Beyaz.Net İpucu

MYSQL Komutları

SELECT: Bu komut ile mysql veritabanımızda bulunan tablolarlardan işlem yapacağımız olan tabloyu seçebiliriz. Mesela veri tabanımızda 12 ayrı tablo ismi olsun biz ise sadece Adresler isimli tabloda işlem yapmak istersek komut şeklimiz;

SELECT * FROM Adresler


Bu şekilde olacaktır. Burda;
  • SELECT asıl mysql komutumuz.
  • (*) Seçtiğimiz tablodaki tüm bilgileri seçtiğimizi belirtir.
  • FROM ise kendinden sonra gelen isimdeki tablo ile uğraşacaktır.

INSERT_INTO: Bu komut ile dışarıdaki herhangi bir değişkenimizde bulunan veriyi veya verileri, belirttiğimiz tabloya aktarmamızı sağlamaktadır. Örnek olarak Ahmet adında bir isim, numarası: 145, sınıfı: 8a, yaşı: 17 olsun biz bunu belirlediğimiz bir tablodaki bilgilere eklemek istersek komut şeklimiz.

INSERT_INTO Adresler (isim, numara, sinif, yas) VALUES ('Ahmet', 145, '8a', 17)


Şeklinde olacaktır burda;
  • INSERT_INTO: Asıl komut adımız, kendisinden sonra gelen isimdeki tabloya veri girişi yapar. İlk parantez içindeki değerler seçtiğimiz tablonun içinde hangi sütunlara veri girişimizi yapacağımızı belirler, ikinci parantez bloğuyla senkron çalışır bu nedenle değişkenlerin yazımı çok önemlidir.

UPDATE: Bu komut ise hali hazırda tabloda var olan bir bilginin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Örnek olarak yukarıdaki komut ile Ahmet adlı kullanıcının yaşı 17 oalrak giriş yapılmıştı. Şimdi biz bu yaşı 18 olarak değiştirmek istersek,

UPDATE Adresler SET yas=18 WHERE isim='Ahmet'


  • Örnekteki büyük harfle yazılanlar asıl komut yapımızdır. Burda Adresler tablosundaki Ahmet ismine sahip bölümdeki yas değertini 18 olarak değiştirdiğimiz belirtilmiştir. WHERE komutu değişikliğin nerede yapılması gerektiğini sağlayan bir komuttur. DELETE: Bu komut ise hali hazırda var olan bir bilgiyi silmek için kullanılmaktadır. Örnek olarak yukarıda eklemiş olduğumuz Ahmet adlı kullanıcıyı silmek istersek yapmamız gereken,

DELETE FROM Adresler WHERE isim='Ahmet'


  • Burda DELETE asıl komutumuz, WHERE ise silinecek olan tablo bilgisidir. Yani Tablodaki ismi Ahmet olan satır tamamen kaldırılacaktır. Aynı isimden bir kaç tane varsı hepsi silinecektir.

İyi Çalışmalar..

Kategorideki Güncel Makaleler