EN
EN

Threat Hunter

Roksit Threat Hunter, istemci ya da sunucularda; zararlı trafiği, hangi uygulama, hangi proses ya da hangi dosyanın bu zararlı trafiği oluşturduğunu tespit eden ve raporlayan, ajansız bir çözümdür.

Bu ürün ilgili bilgi almak istiyorsanız: