EN
EN

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Danışmanlığı Nedir ?


Günümüz artan ihtiyaçlar, gelişen teknoloji ve değişen şartlar doğrultusunda bilgi/veri artmakta ve kurumlar tarafından kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu doğrultuda kurumların bilgi sistemlerinin maruz kalabileceği güvenlik riskleri de aynı oranda artmakta ve sistem sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşmaktadır.

Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin belirtilen kapsam doğrultusunda azaltılması, olası bir veri kaybının ya da milli güvenliği tehdit edebilecek kritik türdeki verilerin korunması kapsamında Kamu kurumları ile kritik türdeki veri tarafında hizmet veren işletmelerce uyulması gereken güvenlik adımlarını belirlemek için Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Bu Genelge doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanmıştır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin amacı; bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması, kritik verinin güvenliğinin sağlanması için minimum güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetlerin tanımlanmasıdır.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Aşamaları

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Aşamaları; planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma, değişiklik yönetimi olarak dört başlıkta toplanmaktadır.

1. Planlama

Planlama aşamasında kurum varlıklarının gruplandırılması, gruplama sonucu oluşturulan varlık gruplarının kritiklik derecesinin belirlenmesi, varlık grubuna uygulanması mevcut durum analizi ve boşluk analizinin yapılarak yol haritasının hazırlanması işleri gerçekleştirilmektedir.

2. Uygulama

Yol haritası kapsamında yapılacak çalışmalar bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu çalışmalar Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi içerisinde yer alan temel prensipler dikkate alınarak yürütülmektedir.

3. Kontrol Etme ve Önlem Alma

Kontrol etme ve önlem alma süreci kapsamında Rehber de yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve kontrolü faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Rehber kapsamındaki tedbirlerin uygulanma durumu kontrol edebilmek için iç ve dış denetim faaliyetleri de yürütülmektedir.

4. Değişiklik Yönetimi

Rehberde oluşabilecek yeniliklere uyum sağlayabilmek adına değişikliklerin izlenmesi, gerçekleşecek bir değişiklik tespitinde yine Rehber kapsamında tanımlanan tedbirlere uyularak yol haritasının güncellenmesi gerekmektedir.


İlgili İçerikler: