Beyaz.Net İpucu

Curl Nedir?

Curl fonksiyonu ile file_get_contents gibi diğer sitelerin kaynak kodunu çekebilir, diğer sitelerden hostunuza dosya download edebilirsiniz. file_get_contents den farklı olarak istediğiniz siteye login olabilirsiniz, referrer, cookie ve useragent gibi bilgilerinizi değiştirebilirsiniz, yada isterseniz proxy ile bağlanabilirsiniz. Ayrıca file_get_contents e göre sunucuyu daha az yorar ve daha performanslıdır.

Kullanımında temel olarak birkaç fonksiyon ile uygulanır.

curl_init() :  curl oturumunu açar
curl_setopt():  referrer, url, useragent, postdata gibi ayarların yapıldığı fonksiyon
curl_exec(): bu fonksiyon yazılana kadar olan curl fonksiyonlarını işleme sokar ve gelen veriyi alır
curl_close(): curl oturumunu kapatır

Temel yapı ve kullanım sırası bu şekildedir:

<?php
$ch=curl_init();//curl'ü çalıştırıyoruz.
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://www.google.com.tr");//google.com.tr'yi çekmesini istiyoruz.
$site=curl_exec($ch);//isteğimizi çalıştırıp site değişkenimize atıyoruz.
curl_close();//curl'ü sonlandırıyoruz.

echo $site;//google.com.tr'yi ekrana basıyoruz
?>

Kategorideki Güncel Makaleler