EN
EN

BT Altyapı Yönetimi Nedir?


Bilgi Teknolojisi (BT) yönetimi, bir şirketin donanım, yazılım ve ağlar gibi bilgi teknolojisi sistemlerini izlemesi ve yönetilmesidir. BT yönetimi, bilgi sistemlerinin etkili bir şekilde çalışmasına odaklanarak, iş süreçlerini optimize etmeyi amaçlar. Ancak, bununla birlikte, en az bir o kadar önemli olan bir diğer hedef de çalışanların performansını artırmaktır.

Günümüz dijital dünyasında, birçok şirket BT'yi stratejik bir unsur olarak konumlandırıyor. BT departmanları, sadece sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve sürekli yenilik için bir temel oluşturmakla görevlidir. Bu, teknolojinin sadece bir destek unsuru olmaktan öteye geçip, organizasyonun genel başarısına önemli bir katkıda bulunan bir odak noktası haline gelmesi anlamına gelmektedir.

BT yönetimi, organizasyonlara teknolojik altyapılarını etkili bir şekilde kullanarak rekabet avantajı sağlama ve değişen dijital dünyaya adaptasyon konusunda yardımcı olur. Bu nedenle, birçok kuruluş, BT'yi stratejik bir araç olarak benimseyerek bu alana yatırım yapmaktadır. BT yönetiminin temel odak noktalar ise aşağıda verildiği gibidir:

Verimlilik ve Performans Artırma: Bilgi teknolojisi sistemlerinin etkili bir şekilde çalışması, iş süreçlerinin hızlanmasına ve genel verimliliğin artmasına katkıda bulunur.

Güvenlik: BT yönetimi, organizasyonun bilgi varlıklarını korumak için güvenlik önlemleri uygular; bu da siber saldırılara karşı koruma, veri güvenliği ve erişim kontrolünü içerir.

Stratejik Planlama: BT stratejileri, organizasyonun genel stratejik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde belirlenir ve bu stratejiler, rekabet avantajı sağlamak için kullanılır.

Altyapı Yönetimi: Donanım ve yazılım altyapısının etkili bir şekilde yönetilmesi, sistemlerin güncel ve uyumlu olmasını sağlar.

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma: BT yönetimi, olası kesinti ve felaket durumlarına karşı hazırlıklı olmayı sağlar; bu da iş sürekliliği planlarını içerir.

İnsan Kaynakları Yönetimi: BT süreçleri ve sistemleri, çalışanların daha etkili bir şekilde çalışmalarını destekleyerek, eğitim, kullanıcı desteği ve ergonomi gibi faktörlere odaklanır.

BT Altyapısını Yönetmek İçin En İyi Metodolojiler

BT sistem yönetimine yönetirken iyi üç yöntem aşağıda verildiği gibidir:

- ITOM (IT Operational Management)
- ITSM (IT Service Management)
- ITAM (IT Assets Management)

BT Operasyonel Yönetimi

BT operasyonel yönetimi (ITOM), bilgi teknolojisi altyapısının bakımına yardımcı olacak araçlar sistemini içerir. Bu metodoloji, seçilen BT altyapısının güvenilir ve etkili olmasını garanti etmek için oluşturulmuştur. ITOM, veri toplama, ağ varlık keşfi, ağ olay yönetimi, bulut yönetimi vb. gibi birçok işlevi içerir.

BT Hizmet Yönetimi

BT Hizmet Yönetimi (ITSM), BT hizmetlerinin yaşam döngüsünün tasarlanması, oluşturulması, desteklenmesi ve kontrol edilmesiyle bağlantılı tüm faaliyetleri içerir. BT hizmet yönetiminin temel amacı, genişleyen şirketteki her müşteri (iç ve dış müşteriler) için tüm BT kaynaklarının mümkün olan en iyi dağıtımını, işleyişini ve yönetimini sağlamak ve desteklemektir.

BT Varlık Yönetimi

BT Varlık Yönetimi (ITAM), donanım ve yazılım gibi BT altyapı bileşenlerinin yaşam döngüsü yönetimiyle ilgilenir. Genellikle üç bölüme ayrılır:

- Bütçe: ITAM, BT giderlerini optimize etmeyi hedeflemektedir. Mevcut sistemin ve yeni alınacak envanterlerin gerekliliğinin belirlenmesini içermektedir.
- Envanter: BT altyapısını yönettiği ve kontrol ettiği varlıkların takibini içerir. Böylece işletme sahipleri bilgi teknolojileri altyapı ekosistemine yatırım yaparken bilinçli kararlar alabilirler.
- Sözleşmeler: Yöneticiler, BT altyapısıyla ilgili tüm sözleşmeleri (örneğin, yazılım lisans sözleşmeleri, bulut hizmeti sözleşmeleri) yönetir.

 

BT Altyapısını kim yönetir?

BT Altyapı Yöneticileri belirli bir dizi beceriye ihtiyaç duyar. Bu beceri setleri, altyapıdan sorumlu tüm teknisyenler, mühendisler, uzmanlar ve üst düzey personel (yönetici ve CIO'lar gibi) tarafından anlaşılmalıdır:

- Teknisyenler, mühendisler veya uzmanlar altyapı bileşenlerinin nasıl dağıtılacağını ve kurulacağı ile ilgilenir.
- Proje yöneticisi veya uzmanlar altyapı değişikliklerini anlaması ve yönlendirmesi ile görevlidir.
- Üst düzey personel, her bir altyapı fonksiyonunun mimarisini, bütçelemesini, spesifikasyonlarını ve stratejik amacını belirler.

Kaynak:

Kaynak [1]

Kaynak [2]

Yazar:

Nazlıcan Hatice Tanın/ BeyazNet Denetim Hizmetleri ve Teknolojileri K. Uzmanı