Beyaz.Net İpucu

Php'de diziler

Php'de Diziler

Dizileri kısaca tanımlarsak diziler aynı veri tipindeki (integer,string,double vb.) birden çok değerin aynı yerde toplandığı bir alan diyebliriz.
Diziler için günlük hayatta verilecek en iyi örneklerden biri çekmecelerdir. Çorapları koyduğumuz çekmecemizi göz önüne alırsak bu çekmecede değişik renklerde çoraplar vardır. Çekmecemiz ise dizidir yani çorapların toplandığı yerdir.

Dizi oluşturma

Php'de dizilerin key ve value değerleri vardır. Eğer key değerlerini biz oluştururken tanımlamazsak kendisi otomatik olarak 0 dan başlayarak tanımlar. Kendimizde key olarak istediğimiz değerleri verebiliriz.

Dizilerin yapısı key=>value şeklindedir.

$dizi = array(5,7,8);

print_r($dizi);// Ekran çıktısı [0] => 5 [1] => 7 [2] => 8

$dizi = array('a'=>5,'b'=>7,'c'=>8);

print_r($dizi);// Ekran çıktısı [a] => 5 [b] => 7 [c] => 8

Dizileri Ekrana Yazdırmak

Dizileri ekrana yazdırmanın bir çok yöntemi vardır. Ben sizlere foreach döngüsü ile yazdırmaktan bahsedeceğim.

$a = array("elma","armut","seftali");

foreach ($a as $key => $value) {

echo "key:".$key."=>value:".$value."<br/>";

}

//Ekran çıktısı

key:0=>value:elma
key:1=>value:armut
key:2=>value:seftali

Çok Boyutlu Diziler

Bu tür dizileri matrislerdeki satır ve sütunlara benzetebiliriz. İlk deger satırı ikinci deger ise sütunu simgeler.

//Dizi olarak tanımlıyoruz.

$cokboyutludizi = array();

//Dizi degererini tanımlıyoruz

$cokboyutludizi[] = array(

'0satir0sutun',

'0satir1sutun'

);

$cokboyutludizi[] = array(

'1satir0sutun',

'1satir1sutun'

);

//İstedigimiz dizi degerlerini ekrana yazdırıyoruz

echo $cokboyutludizi[0][1]." ".$cokboyutludizi[1][1];

Ekran çıktısı: 0satir1sutun 1satir1sutun

Dizi fonksiyonları

En çok kullanılan dizi fonksiyonları şunlardır:

array_flip: Belirtilen keyleri value,value degerlerinide key yapar.

$ornek=array('k1'=>'v1','k2'=>'v2','k3'=>'v3');

print_r(array_flip($ornek));

//Çıktısı [v1] => k1 [v2] => k2 [v3] => k3

array_reverse: Belirtilen value degerlerini büyükten küçüğe sıralar.

$ornek=array('a'=>'v1','b'=>'v2','c'=>'v3');

print_r(array_reverse($ornek));

//Çıktısı [c] => v3 [b] => v2 [a] => v1

sort: Belirtilen value değerlerini A'dan Z'ye veya rakamsa küçükten büyüğe sıralar.

$ornek=array('a'=>'burak','b'=>'mahmut','c'=>'ali');

sort($ornek);

print_r($ornek);

//Çıktısı [0] => ali [1] => burak [2] => mahmut

rsort: Sort fonksiyonunun tersini yapar.

ksort: Belirtilen key değerlerini A'dan Z'ye veya rakamsa küçükten büyüğe sıralar.

$ornek=array('c'=>55,'a'=>44,'b'=>66);

ksort($ornek);

print_r($ornek);

Çıktısı: [a] => 44 [b] => 66 [c] => 55

krsort: ksort fonksiyonunun tersi işlem yapar.

array_push: Diziye değer eklemeye yarar.

array_pop: Diziye eklenen son değerin otomatik olarak çıkarılmasını sağlar.

$ornek=array();

array_push($ornek,'deger1','deger2');

print_r($ornek);//Çıktısı [0] => deger1 [1] => deger2

array_pop($ornek);

print_r($ornek);//Çıktısı [0] => deger1

array_shift: Dizinin ilk elemanının çıkartılmasını sağlar.

array_unshift: Dizinin başına değer ya da değerler eklenmesini sağlar.

$ornek=array('deger1','deger2');

array_shift($ornek);

print_r($ornek);

//Çıktısı: [0] => deger2

array_unshift($ornek,'deger3','deger4','deger5');

print_r($ornek);

//Çıktısı: [0] => deger3 [1] => deger4 [2] => deger5 [3] => deger2

array_diff: 2 dizi arasındaki farklı olan elemanını veya elemanlarını verir. İlk yazılan dizinin ikinci diziye göre olan farklı olan elemanını veya elemanlarını verir.

$dizi1=array(1,2,3,4);

$dizi2=array(1,2,3);

print_r(array_diff($dizi1,$dizi2));//İlk dizideki 4 farklı.

//Çıktısı [3] => 4

array_intersect: 2 dizi arasındaki aynı olan elemanını veya elemanlarını verir. İlk yazılan dizinin ikinci diziye göre olan aynı olan elemanını veya elemanlarını verir.

$dizi1=array(3,5,7);

$dizi2=array(1,2,3);

print_r(array_intersect($dizi1,$dizi2));

//Çıkısı: [0] => 3

Kategorideki Güncel Makaleler