EN
EN

Dış Kaynak Bilişim Personeli (Outsource) Kullanımı Avantajları ve Dezavantajları


Dış kaynak kullanımı (DKK) (Outsourcing); işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda iş süreçlerini yönetebilecek uzman bir kuruluşla anlaşma sonucunda işletmenin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayarak, boşta kalan kalifiye iş gücünden işletmenin farklı bölümlerinde daha fazla verim alınmasına olanak sağlar. Anlaşmış olduğu kurum tarafından alanında uzmanlaşmış profesyonel personeller ile iş verimliliğini üst seviyelere çıkarabilmektedir.

Dış Kaynak Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları

Yaygın olarak bilinen dış kaynak kullanımının artıları ve eksileri vardır. Çoğu zaman, dış kaynak kullanımının avantajları dış kaynak kullanımının dezavantajlarını gölgelemektedir.

Avantajları;

1. Atiklik ve Uzmanlık:Görevlerin çoğu, kendi alanlarında uzmanlaşmış firmalardan dış kaynak sağlanmaktadır. Dış kaynaklı tedarikçiler, çoğu zaman dış kaynak sağlayan kuruluştakilerden daha iyi olan spesifik ekipmana ve teknik uzmanlığa sahiptir.Etkili olarak görevler daha hızlı ve daha kaliteli çıktılarla tamamlanabilir

2. Destekleyici süreçlerden ziyade çekirdek süreç üzerinde yoğunlaşmak:Destekleyici süreçlerin dış kaynak kullanımı, kuruluşa temel iş süreçlerini güçlendirmek için daha fazla zaman verir.

3. Risk paylaşımı:Bir projenin sonucunu belirleyen en önemli faktörlerden biri risk analizidir. İş sürecinizin belirli bileşenlerinin dış kaynak kullanımı, kuruluşun belirli sorumlulukları dışarıdan tedarik edilen outsourcing tedarikçisine kaydırmasına yardımcı olur.Outsourcing tedarikçisi bir uzman olduğundan, risk azaltıcı faktörlerinizi daha iyi planlamaktadır

4. Azaltılmış Operasyonel ve İşe Alım maliyetleri:Dış kaynak kullanımı, bireyleri şirket içinde işe alma gereğini ortadan kaldırır;Bu nedenle işe alım ve işletme maliyetleri büyük ölçüde minimize edilebilir.Bu, offshore dış kaynak kullanımının en önemli avantajlarından biridir.

5. Yatırım harcamalarını azaltmak,

6. Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımını sağlamak,

7.Gelişmiş teknolojiye ulaşmak

Dezavantajları;

1. Gizli verilerin açığa çıkma riski:Bir kuruluş İK, Bordro ve İşe Alım hizmetlerinden yararlanırsa, gizli şirket bilgilerini bir üçüncü tarafa ifşa etmek riski taşır.

2. Dışsal hizmet sağlayıcılarına bağlı olmak,

3. Kontrolü kaybetmek,

4. Müşteri odaklılık eksikliği:Bir dış kaynak tedarikçisi, aynı anda birden fazla kuruluşun uzmanlık ihtiyaçlarına cevap verebilir.Bu gibi durumlarda satıcılar kuruluşunuzun görevlerine tam odaklanmayabilir.

5. Bilgiyi kaybetmek

Bir hizmet sağlayıcısına fiilen yaklaşmadan önce göz önünde bulundurulması gereken tüm bu artıları ve eksileri ile dışarıdan sağlanacak görevlerin önemini özellikle belirtmek her zaman tavsiye edilir.Bir kuruluşun, dışarıdan outsourcing tedarik etmeden önce kullandığı avantajları ve dezavantajlarını dikkate alması her zaman faydalıdır.