EN
EN

Dijital Güven Nedir?


Siber dünyada, bireyler ve kurumlar arasındaki etkileşimlerin artmasıyla birlikte, dijital güvenilirlik kavramı önemli bir odak noktası haline geldi. Bu, dijital dünyada güvenin oluşması için önemli bir bileşen olan "Dijital Güven” (Digital Trust) kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, Dijital güven nedir ve neden bu kadar önemlidir?

Dijital Güven'in Tanımı

Dijital güven, bireylerin ve kurumların dijital ortamda birbirlerine güven duymasıdır. Bu güven, bilgiyi, verileri ve dijital varlıkları güvenli bir şekilde paylaşma kabiliyetine dayanır. Güvenin oluşması, kullanıcıların dijital ortamlarda risk almadan etkileşimde bulunabilmesine olanak tanır.

Bu kavram bireylerin ve kurumların verilerini, kişisel bilgilerini ve dijital izlerini koruma, saklama ve güvence altına almak için uyguladıkları politika, süreç ve teknolojileri tanımlar. Dijital güven sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda hükümetler, işletmeler, sivil toplum ve kullanıcıları içeren çok paydaşlı bir yaklaşım gerektiren sosyal, etik ve yönetişimle ilgili dinamik bir süreçtir.

Dijital güven, müşteriler, ortaklar ve çalışanların veri ve kişisel bilgilerini koruma, saklama ve güvenliğini sağlama konusundaki güven derecesini ifade eder. Değişen teknolojiler, düzenlemeler ve kullanıcı tercihlerine bağlı olarak sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi gereken bir süreçtir.

Neden Önemlidir?

Dijital güven, internet ekonomisinin temel taşlarından biridir ve çevrimiçi ticaret, bankacılık ve finansal işlemler gibi kritik alanların sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağlar. Bir marka veya kurumun çevrimiçi güvenilirliği, müşteri sadakati ve itibarını doğrudan etkiler. Veri güvenliği ve gizliliği, kişisel hakların ve ticari sırların korunması açısından büyük önem taşır ve dijital güven bu korumanın sağlanmasında kilit faktördür.

Kullanıcıların yeni teknolojilere ve yeniliklere güvenle adapte olmalarını da sağlayarak inovasyonu teşvik eder ve teknolojik gelişimin yolunu açar. Bu unsurların tümü, dijital çağda güvenin nasıl bir temel ihtiyaç haline geldiğini ve ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemenin önünü nasıl açtığını göstermektedir.

ISACA’nın 2023 Dijital Güven Raporu’nda yer alan dijital güvenin avantajlarının sorulduğu ankete göre katılımcıların verdiği yanıtlar ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dijital güven, finans, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım gibi sektörlerde özellikle önemlidir, çünkü bu alanlar kişisel verilerin, kritik altyapıların ve hayati hizmetlerin korunması açısından dijital güvene en çok ihtiyaç duyulan sektörlerdir.

Dijital Güven Nasıl Sağlanır?

Şirketler ve kurumlar dijital güvenin sağlanması için, güçlü siber güvenlik politikaları geliştirmeli, düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapmalı ve kullanıcıların gizlilik haklarını koruyacak teknolojileri benimsemelidir. Ayrıca, kullanıcıların da dijital ortamlarda bilinçli davranmaları ve kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

Güçlü bir dijital güven kültürü oluşturmak hem bireyler hem de kurumlar için hayati öneme sahiptir ve siber güvenliğin sağlanmasında önemli bir adımdır. Dijital güven konusunda farkındalık yaratmak ve gerekli önlemleri almak herkesin sorumluluğundadır.

Kaynakça:

https://www.isaca.org/resources/reports/state-of-digital-trust-2023

https://www.techtarget.com/whatis/definition/digital-trust

Yazar: Eren Öksüz/BeyazNet Bilgi Sistemleri Denetim Analisti