EN
EN

Sunucusuz Bilişim (Serverless Computing) Nedir?

07 Ocak 2019


Sunucu yönetimi veya altyapı konfigürasyonu gibi işlemlere gerek duyulmadan uygulama geliştirmeye ve dağıtımını yapmaya olanak sağlayan Sunucusuz Bilişim sisteminde verilen hizmet donanım veya yazılım bazlı değil de fonksiyon bazlı sunulur. Functions-as-a-service(FaaS) olarak da tanımlanan bu sistemde uygulamalar, sağlayıcı platform tarafından arka uçta birbiriyle ilişkilendirilmiş olan fonksiyonlardan oluşmaktadır.

Sunucusuz Bilişim olaya dayalı çalışma sistemine sahiptir. Başka bir deyişle veri tabanı sistemlerinde olduğu gibi uygulama sürekli çalışmaz, sadece beklenen girdiler ile tetiklendiği zaman çalışmaya başlar, görevlerini tamamladıktan sonra bir sonraki tetiklemeyi beklemek üzere uyku moduna geçer. Böylelikle sadece kodun çalıştığı süre için ücretlendirme yapılarak düşük maliyet sağlanmaktadır.

Güvenlik Sorunları ve Alınabilecek Önlemler

Sunucusuz bilişim çalışma mekanizması, FaaS sağlayıcısı tarafından dizayn edilir; aynı zamanda güvenlik altyapısı da bu sağlayıcı tarafından sunulur. Ancak sağlayıcı tarafından sunulan güvenlik altyapısı veri merkezi, ağ, sunucular ve işletim sistemlerinin güvenliği olarak tasarlandığı için büyük ölçüde donanımsal bir yapıdadır.

Bu nedenle sunucusuz uygulamayı geliştiren yazılımcı kodun güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumlu tutulan kişidir. Sunucusuz uygulamaların birbirine bağlı modüler bir yapıya sahip olması; bulut depolama ve API’ler gibi çeşitli kaynaklardan veri çekebilme özellikleri nedeniyle geniş bir atak yüzeyinin oluşmasına neden olmaktadır. Geliştiricinin göz önünde bulundurması gereken gerçekliklerden bir diğeri de verinin fonksiyonlar ve üçüncü parti servisler arasında taşınması yani daha çok dolaşımda olması ve bunun sonucunda ele geçirilmeye daha yatkın olmasıdır.

Aynı zamanda sunucusuz uygulamalar üçüncü parti kütüphaneler ve API-bağlantılı uzak web servisleri ile birlikte çalıştığı için karmaşık bir bağlantı kümesine sahiptir, bu nedenle dağıtımı yapılmadan önce bütün bir güvenlik testinin yapılması ve bağımlılıklarının tespiti zorlaşmaktadır.

Temel olarak uygulanabilecek güvenlik önlemleri arasında girdilerin kontrolü, güvenli bir şekilde devre dışı kalma(fail-safe), en az ayrıcalık kuralı(principle of least privilege) gibi politikalar önem arzetmektedir. Sunucusuz bilişimin karmaşık bir yapısı izleme ve hata ayıklama süreçlerini de karmaşıklaştırmaktadır, buna çözüm olarak sızma girişimlerini ortaya çıkaracak aynı zamanda debug işlemlerini kolaylaştıracak detaylı bir loglama sistemi yapılandırılabilir. Dış kütüphanalerin ve web kaynaklarının zafiyetlere karşı taranması da tavsiye edilen önlemler arasındadır. Öte yandan FaaS sisteminde fonksiyonların çalışmayı tamamladıktan sonra deaktive duruma geçmeleri DDoS gibi uzun süren saldırıların etkisiz kalmasına imkân sağlamaktadır.

Kaynakça

How secure is serverless computing?


İlgili İçerikler:

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog