EN
EN

Web Harita Altyapıları


Önceleri teknolojik olanaklar dahilinde sınırlı kapasitede hizmet verebilen internet ortamında, kullanılan teknolojilerin gelişmesi ve buna bağlı olarak erişim hızlarının artmasıyla birlikte, grafik ve dinamik bakımdan daha nitelikli ürünlerin yayınlanması imkanı ortaya çıkmıştır. Söz konusu gelişmelere paralel olarak da web tasarımı amaçlı yazılımlar, web programlama kavramı ile birlikte gelişmiştir.

Web indeks oluşturabilmesi, bir çeşit çoklu ortam ve arayüz sunmasının yanı sıra coğrafi mekanlar, fotoğraflar, ses, yazı, video, animasyon ve diğer haritalar ile ilişkilendirilebilmektedir. Teknolojideki ve buna bağlı olarak da internet hizmetindeki gelişmelerin geldiği bugünkü noktada, statik ve dinamik haritalar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İnternetin temel felsefesi, yaygın bilgi paylaşımı olduğuna göre, mekansal bilginin paylaşımında da internetin etkin olarak kullanılabileceği açıktır. Haritaların eğitici rolünün bilinmesi ve webin geleceğin yersel referanslı veri ve haritalarının yayınlandığı ortam olması, haritanın tasarımı, üretimi ve kullanımı konularına yoğunlaşılmasına neden olmaktadır.

Firmamız web üzerinde harita gösterimi, harita üzerinde yer işaretleme, farklı katmanlar üzerinde çalışma benzeri tecrübelere sahiptir. ArcGIS, GeoServer, Google Haritalar, Microsoft Haritalar, Yandex Haritalar altyapıları üzerinde harita projeleri başarı ile tamamlanmıştır.

Daha Fazlası İçin Bizimle İletişime Geçin