EN
EN

FortiAnalyzer Cihazı Üzerinde Raporlar Oluşturmak


FortiAnalyzer cihazı üzerinde çeşitli raporlar elde etmek mümkündür. Bu dökümanda basit olarak tek bir ip adresine ait Web Filter raporlarının nasıl elde edildiği anlatılacaktır.

Öncelikle FA cihazımızda, Reports alanına giriş yapılır. Sol bölümde bulunan sekmelerden All Reports kısmına tıklanır ve Create New butonunu kullanarak yeni bir filtre oluşturulur.

Create Report alanında yeni oluşturacağımız rapora bir isim verilmesi gerekmektedir.  Örnek olarak ziyaret edilen web sitelerine yönelik bir rapor alınabilir. Bu sebeple “Test-Top Visited Websites” olarak isimlendirilebilir. Save to folder alanında raporun hangi alana kayıt edileceğini seçilmelidir.

Ok tıklandığında açılan settings ekranından raporun alınmasını istediğimiz tarih aralığı, hangi cihazdan rapor alınacağı, bu raporun otomatik olarak belirtilen tarihlerde oluşturulmasına dair ayarlar yapılmaktadır. Bu raporda son 7 günlük raporu vermesi için  bir seçim yapılmıştır.

Filters alanından raporu özelleştirerek sadece belirli kullanıcılar için veya belirli kriterler içinde oluşturulmasına yönelik filtreler eklenebilmektedir.

Bu seçimlerimizi de tamamladıktan sonra üst sekmeden Layout seçeneği ve Insert Chart butonuna tıklanır.

Açılan Insert Chart alanında, solda bulunan sekmeden seçilen Chart’ın grubunu seçilmelidir. Web Fiter ile ilgili bir rapor oluşturacağımız için Web Filter olarak seçim yapılabilir. Sağda bulunan alandan raporun içeriğine dair seçim yapılır. En fazla ziyaret edilen web sitelerini görmek istendiği için bu seçim yapılmıştır. Aşağıda bulunan Filters alanından yine aynı şekilde seçim istediğimiz şekilde filtrelenebilir. Ok diyerek işlemi tamamlanır.

Tekrar All Reports ana sayfasına geri dönüş yapılır ve burada oluşturulan rapor görüntülenebilir. Rapor seçilip Run Report butonuna tıklanarak rapor çalıştırılabilir.

 Raporun üzerine iki defa tıklayarak görüntüleme seçeneklerine ulaşılabilir.