Beyaz.Net İpucu

Php'de fonksiyonlar ve kullanımları

Fonksiyonlar genel olarak birden fazla tekrarlanan işlemlerin tek seferde yapılması için kullanılmaktadır.
Birden çok yapılacak işlem için fonksiyon tek seferde yazılır. Kullanılacak yerlerde bu fonksiyonlar çağrılır. 

Fonksiyoların yapısı aşağıdaki gibidir

Fonksiyon yazımı

Parametreli fonksiyonlar

function fonksiyon_adı(parametre veya parametreler){

 parantezlerin içine hangi işlem yapılacaksa belirtilir. 
}

örnek kod parçası

function yazdir($param){

echo "verilen parametre:".$param;
}

Parametresiz fonksiyonlar

function fonksiyon_adı(){
parantezlerin içine hangi işlem yapılacaksa belirtilir 

}

function yazdir(){

echo "beyaznet";
}

Fonksiyon çağırma

Parametreli fonksiyon çağırma

fonksiyon_adı(çağrılacak parametre ya da parametreler);//ne kadar parametreli fonksiyon yazıldıysa çağırılırken o kadar parametre verilmelidir.

örnek kod 

function yazdir("erdem");//Yukarıdaki parametreli fonksiyon örneği bu şekilde çağrılır. Ekrana verilen paramete:erdem yazar. 1 parametre istendiğinden 1 adet parametre verildi.

Parametresiz fonksiyon çağırma

function fonksiyon_adi();

Örnek kod

function yazdir();//Yukarıdaki parametresiz fonksiyon örneği bu şekilde çağrılır. İçindeki beyaznet ekrana yazdırılır.

Return komutu

Return komutu fonksiyonlarda geriye değer döndürmek için kullanılır. 

Örnek kod

function topla($s1,$s2){
return $s1+$s2;//Verilen parametrelerdeki sayılar toplanır.
}

echo topla(3,5);//ekrana 3 ile 5 sayılarını toplayarak 8 değerini döndürür. Echo ile ekrana döndürülen değer ekrana yazdırılır.

Kategorideki Güncel Makaleler