Teknik Not : LACP (802.3ad) ile FortiGate HA A-A (Aktif-Aktif) kümesinin bir L2 switch’e bağlanması

Açıklama


Bu yazı bir HA kümesi, Aktif- Aktif moddaki FortiGate cihazları LACP (802.3ad) ile  L2 anahtarlarına bağlı bazı teknik konuları açıklamaktadır.

Aşağıdaki ağ diyagramı bu yazıyı tasvir etmek için kullanılmaktadır:Bir HA A-A kümesinde önemli bir konu, “A ağı”ndan “B ağı”na trafik işlem yapılması için Slave’e iletilmeden önce (seçilen yük paylaşım algoritmasına bağlı olarak) öncelikle sanal MAC adresine sahip İlk FortiGate’e switch edileceğidir.

Buna bağlı olarak:
•    L2’de tanımlanan LACP grupları (LAG), ilk olarak Subordinate’e trafik göndermeyi önlemek için her bir FortiGate (bağımsız paketler oluşturma sebebiyle) için farklı olmalıdır.  Bu sebeple SMTL’de Nortel cihazları desteklenmemiştir.
•    Eğer L2 switch’de farklı LAG’ler konfigüre edilemiyorsa, alt birimlerin toplam arabirim ile LACP görüşmesinde yer almasını önlemek için aşağıdaki komutu kullanın; bu moddeyken failover süresi, yeni seçilen Birincil Brim ve L2 switch arasında LACP görüşmesini de içereceğinden uzun olabilir.

config system interface
edit <aggregate_name>
set lacp-ha-slave disable
end

•    Switch’ten Slave’e Link kümeleme, Birincilden tabi olana kadar trafik dağıtımını temin etmek için UP olmalıdır. (LACP sorun gidermeyle ilgili makaleyi inceleyin)
Eğer portlar bir back-to-back kablosuyla bağlıysa her iki tarafta LACP modunu Static’e kurmak tavsiye edilir.