EN
EN

BT Mimarisi Olgunluk Analizi

14 Şubat 2020


Kurumların BT altyapısında sahip olduğu yazılım, donanım ve güvenlik bileşenlerinin uyumlu ve verimli şekilde çalışabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması güncel tehditlere karşı korunaklı olmasına ve gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Kurumsal BT sistemlerinin hem siber tehditler, hem de teknolojik gelişmelere ayak uydurma zorluklarıyla sürekliliğinin sağlanması zorlaşmaktadır. Tüm sistemin mimari analizinin yapılması güncel teknolojik gelişmeler karşısındaki olgunluğunun test edilmesi kurumların BT altyapısının hem tehditlere karşı daha güvenli olmasını hem de yeniden yapılanmaların daha kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Bir sistemin teknolojik olgunluğunun analiz edilmesi kurumun CIO fikirlerinden, bilişim güvenliği yönetimi politika ve süreçlerin değerlendirilmesine kurum içi ve dışı güvenlik altyapısının analizine, iç ve dış zafiyet analizlerine ve eğitim ve farkındalık faaliyetlerine kadar çok geniş perspektifte çalışmayı gerektirmektedir. Bu anlamda BT olgunluk analizleri anlık güvenlik testleri yerine bir güvenlik analizi sürecini ifade etmekte ve kuruma dahil olan tüm paydaşları kapsamaktadır.

Sürekliliğin sağlanabilmesi, güncel tehditlere karşı korunaklı olmasına ve gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Hem siber tehditler, hem de teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızı sürekliliğinin sağlanması zorlaşmaktadır. BT Süreçlerinin Önem ve Etkinlik analizini destekleyecek şekilde BT mimarisinin analizi, güncelliğinin testi, BT mimarisini hem tehditlere karşı daha güvenli tutar, hem de yeniden yapılanmasını kolaylaştırır.

BT mimarisinin analizi bilişim güvenliği politikasının değerlendirilmesi, kurum içi ve dışı güvenlik sistemlerinin incelenmesi ve zafiyet noktalarının belirlenmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetleri olmak üzere çok geniş perspektifte çalışmayı gerektirmektedir. Bu anlamda BT mimarisinin analizi anlık testler yerine bir analiz sürecini ifade etmekte ve kuruma dahil olan tüm paydaşları kapsamaktadır.

BeyazNet tarafından NIST Cyber Security Framework (CSF) , Cobit, ISO 270001  kapsamında sunulan BT Olgunluk Analizi hizmeti kapsamında yapılan işlemler ve kontrollerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Kurum içi fiziksel güvenlik altyapısının değerlendirilmesi
- Dışarıdan açıklık taramaları
- İleriki adımlar için yüksek düzey analiz ve uzman düzeyinde öneriler
- Bilişim varlıkları yönetimi yapılması
- Kullanıcı hesaplarının kontrolü
- Backup and Restore işlemlerinin incelenmesi
- İşletim sistemleri güncelleme yönetimi
- Sanallaştırma sistemleri/yedeklemeleri analizi
- İşletim sistemleri  (Windows/Linux) analizi
- Yazılım kontrolleri ve kararlı versiyon geçiş önerileri
- Active directory analizi
- Domain yapısı analizi
- Database kullanıcı yönetimi analizi
- Felaket kurtarma süreçleri kontrolü
- Tüm Network cihazlarında çalışan konfigürasyonların incelenmesinin yapılması
- Network topolojisi çıkarılması
- Network management yazılımı analizi
- VLAN yapılandırma analizi
- Kablosuz LAN yapısı analizi
- Ağ yedeklilik incelemesi
- MDM (Mobile Device Management) incelenmesi
- Çok faktörlü kimlik doğrulama analizi
- SIEM ve korelasyon analizi
- E-posta hizmetleri ve güvenliğinin analizi
- Yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntıları, bulguları, sorunları ve çözümleri içeren kapsamlı bir raporun sunulması

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog