EN
EN

BT Altyapısı Nedir?


Bilgi teknolojisi altyapısı veya BT altyapısı, kurumsal BT hizmetlerinin ve BT ortamlarının işletimi ve yönetimi için gereken bileşenleri ifade eder.

Donanım, yazılım, ağ sistemleri, veri merkezleri gibi bileşenlerden oluşan bir BT altyapısı esnek, güvenilir ve güvenliyse, kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. BT altyapısı düzgün şekilde uygulanmazsa işletmeler sistem kesintileri ve ihlaller gibi bağlantı, üretkenlik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. 

BT Altyapı Bileşenleri Nelerdir?

BT hizmetlerini geliştirmek, test etmek, sunmak, izlemek, kontrol etmek veya desteklemek için gereken tüm donanım, yazılım, ağlar, tesisler yani bilgi teknolojisi ile ilgili tüm ekipmanlar BT altyapı bileşenlerini oluşturur.

Donanım

Donanımlar BT altyapısını oluşturan fiziksel bileşenleri (bilgisayarlar, sunucular, switchler, tesisler, mobil cihazlar, yazıcılar vs.) içerir.

Donanım, kullanıcıların sistemlere veri girmesine, saklamasına ve paylaşmasına olanak tanır. Kullanıcılarla iletişim kurmak için yazılım uygulamalarıyla birlikte çalışır. BT altyapısının hızı ve yeni koşullara uyum sağlayabilme kalitesi donanıma bağlıdır.

BT bütçesinin önemli bir bölümünü kaplamasından dolayı BT altyapısına bir donanım satın almak istendiğinde donanımın özellikleri, hız ve performansı, mobilitesi ve fiyatı göz önünde bulundurulmalıdır.

Yazılım

Yazılımlar kurumların iç iş süreçlerinde veya müşterilere hizmet sunarken kullandıkları uygulamalardır (CMS (İçerik Yönetim Sistemi), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), işletim sistemleri, web sunucular vb.).

Microsoft Windows, MacOS gibi işletim sistemleri yazılımın önemli bir parçasıdır ve donanım ve sistem kaynaklarının koordinesinden sorumludur. Donanım ve yazılım birlikte bir anlam ifade eder.

BT altyapısına yeni bir yazılım dahil edilmek istendiğinde iş ihtiyacını karşılaması, fiyatı, mevcut iş süreçlerine kattığı değer gibi noktalara dikkat edilmelidir.

Ağ oluşturma (networking), internet bağlantısını, güvenlik duvarını ve switch’lerin, sunucuların, hub'ların ve veri merkezlerinin güvenliğini garanti etmek için tüm bileşenler ve cihazlar arasında bir iletişim sağlar. Ağ oluşturma hem yazılım hem de donanım bileşenlerini gerektirir.

Üretkenliği, güvenliği ve iyi bir kullanıcı deneyimini sağlamak için güçlü ve güvenli bir ağ altyapısı oluşturmak önemlidir. Bunun için ağ bileşenlerinin iyi konumlandırılması, ağ ayrımının yapılması, ağ yönetim ve izleme araçlarının kullanılması gibi konulara dikkat edilmelidir.

Veri Merkezi

Veri merkezi, iş bilgilerini ve uygulamalarını depolamak ve yönetmek için kullanılan fiziksel veya sanal bir alandır. Veri merkezi altyapısı sunucuları, depolama aygıtlarını, bilgisayar uygulamalarını, güvenlik sistemlerini ve yönlendiricileri içerir.

Veri merkezini güvenli, yeni koşullara uyum sağlayacak şekilde ve yönetilebilir tutmak için esnek bir veri merkezi altyapısına sahip olunması, depolama alanı ve bileşenlerini optime etmek için sadece işle ilgili verilerin tutulması, veri merkezi yönetim araçlarının kullanılması gibi noktalara dikkat edilmelidir.

Tesisler

Tesisler ağ donanımı, sunucular ve veri merkezleri için alan sağlar. Ayrıca BT altyapısının bileşenlerini birbirine bağlamak için ofis binalarındaki ağ kablolarını da içerir.

BT Altyapı Türleri Nelerdir?

İki temel BT altyapısı türü geleneksel ve bulut altyapısıdır. Geleneksel BT altyapısı ve Bulut Tabanlı Altyapı arasında ölçeklenebilirlik, otomasyon ve maliyetler açısından farklar bulunmaktadır.

Geleneksel BT Altyapısı

Geleneksel bir BT altyapısı, tesisler, veri merkezleri, sunucular, masaüstü bilgisayarları ve kurumsal uygulama yazılımı çözümü gibi bileşenlerden oluşur.

Genellikle bu altyapı kurulumu diğer altyapı türlerine göre daha fazla güç, fiziksel alan ve maliyet gerektirir. Geleneksel bir altyapı genellikle kurum içinde yalnızca kuruma veya özel kullanıma yönelik olarak kurulur. Sistem bakımı için pahalı donanım satın alınması ve ek kaynaklara bütçe ayrılması gerekir. Ayrıca, veri depolama ve diğer hizmetlerin daha fazla kullanıcıya hizmet verecek şekilde genişletilmesi için sistemin düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Ancak yine de geleneksel BT altyapısını tercih etmek kurumun işletmeleri ve uygulamaları üzerinde tam kontrol sağlamasına olanak tanır.

Bulut Altyapısı

Bulut bilişim BT altyapısı geleneksel altyapıya benzerdir. Ancak son kullanıcılar, sanallaştırma yoluyla şirket içi kurulum yapmadan bilgi işlem kaynaklarını kullanma olanağıyla birlikte altyapıya internet üzerinden erişebilir.

Sanallaştırma, bir hizmet sağlayıcı tarafından bir veya birden fazla coğrafi konumda tutulan fiziksel sunucuları birbirine bağlar. Daha sonra, depolama gibi kaynakları bölerek ve soyutlayarak, internet bağlantısının yapılabileceği hemen hemen her yerde kullanıcılar tarafından erişilebilir hale getirir.

Bulut BT sisteminde kurum içi fiziksel sunucu satın alınması gerekmez ve kiralama yolu ile yalnızca kullanılan işlevsellik için ödeme yapılmasına olanak tanınır.

Bu makalemizde BT Altyapısı tanımından, bileşenlerinden ve türlerinden bahsettik. Bir sonraki makalemizde BT altyapısının yönetimi konusuna değineceğiz.

Kaynaklar:

https://www.ibm.com/topics/infrastructure

https://stefanini.com/en/insights/articles/it-infrastructure-explained-definition-components-and-types

https://www.capterra.com/resources/it-infrastructure-components/

https://www.emizentech.com/blog/what-is-it-infrastructure.html