EN
EN

COVID-19’un Temel Siber Güvenlik İlkeleri Üzerindeki Evrimsel Etkisi


COVID-19’un neden olduğu değişikliklerden dolayı artan baskılar, tüketici davranışını değiştirdi. Temel siber güvenlik ilkelerinin özetlendiği bu raporda, şirketlerin ve yatırımcıların rekabetçi kalabilmek için siber riski nasıl önemli ölçüde azaltabileceklerine işaret ediliyor. Siber saldırılardaki keskin bir artışla birlikte, şirketlerin tüketicilere verilerinin güvenliğini kanıtlaması gerekiyor. Yeni teknolojilerin yaşamın her alanında benimsenmesi nedeniyle pazar değişmekte ve araştırmacılar güvenliği önceliklendiren şirketlere daha fazla yatırım yapılmasını beklemektedir.

Pandeminin bir sonucu olarak zorunlu geçiş yapılan yeni uzaktan çalışma modeline uyum sağlamak kolay olmamıştır. İşletmelerin yaklaşık üçte ikisi, işgücünün yarısından fazlasını neredeyse bir gecede uzaktan çalışmaya geçirmek zorunda kalmıştır. Kuruluşların %83’ü bu geçişi orta düzeyde, çok veya aşırı derecede zor bulmuştur. Uzaktan bağlantının güvenli olması, iş sürekliliği güvencesi ve işle ilgili kritik uygulamalara erişim konusunda önemli zorluklarla karşılaşılmıştır.

Bu zorluklar, kişisel cihaz kullanımına artan bir bağımlılıktan ve çalışanların kurumsal ağın dışına akın etmesinden dolayı eşi görülmemiş siber tehdit aktiviteleriyle daha da şiddetlenmiş, siber saldırganlar küresel salgından faydalanmanın birçok yolunu bulmuşlardır. Kuruluşların %60'ı geçişten sonra siber güvenlik ihlali girişimlerinde bir artış olduğunu ortaya koyarken, %34'ü ağlarında meydana gelen gerçek ihlalleri bildirmiştir.

Bu güvenlik zorlukları ve kuruluşların yaklaşık %30'unun pandemiden sonra çalışanlarının yarısından fazlasının uzaktan tam zamanlı olarak çalışmaya devam etmesini beklediği gerçeği göz önüne alındığında, güvenlik liderleri, tele çalışmayı iyi bir şekilde güvence altına almak için hangi teknoloji ve stratejilerin gerekli olduğunu dikkatlice düşünmelidir. Kuruluşlar, kurumsal verilerinin ve varlıklarının korunmasını sağlamak için siber güvenlik politikalarını ağ çevresinin kurumdan eve kadar genişlemesini hesaba katacak şekilde uyarlamalıdır.

Kuruluşlar yakın zamanda uzak iş güçlerinin güvenliğini sağlamak için iyileştirmeler yapmış olsa da, anket verileri, güvenli uzaktan bağlantıyı iyileştirmek için fırsat olarak değerlendirilebilecek birkaç alanı ortaya koymaktadır.

 

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama: Kuruluşların %65'i salgın öncesi VPN çözümlerine sahipti, ancak kuruluşların yalnızca% 37'sinde çok faktörlü kimlik doğrulama vardı. VPN'ler güvenli bağlantı sağlamada önemli bir rol oynasa da, erişimin güvenliğini sağlamanın sadece bir parçasıdır.

Endpoint Security and Network Access Control (NAC): Kuruluşların% 76'sı NAC ve %72'si Endpoint Detection and Response (EDR) çözümlerini yükseltmeyi veya edinmeyi planlıyor. NAC çözümlerini kullanan BT ekipleri, ağlarındaki kullanıcılar ve cihazlar üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol elde eder. EDR çözümleri, hem bulaşma öncesi hem de bulaşma sonrası uç noktalar için gelişmiş, gerçek zamanlı tehdit koruması sağlar.

Ev İçin SD-WAN: Kuruluşların %64'ü, özellikle ev ofis için SD-WAN'ı yükseltmeyi veya edinmeyi planlıyor. Güvenli SD-WAN işlevselliğini evden çalışanlara, özellikle süper kullanıcılara genişletmenin kritik avantajı, yerel ağ kullanılabilirliğinden bağımsız olarak, isteğe bağlı uzaktan erişimin yanı sıra dinamik olarak ölçeklenebilir performansın keyfini çıkarabilmeleridir.

Secure Access Service Edge (SASE): Kuruluşların %58'i ileride bir dereceye kadar SASE'ye yatırım yapmayı planlıyor. SASE, günümüz kuruluşlarının dinamik, güvenli erişim ihtiyaçlarını desteklemek için ağ ve güvenlik işlevlerini WAN özellikleriyle birleştirme fırsatı olarak giderek daha fazla görülmeye başlanmıştır.

Nitelikli Güvenlik Uzmanları: Kuruluşların %73'ü önümüzdeki 24 ayda nitelikli BT çalışanlarına daha fazla yatırım yapmayı planlamaktadır.