EN

DHCP Veritabanını Başka Bir Sunucuya Taşımak


DHCP veritabanını bir sunucu bilgisayarından (kaynak sunucu) diğer sunucu bilgisayarına (hedef sunucu) taşımak için aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapılmalıdır.

Sunucuda(kaynak server) DHCP açılır.

Image

Konsol ağacında, ilgili DHCP sunucusu tıklanarak Action menüsünde Backup seçeneği tıklanır.

Image

Browse For Folder iletişim kutusunda, yedek DHCP veri tabanının kopyalanacağı klasör seçilir ve OK butonu tıklanır.

Image

DHCP sunucusu kapatılır.

Image

Bu işlem, sunucunun veritabanı yedeği alındıktan sonra istemcilere yeni adres kiralamaları atamasını önler.

Services listesinde, DHCP Server hizmeti devre dışı bırakılır.

Image

Böylece, veritabanı aktarıldıktan sonra DHCP sunucusunun başlatılması önlenir.

Yedek DHCP veritabanını içeren klasörü hedef DHCP sunucusu bilgisayarına kopyalanır.

Notlar

- DHCP' yi açmak için;
Start -> Settings -> Control Panel -> Windows Administrative Tools -> DHCP  tıklanır.
- DHCP veritabanı yedekleme klasörü için bir yerel sürücü seçilmelidir.
- DHCP hizmetini durdurulduğunda DHCP istemcileri, sunucudan adres kiralamaları veya yenilemelerini alamazlar.
- DHCP hizmeti normal işlem sırasında DHCP veritabanının otomatik olarak yedeğini oluşturur. Bu veritabanı yedeğinin kopyası için varsayılan depolama yeri root\System32\Dhcp\Backup' tır.

DHCP veritabanını geri yüklemek için (hedef sunucuda) DHCP sunucu yazılımı yüklenir.

DHCP’yi açılır. Konsol ağacında, ilgili DHCP sunucusunu tıklanır. Action menüsünde Restore tıklanır.

Browse For Folder iletişim kutusunda yedek DHCP veritabanını içeren klasörü seçilerek OK butonuna tıklanır.

Notlar

- Bu yordamı gerçekleştirmek için kullanıcı kaynak ve hedef DHCP sunucularında Administrators grubunun veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmalıdır.
- DHCP'yi açmak için;
- Start -> Settings -> Control Panel -> Windows Administrative Tools -> DHCP’ yi tıklanır.
- Yalnızca aynı dil sürümünün DHCP veritabanları geri yüklenebilir. Örneğin, işletim sisteminin İngilizce sürümünü çalıştıran DHCP sunucusundaki bir DHCP veritabanı, işletim sisteminin Japonca sürümünü çalıştıran bir DHCP sunucusuna geri yüklenemez.
- DHCP hizmeti, DHCP veritabanının geri yüklenebilmesi için geçici olarak durdurulur. Durdurulduğu zaman, DHCP istemcileri DHCP sunucusuna bağlanamaz ve IP adreslerini alamazlar.