EN
EN

FortiGate Üzerinde LACP Konfigurasyonu


FortiGate üzerinde LACP Konfigurasyonu ve LACP (802.3ad) ile FortiGate HA A-A (Aktif-Aktif) kümesinin bir L2 switch’e bağlanması

Fortigate üzerinde bulunan interfaceler de yapılan bu konfigurasyon 2 yada daha fazla fiziksel interface in tek bir interface (Logical Interface) altında toplanarak çalışma esasına dayanır. LACP yapılmasında ki amaç throughput arttırma ve herhangi bir link kaybına karşı yedeklilik sağlamaktır.

Bu işlemin GUI üzerinden yapılışı şöyledir;

Network altında interface alanına giriş yapılır. Create new butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkar. Interface olarak seçim yapılır.

Açılan ekranda Interface Name kısmına istenilen bir isim belirlenebilir. Type alanından 802.3ad Aggregate olarak seçim yapılır.

Interface Members alanında LACP’ye dahil olacak portların seçimini yapılır. Tags alanından oluşturulan interface’in rolü belirlenir. Kullanım ihtiyacına göre LAN, WAN, DMZ olarak seçim yapılabilir. Address alından oluşturulan interface’in networkü belirlenir. Bu portlar üzerinden cihaza erişmek isteniyorsa Administrative Access alanından erişim yöntemleri seçilir.

Seçimler tamamladıktan sonra OK butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış olur. Kullanım ihtiyacına göre kurallar oluşturularak daha geniş bir bant ve yedeklilik sağlanmış olacaktır.

LACP (802.3ad) ile FortiGate HA A-A (Aktif-Aktif) kümesinin bir L2 switch’e bağlanması

Bu yazı bir HA kümesi, Aktif- Aktif moddaki FortiGate cihazları LACP (802.3ad) ile  L2 anahtarlarına bağlı bazı teknik konuları açıklamaktadır.

Bir HA A-A kümesinde önemli bir konu, “A ağı”ndan “B ağı”na trafik işlem yapılması için Slave’e iletilmeden önce (seçilen yük paylaşım algoritmasına bağlı olarak) öncelikle sanal MAC adresine sahip İlk FortiGate’e switch edileceğidir.

Buna bağlı olarak:

- L2’de tanımlanan LACP grupları (LAG), ilk olarak Subordinate’e trafik göndermeyi önlemek için her bir FortiGate (bağımsız paketler oluşturma sebebiyle) için farklı olmalıdır.  Bu sebeple SMTL’de Nortel cihazları desteklenmemiştir.
- Eğer L2 switch’de farklı LAG’ler konfigüre edilemiyorsa, alt birimlerin toplam arabirim ile LACP görüşmesinde yer almasını önlemek için aşağıdaki komutu kullanın; bu moddeyken failover süresi, yeni seçilen Birincil Brim ve L2 switch arasında LACP görüşmesini de içereceğinden uzun olabilir.

config system interface
edit <aggregate_name>
set lacp-ha-slave disable
end

- Switch’ten Slave’e Link kümeleme, Birincilden tabi olana kadar trafik dağıtımını temin etmek için UP olmalıdır.

Eğer portlar bir back-to-back kablosuyla bağlıysa her iki tarafta LACP modunu Static’e kurmak tavsiye edilir.