EN
EN

CMMI (Capability Maturity Model Integration) Nedir?


CMMI, yazılım ve sistem mühendisliği süreçlerini değerlendirmek, geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılan bir endüstri standardı ve modelidir. Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI), kuruluşların yazılım, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerindeki riskleri azaltarak iyileştirmeyi kolaylaştırır ve üretken, etkili bir kültürü teşvik eder. Bir sistemin kalitesi, o sistemin işleyişine ait süreçlerin kaliteli olmasıyla doğrudan ilgilidir. CMMI'nın hedefi ürünlerin, hizmetlerin ve departmanların proaktif, verimli ve üretken olduğu güvenilir ortamlar yaratmaktır.

CMMI kurumların olgunluklarını sağladığı şartlara bağlı olarak 5 seviyede değerlendirir. 0 temel 5 olgun olarak değerlendirilir. Kurumlar süreçlerdeki gerekli şartları sağlayarak seviye 5’e ulaşmayı hedeflemektedir.

CMMI kurumlara:

- Performans iyileştirmeleri için basitleştirilmiş bir model
- Adaptasyon/Uygulama Rehberi
- Sistem ve Araçlar
- Değerlendirme Yöntemi
- Eğitim ve Sertifikasyon sunar.

CMMI'nın Evrimi

CMMI, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstititüsü tarafından Amerikan Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. CMMI şu anda 2016 yılında ISACA tarafından satın alınan CMMI Enstitüsü tarafından yönetilmektedir.

CMMI, birden fazla iş olgunluğu modelini tek bir çerçevede birleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. 1987 ile 1997 yılları arasında geliştirilen Software CMM modelinden doğmuştur. 2002'de CMMI Versiyon 1.1, 2006'da Versiyon 1.2 ve 2010'da Versiyon 1.3 piyasaya sürülmüştür. Son olarak Mart 2018'de V2.0 olarak güncellenmiştir.

CMMI'nın Olgunluk Seviyeleri:

Bu model, farklı olgunluk seviyelerinde organizasyonların süreçlerini değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır. CMMI, organizasyonlara belirli süreç alanlarında olgunluk seviyelerini artırmak için önerilen en iyi uygulamaları sağlar. Bu olgunluk seviyeleri, süreçlerin organizasyon içinde nasıl kurulduğu, yönetildiği, ölçüldüğü ve iyileştirildiği konusunda rehberlik sağlar. Kuruluşlar Düzey 4 ve 5'e ulaştığında, yüksek olgunluk olarak kabul edilirler.  Burada "paydaşların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişir ve büyürler.

Olgunluk Seviyesi 0 – Tamamlanmamış: Bu aşamada iş “tamamlanabilir veya tamamlanmayabilir.” Bu noktada hedefler belirlenmemiştir ve süreçler kısmen oluşmuştur veya organizasyonel ihtiyaçları karşılamamaktadır.

Olgunluk Seviyesi 1 – Başlangıç:  Süreçler öngörülemez ve tepkisel olarak görülür. Bu aşamada “iş tamamlanır ancak çoğu zaman gecikir ve bütçeyi aşar.” Bu, bir işletmenin kendisini içinde bulabileceği en kötü aşamadır; riski ve verimsizliği artıran, öngörülemeyen bir ortamdır. Süreçler özel olarak yönetilir ve belirsizdir. Bu aşamadaki işletmeler, artan risklere ve verimsizliğe yol açan, öngörülemeyen bir ortama sahiptir.

Olgunluk Seviyesi 2 – Yönetilen:  Ulaşılan bir proje yönetimi seviyesi vardır. Projeler bu düzeyde “planlanır, gerçekleştirilir, ölçülür ve kontrol edilir” ancak hâlâ ele alınması gereken pek çok konu vardır. Süreçler planlanır, gerçekleştirilir, izlenir ve ayarlanır.

Olgunluk Seviyesi 3 – Tanımlanmış:  Bu aşamada kuruluşlar reaktif olmaktan çok proaktiftir. "Projeler, programlar ve portföyler arasında rehberlik sağlamak" için bir dizi "kurum çapında standartlar" vardır. İşletmeler eksikliklerini, bunları nasıl gidereceklerini ve iyileştirme hedefinin ne olduğunu anlarlar. Süreçler standartlaştırılmış ve belgelenmiştir.

Olgunluk Seviyesi 4 – Niceliksel olarak yönetilen:  Bu aşama daha ölçülü ve kontrollüdür. Kuruluş, paydaşların ihtiyaçlarına uygun öngörülebilir süreçleri belirlemek için niceliksel veriler üzerinde çalışıyor. İşletme, süreç eksikliklerine ilişkin daha fazla veriye dayalı içgörü sayesinde risklerin ilerisindedir. Süreç performansı nicel verilerle yönetilir ve kontrol edilir.

Olgunluk Seviyesi 5 – Optimize Etme:  Burada bir kuruluşun süreçleri istikrarlı ve esnektir. Bu son aşamada, kuruluş sürekli olarak gelişme ve değişikliklere veya diğer fırsatlara yanıt verme durumunda olacaktır. Organizasyonun istikrarlı olması öngörülebilir bir ortamda daha fazla "çeviklik ve yenilikçiliğe" olanak tanır. Süreçler sürekli olarak iyileştirilir ve optimize edilir.

CMMI Bize Ne Sağlar?

ISACA’ya göre:

CMMI, organizasyonların süreçlerini geliştirerek ürün kalitesini artırmalarına, maliyetleri düşürmelerine ve zaman çerçevelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, yazılım geliştirme ve sistem mühendisliği endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan bir modeldir.

- Müşteri memnuniyetinin artması.
- Yeni ve tekrarlanan işleri yakalama olasılığının artması.
- İyileştirilmiş kalite ve daha az yeniden çalışma sayesinde artan kâr.
- Artan üretkenlik.
- Azalan riskler

Kaynak [1]

Yazar: Nazlıcan Hatice TANIN/ BeyazNet Denetim Hizmetleri ve Teknolojileri K. Uzman