalite tercihlerini ve düzeltici faaliyete olan ihtiyacı ve etkinliğini belirlemek üzere elde bulundurulmalıdır.

Kalite kayıtları, depolama sırasında çevre şartlarına bağlı olarak meydana gelebilecek hasar, kayıp ve bozulmalardan korunmalıdır.

Arşivciler olarak, Avrupa topluluğu içinde rekabet hazırlıklarına başlayan kurluklarla sinirli da olsa, Batı’dan gelen bir dayatma nedeniyle de olsa, ülkemizde modern anlamda bir arşivcilik bilincinin oluşması en büyük dileğimiz.

Evrak isletmeciliği olarak da anılan modern arşivcilikten elde edilebilecek diğer faydalar için bkz. ATAMAN, Bekir Kemal, "Karar Verme Mekanizmasındakiler için Evrak İsletmeciliği," Marmara University Management Thinking (February-April 1992): 1-6.

Lütfen Dikkat!

Lütfen bu formu P.K. 555 Sirkeci-İstanbul adresine postalayın ya da (0212) 227 6577 no. faksla bize iletin. Eğer formu doldurmaya ve göndermeye vaktiniz yoksa İlk sayfada bulunan telefon numaraları ve e-mail adreslerini de kullanabilirsiniz.

İsim: Soyad: Kurulus: Pozisyon (Ünvan): Archimedia’yi alış sekliniz: (Lütfen uygun seçeneği işaretleyiniz) Doğrudan adıma postalanıyor Çalıştığım kurum adına postalanıyor Çalıştığım kurumda su anda artik çalışmayan bir arkadaş adına gelen dergiyi alıyorum. (Lütfen kimin adına geldiğini belirtin). Archimedia’nin bundan sonraki sayılarını, Evet, Archimedia’nin bundan sonra da ücretsiz olarak gönderilmesini istiyorum. Lütfen bundan böyle Archimedia’yi göndermeyin. Archimedia’nin, 8. bölümde belirttiğim adrese gönderilmesi daha uygundur. Sonraki sayılarınızı aşağıda açık adresini yazdığım kişi/kuruluşa gönderin. Adres, telefon, faks ve e-mail bilgileri (Lütfen açık adresinizi yazınız. Yapılmasını istediğiniz değişiklikleri belirtiniz. Size gönderilen Archimedia’nin bundan böyle başka bir kişi ya da kuruluşa gönderilmesini isterseniz lütfen bu bölümü kullanın). Archimedia hakkında düşünceleriniz:

Yazdir Yazdır Düzelt Hata Bildir Tavsiye Et Tavsiye Et Sayfayı Paylaş: FacebookDeliciousTechnoratiYahoo!My SpaceTwitterDiggGoogle BookmarksLink Edinmicrosoft favoritesTwShotStumbleupon Metin Boyutu Metinleri Büyüt Metinleri Küçült

Yazdir
Benzer Başlıklar :  

 


 


pordoc videolu egitim sistemi linux destek Cerevo


Beyaz Bilgisayar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Tantavi Mahallesi İpekyolu Sokak No:1 Ümraniye / İSTANBUL
T : (0216) 557 72 72    F : (0216) 422 22 90    beyaz@beyaz.net
Her hakkı saklıdır. Site içinde kullanılan tüm yazılar materyaller Beyaz Bilgisayar Ltd. Şti. aittir. İzinsiz kaynak gösterilmeden hiçbir doküman ve resim kullanılamaz. Yayınlanan yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.