EN
EN

AdManager Plus Nedir?


AdManager Plus kolay bir kullanıma sahip, “Active Directory Management and Reporting Solution” olarak bilinen Windows Active Directory yönetim, yetkilendirme, otomasyon ve raporlama sağlayan bir çözümdür. Yardım masası veya sistem ekiplerinin rutin görevlerini hatasız ve otomatik olarak yerine getirmelerine olanak sağlayan Web Tabanlı bir ManageEngine ürünüdür.

Kullanıcı hesapları ve benzeri AD nesnelerinin toplu yönetimi gibi çeşitli karmaşıklık düzeylerdeki görevlerin yerine getirilmesini sağlar, Yardım masası teknisyenlerine veya insan kaynaklarına rol bazında erişim yetkisi verir. Detaylı rapor çıktısı oluşturur bu raporlardan bazıları Uyumluluk denetimleri için çok önemli raporlardır.

AdManager Plus aracı önemli kullanıcı yönetim görevlerini doğrudan mobil cihazlardan gerçekleştirme yetkisi veren mobil AD uygulamaları da sunmaktadır.

ManageEngine ADManager Plus, süre aşımına uğramış kullanıcıları, aktif olmayan hesapları ve engellenmiş hesapları kolayca listeleyebilir ve çoklu kullanıcı hesabı oluşturma gibi işlemler çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilebilir.

Hangi Platformları Destekler?

Platform: Windows (32-bit/64-bit support)

Teknoloji: Windows Active Directory.

Üretici: Microsoft

AdManager Plus Özellikleri

-Toplu kullanıcı yönetimi ve Active Directory yönetimini kolaylaştırır.

-Yetkilendirme ile farklı kullanıcılara farklı haklar sağlanır.

-Otomasyon özelliği ile Active Directory’i temiz bir hale getirilebilir.

-İş akışı ile Active Directory deki bütün hareketler kontrol altında tutulur.

-Raporlama özelliği ile farklı formatlarda Active Directory raporları hızlıca elde edilir.

ADManager Plus Entegrasyonları

Organizasyonlar ADManager Plus’u kendi uygulamalarına entegre ederek zamandan tasarruf ederler, maliyeti azaltırlar, güvenlik daha yüksek seviyelere çıkarılır, kullanıcıların deneyimlerini geliştirilebilir ve üretkenliği sağlayabilirler.

Yardım masası uygulamaları

Yardım masası teknisyenleri, ADManager Plus ile bir yardım masası entegre ederek, yardım masasından kullanıcı yaratma, kullanıcıları silme, kullanıcıların kilidini açmak, kullanıcıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve kullanıcı şifrelerini sıfırlamak gibi AD yönetim görevlerini gerçekleştirebilirler.

ServiceDesk Plus

Yardım masası ve varlık yönetimi yazılımı olan ServiceDesk Plus, BT ekiplerinin BT biletleri, donanım ve yazılımlarını verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Hem ServiceDesk Plus hem de ADManager Plus ayarlarını yapılandırdıktan sonra yöneticiler, AD yönetim görevlerini ServiceDesk Plus’ın kendisinden kolaylıkla yapabilir.

ServiceNow

ServiceNow, BT hizmet yönetiminde yardımcı olan bir uygulamadır. Yöneticiler, ADManager Plus ile entegre olduktan sonra, AD yönetimi eylemlerini ServiceNow konsolundan gerçekleştirebilirler.

SIEM Uygulamaları

Active Directory’nin korunması, organizasyonlar için çok önemlidir ve AD denetim günlükleri bunun için kritik bir rol oynamaktadır. SIEM uygulamaları AD’deki teknisyenlerin gerçek zamanlı kayıtlarını alacaktır. ADManager Plus ilk olarak denetim günlüklerini bir Syslog sunucusuna gönderir. Bu günlükler daha sonra AD’deki güvenlik konularını izlemek ve tespit etmek için SIEM uygulamaları tarafından kullanılabilir.

Veri Tabanları

Popüler kurumsal veritabanı sistemleri Oracle DB, My SQL, MS SQL ve DB2 içerir Veritabanı kullanımının ortak bir örneği İK uygulamaları ile ilgilidir. İK personeli, İK başvurusuna işçi ayrıntılarını girdiğinde, bu bilgi İK başvurusuna bağlı bir veritabanında saklanır. İK uygulama güncelledikten sonra, İK personeli genellikle kullanıcı hesabı oluşturulması için AD yöneticilerine ulaşır. Bununla birlikte, ADManager Plus’ı kuruluşlarının veritabanlarına entegre ettikten sonra, AD kullanıcı hesapları kuruluşun veritabanlarındaki kullanıcı verilerine dayalı olarak otomatik olarak oluşturulur.

REST APIs

ADManager Plus, yardım masası araçları gibi diğer uygulamaların kullanıcılarına ADManager Plus’a erişmek için REST API’leri sunar ve gerekli AD kullanıcı yönetimi görevlerini uygulamalardan yürütür. Bu API’leri kullanarak, uygulamanızdan aşağıdaki AD yönetim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz:

-Kullanıcı Oluşturma

-Kullanıcı Şifresi Resetleme

-Kullanıcı Akfif/Pasif İşlemleri

-Kullanıcı Hesap Kiliti Kaldırma

-Kullanıcı Silme

-Kullanıcı Arama

Hibrit Office 365 desteği

Active Directory objelerinizin bir kısmı Cloud bir kısmıda Lokal’de olabilir, ManageEngine ADManager Plus her iki durumda veya hibrit durumlarda sisteminiz ile tam entegre çalışabilir.

Kaynak: AdManager Plus