EN

Felaket Kurtarma Nedir?


Felaket kurtarma DR (Disaster Recovery) insan yapımı veya doğal bir felaket durumunda sistemlerin eski durumundaki gibi çalışır hale getirilmesi için fiziksel ve sanal sunucuların, depolama cihazlarının, network altyapısının analiz edilmesi işlemidir. Bu analiz

- Riskli fonksiyonların belirlenmesi,
- Kurtarma sürelerinin değerlendirilmesi,
- Potansiyel maliyetlerin hesaplanması,
- Belirli olaylar için plan yapılması,
- Özel riskleri tanımlanması,
- Acil, aracı ve nihai kurtarma adımlarını belirlenmesi,
- Belirli görevleri yerine getirmek için iş planının ortaya konmasını gerektirir.

İyi bir felaket kurtarma planı, tek bir günün kapalı kalma süresini bir saatlik kesinti süresine veya bir saatlik kesinti süresine 10 dakikalık bir kesinti süresine kolayca dönüştürebilir. Afet kurtarmanızı nasıl planladığınız, operasyonlarınızın ne kadar süreyle etkileneceğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Felaket Kurtarma Hazırlık Konseyi de konuyla ilgili yayınladığı raporunda (2014);

Şirketlerin %25 i birkaç gün boyunca kritik uygulamaları kullanamadığını,

Şirketlerin yüzde 36'sı birkaç saat boyunca kritik uygulamalarını kullanamadı ve VM’leri ve verileri kaybettiğini,

Katılımcıların yüzde 60'ı iyi belgelenmiş bir felaket kurtarma planına sahip olmadığını,

Mevcut planların yüzde 40’ının, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkisiz olduğunu,

Planların % 65'inden fazlasının, testlere girdiğinde başarısız olduğunu,

Veri yedeklerinin yüzde 12'si saatlerce kurtarılamadığını, yedeklerin yüzde 2,5'inin ise hiçbir zaman kurtarılamayacağını,

Verinin yüzde 30'dan fazlası kayıptan tam olarak kurtulamadığını,

Felaketlerin yüzde 50'si yazılım veya ağ arızalarına atfedildiğini,

Başarısızlıkların yüzde 40'ından fazlasının kötü amaçlı olmayan insan hataları olduğunu belirtmiştir.

Diğer taraftan Hizmet olarak felaket kurtarma DRaaS Disaster Recovery as a Service fiziksel ve sanal sunucuların, depolama cihazlarının üçüncü kişiler tarafından fiziksel olarak başka bir lokasyonda ya da bulut teknolojilerinde saklanması barındırılması işlemidir.

DRaaS Avantajları ve Dezavantajları

Bir servis olarak felaket kurtarma ile uygulamaların üretime geri dönme zamanı azalır, çünkü verilerin internet üzerinden geri yüklenmesi gerekmez. DRaaS, etkili bir felaket kurtarma planını sağlamak , yapılandırmak ve test etmek için gerekli uzmanlığa sahip olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle yararlı olabilir.  DRaaS kullanımı, kuruluşun kendi saha dışı DR ortamına yatırım yapması ve bakımını yapmak zorunda olmadığı anlamına da gelir.

DRaaS'ın en büyük dezavantajı, işletmenin bir felaket durumunda planı uygulamak ve tanımlanmış kurtarma zamanı ve kurtarma noktası hedeflerini karşılamak için hizmet sağlayıcısına güvenmesi gerektiğidir. Ek dezavantajlar, bulutta çalışan uygulamalarla olası performans sorunlarını ve uygulamaları müşterinin şirket içi veri merkezine iade ederken olası taşıma sorunlarını içerir.


İlgili İçerikler: