EN
EN

Sunucusuz Bilişim (Serverless Computing) Nedir?


Sunucu yönetimi veya altyapı konfigürasyonu gibi işlemlere gerek duyulmadan uygulama geliştirmeye ve dağıtımını yapmaya olanak sağlayan Sunucusuz Bilişim sisteminde verilen hizmet donanım veya yazılım bazlı değil de fonksiyon bazlı sunulur. Functions-as-a-service(FaaS) olarak da tanımlanan bu sistemde uygulamalar, sağlayıcı platform tarafından arka uçta birbiriyle ilişkilendirilmiş olan fonksiyonlardan oluşmaktadır.

Sunucusuz Bilişim olaya dayalı çalışma sistemine sahiptir. Başka bir deyişle veri tabanı sistemlerinde olduğu gibi uygulama sürekli çalışmaz, sadece beklenen girdiler ile tetiklendiği zaman çalışmaya başlar, görevlerini tamamladıktan sonra bir sonraki tetiklemeyi beklemek üzere uyku moduna geçer. Böylelikle sadece kodun çalıştığı süre için ücretlendirme yapılarak düşük maliyet sağlanmaktadır.

Güvenlik Sorunları ve Alınabilecek Önlemler

Sunucusuz bilişim çalışma mekanizması, FaaS sağlayıcısı tarafından dizayn edilir; aynı zamanda güvenlik altyapısı da bu sağlayıcı tarafından sunulur. Ancak sağlayıcı tarafından sunulan güvenlik altyapısı veri merkezi, ağ, sunucular ve işletim sistemlerinin güvenliği olarak tasarlandığı için büyük ölçüde donanımsal bir yapıdadır.

Bu nedenle sunucusuz uygulamayı geliştiren yazılımcı kodun güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu tutulan kişidir. Sunucusuz uygulamaların birbirine bağlı modüler bir yapıya sahip olması; bulut depolama ve API’ler gibi çeşitli kaynaklardan veri çekebilme özellikleri nedeniyle geniş bir atak yüzeyinin oluşmasına neden olmaktadır. Geliştiricinin göz önünde bulundurması gereken gerçekliklerden bir diğeri de verinin fonksiyonlar ve üçüncü parti servisler arasında taşınması yani daha çok dolaşımda olması ve bunun sonucunda ele geçirilmeye daha yatkın olmasıdır.

Aynı zamanda sunucusuz uygulamalar üçüncü parti kütüphaneler ve API-bağlantılı uzak web servisleri ile birlikte çalıştığı için karmaşık bir bağlantı kümesine sahiptir, bu nedenle dağıtımı yapılmadan önce bütün bir güvenlik testinin yapılması ve bağımlılıklarının tespiti zorlaşmaktadır.

Temel olarak uygulanabilecek güvenlik önlemleri arasında girdilerin kontrolü, güvenli bir şekilde devre dışı kalma(fail-safe), en az ayrıcalık kuralı(principle of least privilege) gibi politikalar önem arzetmektedir. Sunucusuz bilişimin karmaşık bir yapısı izleme ve hata ayıklama süreçlerini de karmaşıklaştırmaktadır, buna çözüm olarak sızma girişimlerini ortaya çıkaracak aynı zamanda debug işlemlerini kolaylaştıracak detaylı bir loglama sistemi yapılandırılabilir. Dış kütüphanalerin ve web kaynaklarının zafiyetlere karşı taranması da tavsiye edilen önlemler arasındadır. Öte yandan FaaS sisteminde fonksiyonların çalışmayı tamamladıktan sonra deaktive duruma geçmeleri DDoS gibi uzun süren saldırıların etkisiz kalmasına imkân sağlamaktadır.

Kaynakça

How secure is serverless computing?


İlgili İçerikler: