Beyaz.Net İpucu

KATEGORİLER

Delphi
PHP
Dotnet
FileMaker

Codeigniter session veri aktarma

$bilgiler= array(  
           `username`  => `Beyaz.Net`,  
           `email`     => `info@beyaz.net`,  
           `logged_in` => TRUE  
          );  
$this->session->set_userdata($bilgiler);

Kategorideki Güncel Makaleler