EN
EN

BT Performans Analizi


Sahip olunan BT altyapısının performans analizinin yapılması geleceğe dönük planların yapılmasını kolaylaştırır ve gerçekçi bir yol haritasının çıkarılmasını sağlar. Performans analizi yapmak için verimli izleme ve raporlama araçları kullanarak çok veri elde edilecek şekilde uzun süreli izleme işleminin yapılmasını gerektirmektedir. Yapılan çalışmalarla yazılım donanım performansları hakkında gerçek zamanlı bilgiler elde edilir, her kaynağın nasıl çalıştığı ne zaman başarılı olduğu ne zaman zor durumda kaldığı belirlenebilir. BT performans analizinin en önemli parametrelerinden birisi anahtar performans göstergelerinin (key performance indicator KPI) uygun olarak seçilmesidir.  BT sistemlerinin izlenmesinde farklı izleme kategorileri belirlenebilir. İzlemek için BT altyapısı, zaman serisi izleme, uygulama performansı izleme, son kullanıcı deneyimi izleme gibi kategoriler belirlenebilir.

BT performans değerlendirme süreçleri 5 adımdan oluşur.

- Hedeflerin belirlenmesi
- Kapsamın tanımlanması
- Veri toplama işleminin yapılması
- Elde edilen verilerin analiz edilmesi
- Yapılan analizler sonucunda yapılacakların listesinin çıkarılması