802.1x Nedir?

IEEE 802.1X standardı;  noktadan noktaya bağlantılara sahip LAN portuna takılmış cihazların kimlik doğrulama ve yetkilendirilmesine olanak sağlayan  port tabanlı ağ erişim denetimidir. Ağda port tabanlı kullanıcı doğrulayabilmek, herhangi bir kullanıcıya ya da gruba ‘ağa erişim politikaları’ uygulamaya imkan tanır. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme başarısızsa o port erişime kapatılır ve bu sayede yerel ağ altyapısı korunmuş olur. Kullanıcı doğrulama; MAC adresi, switch portu ya da harici bir yetkilendirme politikası ile sağlanır. Ağa kimin hangi hakla gireceğinin belirlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmesi; kullanıcı odaklı, ağ tabanlı erişim kontrolü olan NAC tarafından belirlenir.
Genişletilebilir Kimlik Kanıtlama Protokolü (EAP-Extensible Authentication Protocol), 802.1X’in kullanıcı doğrulama işlemi boyunca PPP (Point-to-Point) iletim katmanı üzerinde IP’ye ihtiyaç duymadan genel bir çerçevede kimlik tanımlama sistemi olan iyileştirilmiş bir iletim protokolü standardıdır.


Kısaca Nasıl Çalışır?
 

  • İstemci (kimlik doğrulaması yapmak isteyen kullanıcı) ve kimlik denetiminin yapıldığı sunucu (Authentication Server) arasında bulunan denetleyici (authenticator) cihaz, bağlantı durumunda istemciye EAP-Request/Identity paketi gondererek kendisini tanıtmasını ister.
  • İstemci,kimliğini tanıtan EAP-Response/Identity paketi ile cevap verir. Ve bu paket enkapsüle edilerek sunucuya gönderilir.
  • Sunucu, denetleyiciye şifreli token sistemi gibi bir davetiye atar. Denetleyici bu paketi açıp EAPOL (LAN üzerinden EAP) içerisinde istemciye gönderir. İstemci davetiyeye denetleyici üzerinden cevap gönderir.
  • Eğer istemci gerekli kullanıcı tanımına ve haklarına sahipse, sunucunun gönderdiği doğrulayıcı mesaj denetleyicinin istemciye LAN’a erişim izni vermesiyle sonuçlanır.