Beyaz.Net İpucu

KATEGORİLER

TCP/IP

Modülasyon neden gereklidir?Anten vasıtasıyla elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan yayıncılıkta, bilgi sinyali (ses, görüntü vb.) genellikle çok düşük frekanslarda olduğundan doğrudan anten kullanılarak iletilmesi fiziksel açıdan mümkün olamamaktadır. Antenin fiziki boyutu, haberleşme tekniği açısından kullanılan sinyalin dalga boyu ile doğrudan ilişkilidir.

Örnek vermek gerekirse, iletilmek istenen 15kHz'lik bir ses sinyali, eğer taşıyıcı bir dalga ile modüle edilmeden doğrudan gönderilmek istenirse,

       Dalga Boyu= Işık Hızı(m)/İletim Frekansı(Hertz) , formülü gereğince,

       Dalga Boyu= 300000000/15000
       Dalga Boyu= 20km

, şeklinde çok yüksek bir değer çıkacaktır.

Uygulamada ise 20km'lik bir antenin kullanılması ve hatta sesteki ani frekans değişikliklerini karşılayabilecek, boyu sürekli değişebilecek bir anten kullanılması mümkün değildir. Bundan dolayı, iletim frekansı sabit ve yüksek bir değer seçilerek, bilgi sinyali de bu sinyal içine gömülerek bu sorun aşılmış olur.

Temel anlamda iki tip modülasyon metodu mevcuttur: Analog ve Sayısal Modülasyon.

Kategorideki Güncel Makaleler