Beyaz.Net İpucu

Uzak sunucuya SQL dosyası import etmek

Uzak sunucuya SSH üzerinde login olduktan sonra

wget http://191.151.151.151/sql_dosyam.sql

komutu ile 191.151.151.151 sunucusundaki sql_dosyam.sql dosyasını uzak sunucuya çekiyoruz.Sonra
mysql -u root -p
ile mysql sunucuya login olduktan sonra

create database veritabani_ismi ile veritabani_ismi  isimli veritabanımızı oluşturuyoruz daha sonra

exit yazarak çıkıyoruz. Komut satırına

mysql -u root -p veritabani_ismi < /var/www/sql_dosyam.sql

komutunu veriyoruz ve sql dosyamız mysql sunucuya import edilmiş oluyor

*root kullanıcı ismi

Kategorideki Güncel Makaleler