EN
EN

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Danışmanlığı Hizmeti


Beyaz Net olarak Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Danışmanlığı kapsamında, bilgi işlem birimi barındıran veya bilgi işlem hizmetlerini sözleşmeler çerçevesinde üçüncü taraflardan alan, devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerin, ihtiyacı olan güvenlik sürecinin; planlanması, yönetilmesi, sürdürülmesi, olası güvenlik açıklarının ortaya koyulması ve bu açıkların kapatılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması konusunda uzman kadromuz ile sizlere destek oluyoruz.

Beyaz Net Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Hizmeti Danışmanlığı Kapsamı

-Sorumluluk Atama Matrisini hazırlamak.
-Proje planında her aşamanın sonunda çalışma formları, eğitim katılımcı tutanakları ve ilgili aşamaya ait sonuçları, dokümanları, bir rapor olarak müşteriye sunmak.
-Proje kapsamında hizmetlerimizi yerine getirmek için gerekli tüm cihazları sağlamak.
-Hizmetin sunulmasında görev alacak proje yöneticisine 7/24 erişim imkanı sağlamak.
-BeyazNet ile müşteri arasında bir gizlilik sözleşmesi düzenlenmektedir.
-Varlık gruplarını envanter haline getirmek.
-Varlık grubu kritikliklerinin belirlenmesi için gerekli eğitim, koordinasyon, örnek çalışma ve alınan verilerin tutarlılık kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
-Her bir varlık grubu için ilgili varlık grubunun kritiklik derecesi belirlemek.
-Varlık Grubu Kritiklik Derecelendirme Anketi hazırlamak ve rehber uyumluluğu kapsamında kontrol etmek.
-Varlık envanteri hazırlamak.
-Varlık gruplarının kritiklik derecelerini dikkate alarak güvenlik tedbirlerinin hangilerinin uygulanması gerektiğini belirlemek ve belirlenen güvenlik tedbirlerine göre mevcut durumun tespiti için detaylı çalışma yapmak.
-Mevcut durum analizi yapmak ve varlık grubu mevcut durum analiz raporu hazırlamak.
-Boşluk analizi yapmak ve bu analiz sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gereken faaliyetler belirlendikten sonra planlama yapmak.
-Rehber uygulama yol haritası hazırlamak.
-Bilişim altyapısını Bilgi İşlem Daire Başkanlığı refakatinde incelemek.
-Mevcut durum konusunda yetersizlik tespitinde teknoloji danışmanlığı yapmak.
-BİGR hakkında eğitim vermek.
-Bilgi ve veri güvenliği temel eğitimlerini vermek.

Rehber Kapsamında Alınması Gereken Güvenlik Tedbirleri

1. Varlık Gruplarına Yönelik Güvenlik Tedbirleri

-Ağ ve Sistem Güvenliği
-Uygulama ve Veri Güvenliği
-Taşınabilir Cihaz ve Ortam Güvenliği
-Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazlarının Güvenliği
-Personel Güvenliği
-Fiziksel Mekânların Güvenliği

2. Uygulama ve Teknoloji Alanlarına Yönelik Güvenlik Tedbirleri

-Kişisel Verilerin Güvenliği
-Anlık Mesajlaşma Güvenliği
-Kripto Uygulamaları Güvenliği
-Kritik Altyapılar Güvenliği
-Yeni Geliştirmeler ve Tedarik

3. Sıkılaştırma Tedbirleri

-İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri
-Veri Tabanı Sıkılaştırma Tedbirleri
-Sunucu Sıkılaştırma Tedbirleri


Bu çözümle ilgili bilgi almak istiyorsanız:


BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog