EN
EN

BT Mimarisi Olgunluk Analizi


Kurumların BT altyapısında sahip olduğu yazılım, donanım ve güvenlik bileşenlerinin uyumlu ve verimli şekilde çalışabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması güncel tehditlere karşı korunaklı olmasına ve gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Kurumsal BT sistemlerinin hem siber tehditler, hem de teknolojik gelişmelere ayak uydurma zorluklarıyla sürekliliğinin sağlanması zorlaşmaktadır. Tüm sistemin mimari analizinin yapılması güncel teknolojik gelişmeler karşısındaki olgunluğunun test edilmesi kurumların BT altyapısının hem tehditlere karşı daha güvenli olmasını hem de yeniden yapılanmaların daha kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Bir sistemin teknolojik olgunluğunun analiz edilmesi kurumun CIO fikirlerinden, bilişim güvenliği yönetimi politika ve süreçlerin değerlendirilmesine kurum içi ve dışı güvenlik altyapısının analizine, iç ve dış zafiyet analizlerine ve eğitim ve farkındalık faaliyetlerine kadar çok geniş perspektifte çalışmayı gerektirmektedir. Bu anlamda BT olgunluk analizleri anlık güvenlik testleri yerine bir güvenlik analizi sürecini ifade etmekte ve kuruma dahil olan tüm paydaşları kapsamaktadır.

Sürekliliğin sağlanabilmesi, güncel tehditlere karşı korunaklı olmasına ve gelişen teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesine bağlıdır. Hem siber tehditler, hem de teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızı sürekliliğinin sağlanması zorlaşmaktadır. BT Süreçlerinin Önem ve Etkinlik analizini destekleyecek şekilde BT mimarisinin analizi, güncelliğinin testi, BT mimarisini hem tehditlere karşı daha güvenli tutar, hem de yeniden yapılanmasını kolaylaştırır.

BT mimarisinin analizi bilişim güvenliği politikasının değerlendirilmesi, kurum içi ve dışı güvenlik sistemlerinin incelenmesi ve zafiyet noktalarının belirlenmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetleri olmak üzere çok geniş perspektifte çalışmayı gerektirmektedir. Bu anlamda BT mimarisinin analizi anlık testler yerine bir analiz sürecini ifade etmekte ve kuruma dahil olan tüm paydaşları kapsamaktadır.

BeyazNet tarafından NIST Cyber Security Framework (CSF) , Cobit, ISO 270001  kapsamında sunulan BT Olgunluk Analizi hizmeti kapsamında yapılan işlemler ve kontrollerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

- Kurum içi fiziksel güvenlik altyapısının değerlendirilmesi
- Dışarıdan açıklık taramaları
- İleriki adımlar için yüksek düzey analiz ve uzman düzeyinde öneriler
- Bilişim varlıkları yönetimi yapılması
- Kullanıcı hesaplarının kontrolü
- Backup and Restore işlemlerinin incelenmesi
- İşletim sistemleri güncelleme yönetimi
- Sanallaştırma sistemleri/yedeklemeleri analizi
- İşletim sistemleri  (Windows/Linux) analizi
- Yazılım kontrolleri ve kararlı versiyon geçiş önerileri
- Active directory analizi
- Domain yapısı analizi
- Database kullanıcı yönetimi analizi
- Felaket kurtarma süreçleri kontrolü
- Tüm Network cihazlarında çalışan konfigürasyonların incelenmesinin yapılması
- Network topolojisi çıkarılması
- Network management yazılımı analizi
- VLAN yapılandırma analizi
- Kablosuz LAN yapısı analizi
- Ağ yedeklilik incelemesi
- MDM (Mobile Device Management) incelenmesi
- Çok faktörlü kimlik doğrulama analizi
- SIEM ve korelasyon analizi
- E-posta hizmetleri ve güvenliğinin analizi
- Yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntıları, bulguları, sorunları ve çözümleri içeren kapsamlı bir raporun sunulması