EN
EN

DİJİTAL İKİZ NEDİR?


Digital twin Türkçeye dijital ikiz olarak çevrilmektedir. Fiziksel bir ürünün ya da bir hizmetin gerçek dünyadaki davranışının ve oluşturduğu sonuçların sanal modeli olarak tanımlanmaktadır. Dijital ikiz kavramı ilk olarak 2002’de NASA’nın danışmanlık görevini üstelen Dr. Michael Grieves tarafından ortaya atılmıştır. 2013 senesinde de ABD Hava Kuvvetlerinde dijital ikiz kavramı geliştirilerek uçak gövdesi modeline uygulanmıştır. Tüm dünyada yayınlaşması ise Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle mümkün olmuştur.

Dijital ikiz modellemesi oluşabilecek sorunların tespit edilmesine, var olan veya yeni ayarların test edilmesine, oluşturulan senaryoların sanallaştırılmış kopyasını oluşturmaya ve analizlerin gerçekleştirilmesine imkan tanır. Bütün bu işlemlerin dijital ortamda geçekleştirilmesi iş süreçlerinin hızlanması ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Dijital ikiz için şu üç unsurun bulunması gerekmektedir.

- Fiziksel Ürün
- Sensörler ve ürettiği veriler
- Ürünün dijital ikizi (sanal kopyası)

Ürün üretildikten sonra bu ürüne ait bilgiler sensörlerle alınmalı ve sensörlerin ürettiği bilgiler sanal ortamdaki dijital ikizine taşınmalıdır. Bu işlemler sonucunda sorun tespitleri, verimlilik artışına yönelik çalışmalar, senaryoların gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir. Dijital ikiz uygulamaları günümüzde veri havuzları sayesinde öngörüler de oluşturulmaktadır. Modele ne kadar bilgi sağlanırsa o kadar doğru tahminlerde bulunur.

Dijital ikiz teknolojisi dinamik ve öğrenen bir modelleme teknolojisidir. Gerçek hayatta yapılması maliyetli işlerin ve karmaşık süreçlerin dijital ortamda hızlı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesi sağlanır.

Dijital İkiz Kullanım Alanları

Tasarım ve Ürün Geliştirme: Projelerde alternatiflerin oluşturulması ve etkilerinin keşfi, tasarımın ne kadar yeterli olabileceği için testler ve simülasyonların yapılmasıdır. Tüm bunlar dijital ortamda hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek elde edilen bilgilerle ürün hakkında kararlar daha sağlıklı bir şekilde verilir.

Üretim ve Montaj: Üretim sürecinde kalite, maliyet, verimlilik gibi etkenlerin imalat sürecini nasıl etkileyeceğini dijitalleşme yoluyla ortaya koymaktadır. Bunların yanı sıra fabrikanın ya da üretim hattının dijital modellemesini yapılarak fabrikanın çalıştırılması ve sonuçların değerlendirilmesi de sağlanabilir. Bu şekilde en iyi çalışma sistemi kurulabilmektedir.

Operasyonel Faaliyetler: Operasyonel ve servis süreçlerinde de bu teknoloji birçok fayda sağlamaktadır. Arızaların oluşmadan önlenmesi ve tespit edilmesi, sistemin ya da ürünün uzaktan izlenmesi oluşan problemlerin uzaktan çözüme ulaştırılması, uyarı sistemlerinin geliştirilmesi sağlanır.