EN
EN

DECE GEODI ve Adli Bilişim


Adli Bilişim Nedir?

Adli bilişim (Dijital Forensic), elektromanyetik ve elektrooptik ortamlarda muhafaza edilen veya bu ortamlarca iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bunların birleşiminden oluşan her türlü bilişim nesnesinin, mahkemede sayısal delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması, elde edilmesi, saklanması, incelenmesi ve mahkemeye sunulması çalışmaları bütünüdür.

GEODI Nedir?

GEODI, AI ve NLP ile yapısal olmayan veriler üzerinde keşif yapan bir uygulamadır. Semantik arama, keşif ve patenli GIS/CBS özellikleri vardır. Yapay zekâ temelli Geodi ürünü dijitalleşmeyi kolaylaştırır.

GEODI; kamu kurumları, hizmet ve üretim firmaları, medya ve finans kuruluşları, hukuk büroları ve belgeye dayalı işlem yapan, dijital arşivini oluşturan herkes için hayatı kolaylaştıran, para, zaman ve prestij kazandıran bir yazılım ürünüdür. GEODI ile kurumsal arşiv, insan kaynakları yönetimi, sözleşme yönetimi, veri keşfi, mevzuat veri tabanı, ortak paylaşım platformu, coğrafi büyük veri portali gibi pek çok uygulamayı gerçekleyebilirsiniz.

Adli Bilişim ve Geodi İlişkisi

Adli bilişim yazılımları, adli bilişim incelemeleri ve dijital delil analizi gibi özel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır. Geodi uygulaması da birçok özelliği ile adli bilişim alanında hizmet sunmaktadır.  Bu özellikler aşağıda verildiği gibidir:

Delil Toplama ve İnceleme

Adli bilişim yazılımları, dijital cihazlardan (bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, vb.) delilleri toplamayı ve incelemeyi sağlar. Araştırılan konu fark etmeksizin, GEODI Veri Keşfi 200'den fazla adaptör, yüzlerce hazır tanıyıcı ve oluşturabileceğiniz özel tanıyıcılar ile kritik veriyi bulmayı sağlar. Kaynak veriler bir grup dosya, bir sabit disk veya bir telefon verisi olabilir. Geodi, doküman özetleri, sizi yüzlerce veya binlerce belgeyi okumaktan veya analiz etmekten kurtarır.

Veri Analizi ve İşleme

Adli bilişim yazılımları toplanan verileri analiz etmek, sınıflandırmak ve işlemek için araçlar sunar. Bu, metin, görüntü, video veya ses dosyalarının otomatik olarak incelenmesini ve yorumlanmasını içerebilir.  GEODI yazılımı da verileri analiz edilmesini ve sınıflanmasını sağlar.

Zaman Çizelgesi Oluşturma

Adli bilişim yazılımları olayların ve aktivitelerin zaman çizelgelerini oluşturmak için araçlar sunar. Bu, belirli bir olayın veya aktivitenin ne zaman gerçekleştiğini belirlemede yardımcı olabilir. GEODI içeriklerdeki tarih ifadelerini tanır. Böylece arama sonucunda bulunan içeriklerin zamansal dağılımı gösterir. Tarihler üzerinden semantik sorgular yapar.

Ağ Grafiği

Adli bilişim yazılımları bir casedeki karmaşık ilişkilerin ve ağ yapısının görselleştirir. Örneğin Maltego.

GEODI ağ trafiği ilişkileri görsel olarak gösterir.

Coğrafi Analiz

GEODI içeriklerde yer alan konumsal ifadeleri tanır ve harita olarak sunar. Harita arama sonucundan etkilenir. Yer isimleri, Parseller, Konumu olan fotoğraflar ve adresler gibi konumsal ifadeler tanınır.

İlişki Keşfi

Adli analiz araçları metin belgelerini analiz ederek belirli kelimeleri veya ifadeleri tanımlamak için araçlar sağlar. Bu, önemli bilgilerin belirlenmesini ve sınıflandırılmasını kolaylaştırabilir.

GEODI keşif araçları veri içindeki isimler, yer isimleri, adresler, TCNO, kredi kartı, firma ismi veya kullanıcıların tanımlayabileceği pek çok varlığı tanır. Bunların dokümanlar içindeki ilişkisini kelime yakınlık analizi ile keşfedebilir.

Görüntü Analizi

GEODI nesne ve yüz tanıma yapabilir. GEODI FacePro uygulaması fotoğraf ve videolardaki yüzleri tanır. Belirli yöntemler ile aynı fotoğrafta geçen kişiler gibi sorgular yapabilir.

Asıl Veri Üzerinde Çalışmama

Adli bilişim uzmanları elde ettikleri delillerin orijinalleri üzerinde asla çalışmazlar. Bunun için o delillerin birebir kopyasına ihtiyaç duyarlar. Geodi verilerin indeksleri alınır, asıl dosya üzerinde çalışma yapılmaz.

Güvenirlilik

Adli bilişim yazılımları belirli dayanaklarla güvenirliliğini kanıtlamış olmalıdır. GEODI yazılımı birçok referans çalışma ile güvenirliliği kazanılmış bir uygulamadır.

Raporlama ve Dokümantasyon

Adli bilişim yazılımları, uzmanlarının bulgularını mahkemeye sunmalarına yardımcı olmak için inceleme sonuçlarını raporlar ve belgelendirir. GEODI, HTML, Text, Excel, Zip, CSV formatlarında özel raporlar hazırlayıp sunabilir. Sunduğu rapor formatlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

İçerik Özetleri: Her satır bir keşif sonucu olacak şekilde CSV rapor üretilir

Konumlar (Geojson): İçeriklerden çıkarılan konum bilgileri GeoJSON formatında sunulur.

Risk Raporu: Raporda kaynaklara tanımlanan Risk Değeri ve Riskli Bulgu Sayısı bulunur.

Discovery-Toplu Maskeleme: Seçilen içeriklerin belirlenen bir dizine maskeli kopyasının alınmasını sağlayan bir komut dosyası oluşturur.

Discovery-İçerik Bulgu: Her bir doküman için çıkarılan metaveri türleri (Tanıyıcılar) yer alır.

İçerik Listesi: Her satır bir içerik olacak şekilde Excel rapor üretilir.

Discovery-İçerik Bulgu-Kaynağa Göre: Kaynak bazlı bulgular raporlanır.

Yazar: Nazlıcan Hatice Tanın / Bilgi Sistemleri Denetim Uzmanı