EN
EN

BGYS'nin Önemi


BGYS, kurumun iş yapma pratiklerini ve varlıklarını düzenleyen güvenlik odaklı bir sistemdir. ISO 27001 Standardı tüm kademelerdeki çalışanların işini yaparken bilgi güvenliği prensiplerine uygun hareket etmesini gerekli kılar. Üç temel kavram ile özetlenecek olursa, bunlar; gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük olmalıdır.

BGYS ile bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması en önemli güvenlik maddelerinden biridir. (Gizlilik prensibi)

Gizliliğin sağlanması esnasında yetkili kullanıcıların bilgiye ulaşması zorlaşmamalıdır. (Erişilebilirlik prensibi)

Bilgi; işlenirken, yedeklenirken veya güvenliği sağlanırken bozulabilir. Bilgi işleyen kurumların bunun önüne geçmesi gerekmektedir. (Bütünlük prensibi)

Orta ölçekli bir kuruma bu sistemin kurulması ortalama altı ay süren detaylı bir çalışma gerektirir.