Beyaz.Net İpucu

KATEGORİLER

Hyper-V
ForeFront

WCF (Windows Communication Foundation)

En temel anlatımıyla Windows Communication Foundation, .Net framework 3.0’ın çıkartılmasıyla birlikte hayatımıza giren ve .Net framework ile yazdığınız uygulamaların iletişim katmanı olmayı amaç edinen bir kütüphanedir. .Net Remoting, XML Web Servisleri, MSMQ, Net pipe, tcp/ip gibi pek çok farklı yöntemi tek bir çatı altında topladığını bilmek bile ne denli güçlü olduğunu anlamanıza yetecektir.

  WCF hizmetleriyle çalışacaksanız öncelikle işin ABC’sini öğrenmelisiniz. WCF hakkında okuyabileceğiniz pek çok farklı giriş makalesinde de duyacağınız bu ABC benzetmesi, bir şaka olmaktan öte gerçekten de WCF’in ana bileşenlerini anlatan bir kısaltmadır. Peki bu kısaltma neyi ifade etmekte?

  • Address (Adres) : Eğer insanların/uygulamaların kullanacağı bir hizmet tanımı yapıyorsanız tabiki bu hizmetin belirli bir adresi olmalı, aynı iş yerlerinin/mağazaların olduğu gibi. Hizmetim intranet/internet üzerinde hangi adreste bulunmakta? İlk harfimiz A bunu temsil etmektedir.
  • Binding (Bağlayıcı) : Her bir WCF hizmetinde mutlaka yayınladığınız hizmete veri göndermek ya da hizmetten veri almak için uygulamalarca kullanılacak olan bir iletişim protokolünüz olmalıdır. Hizmetimle ne şekilde konuşulacak? ikinci harfimiz B bunu temsil etmektedir.
  • Contract (Kontrat) : Yayınladığınız her bir WCF hizmetinde kullanıcılarınıza sunmayı tahahüt edeceğiniz bir takım fonksyonaliteler bulanacaktır. Gerçek hayatta olduğu gibi sizin ve müşterilerinizin sorumluluklarının tanımlandığı ve taraflarca üzerinde anlaşılan bir kontrat bulunmalıdır. WCF hizmetinizde tanımladığınız bir kontratla, sunduğunuz fonksiyonalitelerinizde kullanıcılardan beklediğiniz değerler ile bu değerler neticesinde kullanıcıya vermeyi tahahüt ettiğiniz sonuçları belirtebilirsiniz. Hizmetim kullanıcılara hangi fonksiyonaliteleri sunacak? Üçüncü ve son harfimiz C bunu temsil etmektedir.

Kategorideki Güncel Makaleler