EN
EN

Exchange Server 2010 Kullanıcı Kota Tanımlaması


Exchange Server 2010 Kullanıcı Kota Tanımlaması – Mailbox Quota

Kullanıcı bazında kota tanımlamasını aşağıdaki adımları takip ederek yapılabilir.

Exchange Server Management Console‘u açılır.

Recipient Configuration tabı altında yer alan Mailbox sekmesine tıklanır.

Kotası yükseltilmek istenilen kullanıcı seçilip, 2 kere tıklanır ve özellikler penceresi açılır.

Sonrasında Mailbox Settings bölümüne gelip, Storage Quotas bölümünün özelliklerine girip, MB cinsinden kota tanımlaması yapılabilir.

Powershell Komutları

- Boyuta göre sıralanmış büyük posta kutularının listesi:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Select-Object DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize -First 100  | Sort-Object TotalItemSize

- Kotalarına ulaşmış olanları bulma:

Get-Mailbox -Resultsize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -eq “IssueWarning”}

Get-Mailbox -Resultsize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -eq “ProhibitSend”}

- Yukarıdaki 2 komutu birleştirme:

Get-Mailbox -Resultsize Unlimited | Get-MailboxStatistics  | where {($_.StorageLimitStatus -contains “ProhibitSend”) –or ($_.StorageLimitStatus -contains “IssueWarning”)}

- 8GB da uyarı veren ve 8.5GB da gönderen yeni kota ayarlama:

Set-Mailbox <mailbox> -UseDatabaseQuotaDefaults $false -IssueWarningQuota 8GB -ProhibitSendQuota 8.5GB

- Arşiv posta kutularının boyutu hakkında bilgi edinmek:

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics -Archive -ErrorAction SilentlyContinue | ft DisplayName,TotalItemSize