EN
EN

BT Yönetim Süreçleri Olgunluğu


BT yönetim süreçlerinin olgunluğunu ölçerken, BT organizasyonu tarafından süreçlerin hangi önem seviyesinde görüldüğü ve hangi etkinlikte gerçekleştiği belirlenir.

BT Yönetim Süreçleri, Cobit esas alınarak 9 ana kategoride 45 ana başlıkta tarif edilebilir. Bu süreçler Dünya’da alanlarında lider bazı firmaları da içine alan 1000+ kurumda değerlendirilerek, her bir süreç için önem ve etkinlik verileri anonimleştirilir. Bu veriler kurumunuz için uluslararası kıyaslamaya hazır hale getirilir. (Şekil.1)

Şekil 1 - Eurosis Bilgi ve Teknoloji Yönetim Etkinliği Modeli

Bu modele göre örneğin bir BT yönetim süreci yüksek önem seviyesiyle yüksek etkinlikte değerlendirilirken bir başkası yüksek önem seviyesinde değerlendirilmesine rağmen düşük etkinlikte gerçekleşiyor olabilir. Bir başka örnek verecek olursak; bir BT yönetim sürecine bir kurum yüksek önem verirken başka bir kurum daha düşük önem veriyor olabilir. Bu sonuçların her biri doğru ya da yanlış olmayıp, tüm süreçler için tek tek analiz edilerek kurumun BT yönetim süreçleri olgunluk haritası çıkartılabilir. (Şekil 2)  

Şekil 2 – BT Yönetimi değişimine esas,  eyleme dönüştürülebilir örnek bir yol haritası.

BT Olgunluk Analizi ile;

- Hangi BT süreçleri bizim için diğerlerinden daha önemlidir? (A)
- Bugün hangi BT süreçleri daha etkili bir şekilde gerçekleştiriliyor? (B)
- BT organizasyonumuzun süreçlerle uyumu ne kadar iyi? Sorumluluk farkları ya da çakışmalar? (C)
- Benzerleri ve global en iyi uygulamalarla karşılaştırıldığında BT yönetimi olgunluk düzeyimiz nedir? (D)

gibi sonuçlar elde edilir. (Şekil 3)

Şekil 3 – BT Olgunluk Analizi örnek çıktıları.