EN
EN

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Danışmanlığı Nedir ?

23 Şubat 2021


Günümüz artan ihtiyaçlar, gelişen teknoloji ve değişen şartlar doğrultusunda bilgi/veri artmakta ve kurumlar tarafından kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu doğrultuda kurumların bilgi sistemlerinin maruz kalabileceği güvenlik riskleri de aynı oranda artmakta ve sistem sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşmaktadır.

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin belirtilen kapsam doğrultusunda azaltılması, olası bir veri kaybının ya da milli güvenliği tehdit edebilecek kritik türdeki verilerin korunması kapsamında Kamu kurumları ile kritik türdeki veri tarafında hizmet veren işletmelerce uyulması gereken güvenlik adımlarını belirlemek için Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin amacı; bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması, kritik verinin güvenliğinin sağlanması için minimum güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanmasıdır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Aşamaları

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Aşamaları; planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma, değişiklik yönetimi olarak dört başlıkta toplanmaktadır.

1. Planlama

Planlama aşamasında kurum varlıklarının gruplandırılması, gruplama sonucu oluşturulan varlık gruplarının kritiklik derecesinin belirlenmesi, varlık grubuna uygulanması mevcut durum analizi ve boşluk analizinin yapılarak yol haritasının hazırlanması işleri gerçekleştirilmektedir.

2. Uygulama

Yol haritası kapsamında yapılacak çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu çalışmalar Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi içerisinde yer alan temel prensipler dikkate alınarak yürütülmektedir.

3. Kontrol Etme ve Önlem Alma

Kontrol etme ve önlem alma süreci kapsamında Rehber de yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Rehber kapsamındaki tedbirlerin uygulanma durumu kontrol edebilmek için iç ve dış denetim faaliyetleri de yürütülmektedir.

4. Değişiklik Yönetimi

Rehberde oluşabilecek yeniliklere uyum sağlayabilmek adına değişikliklerin izlenmesi, gerçekleşecek bir değişiklik tespitinde yine Rehber kapsamında tanımlanan tedbirlere uyularak yol haritasının güncellenmesi gerekmektedir.


İlgili İçerikler:

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog