EN
EN

Cybersecurity Assessment Nedir ?

11 Ekim 2021


Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber saldırıların hedefi olabilecek potansiyel hedef sayısı her geçen gün artmaktadır. CVE (Common Vulnerabilities and Exploits) veri tabananına göre güncel olarak 11.000’den fazla bilinen zafiyet bulunmaktadır ve her geçen gün bu zafiyetlere yenileri eklenmektedir. IBM’in 2020 verilerine göre saldırıların hedefi olan büyük şirketlerin hedef alındıkları zafiyetlerin yüzde 60’lık bir bölümü yamalanarak kapatılabilecek durumdaydı, ortalama olarak 3.92 milyon dolarlık maddi hasar doğru aksiyonlar alınarak engellenebilirdi.

Kullanıcıların ve şirketlerin bahsedilen mağduriyetleri yaşamaması için sistemlerin sağlıklı ve güvenli olarak çalışması sağlanmalıdır. Bu şartların sağlanabilmesi için belirli aralıkla yapılan siber güvenlik değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır [2].

Cybersecurity assessment olarak da bilinen siber güvenlik değerlendirmesi, sistemin siber güvenlik kontrollerini ve güvenlik açıklarını giderebilme yeteneklerini analiz eder. Yapılan bu değerlendirmeler bir denetleme şeklinden çok değerlendirme yapılan kurumun hedefleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Cybersecurity Assessment Neyi Amaçlar?

Siber güvenlik değerlendirmelerinin ana amacı en yüksek öncelikli sorunlardan başlayarak güvenlik açıklarını kapatmayı ve sistemdeki zayıflıkları gidermeyi amaçlar. Yapılan bir değerlendirmenin başarılı olabilmesi için değerlendirmenin belirli bilgileri içermesi gerekmektedir. Bu bilgiler sırasıyla şu şekildedir:

-Kurumun siber varlık envanteri.
-Potansiyel tehditlerin kaynağı.
-Siber tehditlere sebep olabilecek zafiyetler ve zarar verme olasılıkları.
-Siber varlıklar ve yapılan operasyonlar üzerinde oluşabilecek riskler ve etkileri.
-Gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine uyum düzeyi.

Cybersecurity Assessment Adımları

Bir siber güvenlik değerlendirmesinin adımları sırası ile şunlardır.

Mevcut Güvenlik Duruşunun Tanımlanması

Donanım, yazılım, politikalar ve ağdaki veri iletiminde gerçekleştirilen süreçler mevcut güvenlik duruşunu oluşturur. Bunlara ek olarak sistemin korunmasında kullanılan teknolojilerin envanteri çıkarılmalıdır ve riskleri azaltmak için güncel olarak kullanımda olan prosedürler belgelenmelidir. Kullanımda olan bir prosedür yoksa olmadığının belgelenmesi gerekir.

Uyumluluk Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi

Kurumlar en az bir siber güvenlik yönetmeliğine uygun hareket etmek zorundadır. Kullanılan yönetmelikte bilgi boşluğu var ise kapatmak için kurum için geçerli olan düzenlemeler ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı güvenlik yöntemlerinin tam bir listesi bir araya getirilerek bilgi boşluğu kapatılabilir.

Mevcut Güvenlik Kontrollerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi

Bu adım siber güvenlik değerlendirmesinin en önemli adımıdır. Risk profili oluşturularak değerlendirmeye başlanır. Ardından kullanılan güvenlik çözümlerinin olgunluğu değerlendirilerek risklere karşı ne kadar etkili olduğu ölçülür ve bu ölçümler endüstri standartlarına uygun şekilde yapılır.

Risk Azaltma Yöntemlerinin Belirlenmesi

Değerlendirmenin bu adımında risklerin tanımlandığı güvenlik duruşu üzerinde oluşturduğu boşlukların kapatılması için strateji geliştirilir. Geliştirilen strateji öncelikli kaynakların belirlenmesini ve eylem adımlarını içermelidir, bunlar belirlenirken envanterdeki bütün varlıkların maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Cybersecurity Assessment Türleri

Siber güvenlik değerlendirmesi türleri sırasıyla şunlardır.

Siber Alt yapının Değerlendirilmesi: Bu değerlendirme türü kurum için kullanılan güvenlik çözümlerinin eksiksiz bir envanterini ve bunların ne kadar iyi çalıştığının değerlendirilmesini içerir. Siber alt yapının değerlendirilmesi için kullanılabilecek en etkili tekniklerden birisi sızma testidir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ve bir sızma testi sistemin saldırılara nasıl cevap verdiğini ve saldırıların sistem üzerindeki etkisini tespit etmeyi sağlar.

Operasyonel Dayanıklılığın Değerlendirilmesi: Operasyonel dayanıklılık bir organizasyonun kesintilerin oluşmasını önleme gücünü ve oluşan bir kesintiye ne kadar hızlı yanıt verdiğini ölçer.

Dış Bağımlılıkların Yönetiminin Değerlendirilmesi: Bu değerlendirme türü kurumun dış ilişkileri nasıl yönettiğini tespit etmeyi amaçlar. Bunu incelerken kurumun dış bağımlılık stratejisinin var olup olmaması, bağımlılıklar ile ilgili riskleri nasıl tanımladığı ve nasıl yönettiği göz önünde bulundurularak yapılır.

Risk ve Zafiyet Değerlendirmesi: Bu değerlendirme sistemin risklere ve zafiyetlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu inceler. Sistemdeki güvenlik boşluklarının belirlenmesi için sistemin teknik detaylarının yanı sıra çalışanların sosyal mühendisliğe karşı ne kadar bilinçli olduğu gibi konuları inceler.

Cybersecurity Risk Assessment Framework’leri

Kurumların sistemlerindeki güvenlik risklerini değerlendirmek, izlemek ve azaltmak için yapılması gereken süreçleri tanımlayan standartlara cybersecurity framework denir. En yaygın olarak kullanılan frameworkler şunlardır:

-NIST Cybersecurity Framework
-ISO 27001
-SOC2
-NERC-CIP
-HIPAA
-GDPR
-FISMA

Kaynakça

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog