EN
EN

Fortinet Security Fabric


Günümüzde kurumlar başarılı bir işleyiş için hızlı ve güvenli bir ağa ihtiyaç duymaktadır. Ağınızın karşılaşacağı tehditlere anında karşılık verebilen doğru bir koruma mekanizmasına sahip olup olmamanız iş akışınızın pürüzsüz işlediği veya güvenlik saldırılarına maruz kalacağı gibi gerçekleri belirleyici bir öneme sahiptir.

Ağ, uç nokta, uygulama, veri merkezi, bulut ve erişim için entegre ve ortak çalışma mekanizmasına sahip bir güvenlik çatısı olarak çalışacak şekilde tasarlanmış güvenlik çözümleri sunan tek şirkettir. Bu aynı zamanda, Fortinet’in bütün bir atak yüzeyine karşı uçtan uca, bütünleşik ve güçlü bir güvenlik çözümü sunan tek şirket olduğunu göstermektedir.

Etkili bir savunma için, çeşitli ortamlarınıza ait veri ve güvenlik öğeleri bütünleşik, risk verilerini paylaşabilen ve açık bir yapıya sahip olmalıdır. Fortinet Güvenlik Çatısı,  nesnelerin interneti uygulamalarından bulut bilişim çözümlerine kadar bütün bir kurumunuzun güvenliği için kontrol, entegrasyon ve kolay yönetim servisi sunmaktadır.

Üçüncü Parti Sertifikasyonlar

Gerçek dünya testleri teknolojinin verimliliğini ve hızını değerlendirmek  için en iyi yöntemdir. Satıcıların, ürünlerinin neler yapabileceğiyle ilgili doğruluğu test edilmemiş iddialarının aksine Fortinet ürünlerini ve teknolojilerini bağımsız test işlemleri için devamlı olarak ibraz etmektedir. Böylelikle müşteriler Fortinet’in yüksek performans ve verimlilik iddialarının geçerliliğini denetlemiş olurlar. Fortinet ürün ve teknolojilerini test edenler arasında NSS Labs, ICSA Labs ve Virus Bulletin gibi kurumlar vardır. Testlerin sonuçları Fortinet’in  rakiplerine fark attığını göstermektedir.

320000 ‘den Fazla ve Gittikçe Artan Müşteri Sayısı

Fortinet müşterileri, geniş bir sektörel ve kurumsal yelpazeden gelen, dünya üzerinde çeşitli lokasyonlarda faaliyet gösteren her boyuttaki işletmelerden oluşmaktadır. Bu müşterilerin büyük çoğunluğu Fortune 500 şirketlerinden oluşmaktadır.