EN
EN

BT Olgunluk Analizi Nedir ve Neden Gereklidir?


BT altyapı değerlendirmesi, mevcut teknoloji sistemlerinizin etkinliğini inceler ve analiz eder. BT araçlarınızın, modellerinizin ve iş akışlarınızın gelecekteki durumuna yönelik kritik bir sürecin başlangıcı ve daha çevik ve yenilikçi bir organizasyona yönelik kritik bir yol haritasıdır.

BT Değerlendirmeleri, BT departmanınızdaki iyileştirme ve verimlilik alanlarını belirlemeye yönelik gerçeklere dayalı ve bütünsel yaklaşımlardır. Teknoloji hizmetlerinin işletmenizin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorusunu yanıtlar. BT Değerlendirmesi gerçekleştirerek, iyileştirme fırsatlarını ve daha önce asla farkına varamayacağınız riskleri ortaya çıkarabilirsiniz.

BT Değerlendirmesi ölçümlerden daha fazlasını sunar; öncelikli öneriler aracılığıyla eyleme geçirilebilir sonuçları belirlemek için değerli sektör en iyi uygulamalarını, temel neden analizini ve konu uzmanlığını sağlar. BT Değerlendirmesi sizi işletmenizin mevcut teknoloji ortamında yükseltmeleri, geçişleri veya değişiklikleri planlamak için ihtiyaç duyduğunuz temelle donatır.

BT Olgunluk Analizi; altyapı inceleme yazılımları, analiz donanımları, standartları baz alan nitelikli sorular, pentest araçları, konfigürasyon inceleme, siber tehdit istihbaratı, içerik indeksleme ve tarama yazılımı, skorlama yazılımı gibi yöntem ve araçlarla BT altyapınızın bütünsel bir bakış ile incelenmesini ve güçlü ve zayıf yönlerini anlamanızı sağlar.

BT Değerlendirmesi sırasında gerçekleştirilen görüşmeler, kullanıcı, BT ve üst yönetimin odağını sağlayarak iyileştirmelere nereden başlanacağı konusunda fikir verir. Kuruluşunuzun birçok katmanında gerçekleştirilen çoklu görüşmeler, kullanıcı, yönetici ve BT beklentilerini daha iyi anlamanızı sağlayan niteliksel veriler sağlar.

İşletmenizde beklenmedik zorluklar yaşıyorsanız, kesintilerin üstesinden gelmeye çalışıyorsanız, düzenleme ve uyumluluk ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşıyorsanız veya tüm işle ilgili fonksiyonlara uzaktan erişim sağlamakta zorlanıyorsanız, bir BT Değerlendirmesi kuruluşunuza ve hizmet verdiğiniz kişilere fayda sağlayacaktır. BT Değerlendirmesinden sonra iyileştirilecek alanlar belirlenir ve çok sayıda sistematik, temel soruna kadar takip edilir.

BT altyapısı değerlendirmesi aşağıdaki gibi kurumsal stratejik girişimin parçası olabilir:

- Dijital dönüşüm
- Önemli bir hizmet kesintisi veya güvenlik ihlali sonrasında kurtarma
- Yeni bir üst düzey BT yöneticisi için temel oluşturma
- Yeni teknolojiler için bir iş senaryosu
- Finansal planlama sürecinin bir parçası

Kurumsal kuruluşlar genellikle bu sorunların bazılarıyla ve bazen de tamamıyla mücadele eder. BT altyapısı incelemesi, bu araçları, tüm mimariyi modernleştirirken değerlerini en üst düzeye çıkaracak şekilde proaktif bir şekilde düzenlemeye yönelik önemli bir ilk adımdır. BT değerlendirmesi maliyetleri düşürmekten ve iş akışlarını kolaylaştırmaktan daha fazlasını yaparak organizasyonu gelecekteki olası iş kesintilerini sınırlayacak şekilde konumlandıracaktır.

Sunucu, depolama ve sanallaştırma sistemleri analizi, network analizi, siber güvenlik altyapısı analizi, temel zafiyet taraması, siber tehdit istihbaratı, veri ve veri tabanı analizi, SIEM analizi, içerik tarama, web sayfası kontrolü, arşiv analizi, bilişim altyapısı skorlama gibi birçok analiz ve yöntemi kapsayan BT Olgunluk Analizi ile konusunda uzman, farklı disiplinlerde teknik ekiplerin rehberliğinde Beyaznet olarak mevcut altyapılarınızın ve süreçlerinizin değerlendirmelerini yürütmek ve ardından hedeflerinize ulaşmak için gerekli değişiklikleri uygulamak için BT liderleriyle yakın iş birliği içinde çalışacağız.

Kaynaklar:

  1. https://harvardpartners.com/it-assessment/what-is-an-it-assessment-why-do-you-need-one/
  2. https://www.windzr.com/blog/assessing-your-it-infrastructure