EN
EN

GÜVENLİK

Birbirine ve internete bağlı sistemler hız ve verim kazandırmakla birlikte birçok tehlikeyi de içinde barındırmaktadır. Teknolojinin altyapısındaki veya yapılandırmasındaki bazı zayıflıklar bilginin çalınması veya değiştirilmesi gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Yaşanabilecek bu tür sıkıntılar hem maddi kayba hem de itibar kaybına neden olmaktadır. Türkiye zararlı uygulamaların bulaşması konusunda dünyada ilk birkaç ülkeden biri durumundadır. Bu, hem bilişim güvenliği bilincinin yetersiz olmasından, hem gerekli önemin verilmemesinden (ve dolayısı ile yatırımların yapılmamasından), hem de sahte yazılım kullanımının diğer ülkelere göre yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Kurumlar başlarına bir sıkıntı gelmeden işin önemini anlayamamaktadırlar. Dünya üzerinde güvenlik ile ilgili teknolojilere her geçen yıl daha fazla önem atfedildiği ve daha fazla bütçe ayrıldığı görülmektedir. Özellikle Antivirüs ve Firewall kullanımı %95’ler civarındadır. Ancak tehditlerin karmaşıklığı ve çeşitliliği nedeni ile bu teknolojilerin yeterli olmadığı görülmüş ve birçok farklı güvenlik teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bilişim güvenliği farkındalığının da güvenlik önlemleri arasında yer alması gereken bir unsur olduğunun sık sık vurgulanması bu konudaki eğitimlerin artmasına katkı sağlamaktadır.

MARKALARIMIZ