Beyaz.Net İpucu

KATEGORİLER

ESX
vCenter
vSphere
Converter
Player

SAN Terimler Sözlüğü...

Cache: Daha önce erişilmiş bir veriye tekrar erişilmek istendiğinde daha hızlı erişim sağlamak için dizayn edilmiş çok hızlı bir hafızadır. Son erişilen verileri saklar.
Coaxial Cable: Yüksek hızlı veri transferleri için kullanılan kablo tipidir.
DAFS: Direct Access File System.
FC: Fibre Channel.
FCP: Fibre Channel Protocol
FCIP Fibre Channel over Internet Protocol.
Fibre Channel: Bilgisayarlar arasında 4Gbps hızında veri transferini sağlayan bir teknolojidir.Genel olarak sunucuların paylaşımlı bir storage aygıtına bağlanmaları için kullanılır.
Full-Duplex: Frame’lerin eşzamanlı olarak gönderilmesi ve alınması şeklidir.
HBA: Sunucuların SAN ortamına bağlanması için gerekli kart.
iSCSI: Internet Small Computer System Interface.
NFS: Sun Microsystems tarafından UNIX sistemler için geliştirilmiş dağıtık dosya paylaşım ve transfer protokolüdür.
SAN: Storage Area Network: SAN merkezi yönetilebilen, sunucu ve storage sistemlerin birbirlerine bağlanması ile oluşan yapıdır.
RAID: Redundant Array of Inexpensive or Independent Disks: Yüksek performans ve güvenlik için bir storage altyapısında çok sayıda hard diskin belirli bir yöntem ile konfigüre edilmesidir.
Zoning:
Fibre Channel ortamlarında, çok sayıda portu bir araya getirerek gruplanmasıdır. Grup üyelerinin portları birbiri ile iletişim kurabilirken diğerlerinden izole edilmiş olurlar. VLAN yapısının SAN ortamında kullanılan adı diyebiliriz.

Kategorideki Güncel Makaleler