EN
EN

StealthINTERCEPT®

Aktif dizin, dosya sistemleri ve Exchange gibi bileşenler kurumlara yönelik tehdit vektörlerini artıran sistemler olarak tanımlanmaktadır. Kurumların bu ortamlar üzerinde gerçekleşen değişiklikleri ve aktiviteleri kontrol etmekte yetersiz kalması güvenlikle ilgili risklere neden olmaktadır.

Bu ürün ilgili bilgi almak istiyorsanız: