EN
EN

Hizmet Dışı Bırakma Testleri


Hizmet Dışı Bırakma (DDoS) Testleri

Müşteri hizmetlerini büyük oranda internet üzerinden veren kurumlar için Dağıtık Hizmet Engelleme Saldırıları(DDoS-Distributed Denial of Service) büyük tehdit oluşturmaktadır. Son yıllarda DDoS saldırıları ağa sızma ve hassas verileri çalma gibi diğer kritik ataklarla birlikte eşzamanlı gerçekleştirildiği için sadece hizmetleri kesintiye uğratan bir atak olarak değerlendirilmemelidir. Bu nedenle kurumlar veri kaybı riski ve alınabilecek önlemleri belirleme çalışmalarında bu gerçeği hesaba katmalıdırlar. Aynı zamanda DDOS’tan korunma belirli bir kurum personelinin süreci izlemesini gerektirmektedir. DDoS saldırıları daha yıkıcı olan diğer saldırıları perdeleme amaçlı kullanıldığı için DDoS saldırısından şüphelenildiği durumlarda güvenlik personeli aynı zamanda sızma ve veri çalma girişimlerine karşı da alarma geçmelidir.

Periyodik testler kurumların bilişim sistemlerindeki zafiyet ve açıklıklarının zamanında tespit edilip düzeltilmesini sağlamak adına önlemlerin alınması için büyük önem taşımaktadır. Düzenli taramalar aynı zamanda saldırılarda oluşabilecek yıkımın etkilerini azaltmaya da yardımcı olabilir.

DDOS Testinin Avantajları:

Gelebilecek geniş çaptaki DDoS saldırılarına karşı dayanıklılığı sağlayacak bir bulut sistemini tesis etmek birçok veri merkezine yatırımı ve eşzamanlı kontrolleri gerektirdiği için maliyetli bir sistemdir. DDoS testi alınan yıllık DDoS’tan korunma hizmetlerinin maliyetinin küçük bir oranını kapsamaktadır

DDoS’tan korunma sistemleri performans ve kapasite açısından çok çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle kurumların, mevcut cihaz ve servislerin vermeyi taahhüt ettikleri DDoS’a karşı koyma hizmetlerini ne derece gerçekleştirebildiklerini tespit etmeleri önem kazanmaktadır.

DDOS atakları içerisinde en çok bilinen Flood saldırıları kolay tespit edilebilirken DDoS saldırılarının büyük çoğunluğu yüksek hacimli verilerin gönderilmesini gerektirmemektedir.  Normal kullanıcıların ya da uygulamaların davranışlarını taklit etmeye çalışan bu yeni atak türü savunma mekanizmalarını atlatabilmektedir. Buna önlem olarak bazı gelişmiş korunma teknikleri normal trafik karakteristiğinden sapmaları tespit etmeye çalışmaktadır. Bu noktada DDoS testleri, karşılaştırma işleminde kullanılacak ve normal trafiği temsil eden bir başlangıç noktası(baseline) belirlemeye ve anomalileri tespit etmek için sonraki süreçleri oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Sunucu sanallaştırma, sunucu olmayan cihazlar(örn. yönlendirici) üzerinde sanal makine kurulumu ve VLAN’lar gibi ağ teknolojileri ve kompleks bulut mimarileri modern ağların karmaşık bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. Bu durum mantıksal ağ mimarisini ve data haritasını da karmaşıklaştırmaktadır. DDoS testi kurumların izole edilmiş ve açıklığa sahip olmadığını düşündükleri ağ bileşenlerindeki açıklıkları da ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır.

DDoS saldırıları gün geçtikçe etkisi, karmaşıklığı ve görülme sıklığı artan bir yapıya dönüşmektedir. Önceleri kesintiye sebep olmaktan öteye geçemeyip veri sızdırma işleminde kullanılmayan DDoS son yıllarda saldırganların DDoS’u sızma ve veri hırsızlığı ataklarıyla harmanlamalarından dolayı aynı zamanda maddi kayıp da yaratan bir hal almasına neden olmuştur. Servis sağlayıcıların sahip olduğu DDoS’tan korunma hizmetleri ise çoğu zaman kısıtlı düzeyde bir koruma sağlamaktadır. Çok vektörlü saldırılarda kullanılıp her geçen gün daha karmaşıklaşması DDoS saldırısının test edilmemiş korunma sistemleri ile önlenmesini zorlaşmaktadır.

BeyazNet DDoS’tan Korunma Hizmeti

Beyaz uzmanları gerçeğe çok yakın trafik üretip web uygulamalarınız üzerinde istenilen miktarda yük oluşturabilmekte ve uygulamanıza olan etkisini ölçerek darboğazları tespit etmenize yardımcı olabilmektedir.


Bu çözümle ilgili bilgi almak istiyorsanız:


BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog