EN
EN

ISO 27001:BGYS ve DMA:Dijital Olgunluk Değerlendirmesi


Bilgi güvenliği, günümüzde iş dünyasında ve dijital ortamda en kritik konulardan biri haline gelmiştir. Organizasyonlar, bu alandaki standartları ve dijital olgunluklarını değerlendirmek için ISO 27001 skorlamasını da içeren DMA gibi çözümlere yönelmektedirler.

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Kuruluşların bilgi varlıklarını korumak için uygulayabilecekleri bir çerçeve sağlar. ISO 27001, kuruluşun bilgi güvenliği risklerini tanımlamasına, değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Ayrıca, kuruluşun bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

DMA, Digital Maturity Assessment'ın kısaltmasıdır. DMA, bir organizasyonun dijital olgunluk seviyesini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanılan bir hizmettir. Bilgi güvenliği alanında DMA, organizasyonların siber güvenlik yeteneklerini optimize etmelerine yardımcı olur. Kategorilerine özgü belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden organizasyonun dijital olgunluğunu puanlar ve raporlar.

Skorlama Nedir ve DMA'nın Skorlama Sistemi:

Skorlama, bir sürecin veya nesnenin belirli kriterlere göre değerlendirilmesi ve puanlanması anlamına gelir. DMA süreçlerinden biri olan ISO 27001 skorlaması, belirlenen kategoriler ve kriterlere dayanarak organizasyonun dijital olgunluğunu puanlar. Her kategori ve kriter, belirlenen ölçeklere göre değerlendirilir ve puanlanır. Bu puanlar toplanarak genel bir skor elde edilir. Bu skor, organizasyonun bilgi güvenliği olgunluğunu yansıtarak güvenlik seviyesini ölçer.

DMA, ISO 27001 kapsamında 14 ana kategoride bilgi güvenliği değerlendirmesi sunarak organizasyonlara kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Bu kategoriler şunlardır:

- Bilgi Güvenliği Politikaları
- Bilgi Güvenliği Organizasyonu
- İnsan Kaynakları Güvenliği
- Varlık Yönetimi
- Erişim Kontrolü
- Kriptografi
- Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
- İşletim Güvenliği
- Haberleşme Güvenliği
- Sistem Temini, Geliştirme ve Bakımı
- Tedarikçi İlişkileri
- Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
- İş Sürekliliği Yönetiminin Bilgi Güvenliği Hususları
- Uyum

Ek olarak, tehdit istihbaratı da puanlanarak elde edilen sonuçlarla genel bir skor oluşturulur. Bu kapsamlı yaklaşım, organizasyonların bilgi güvenliği alanındaki zaaflarını belirlemelerine ve etkili çözümler geliştirmelerine yardımcı olur.

DMA Skorlamasının Faydaları:

Güçlü ve Zayıf Alanların Belirlenmesi: DMA, organizasyonun güçlü ve zayıf dijital alanlarını belirleyerek iyileştirme fırsatları sunar.

Stratejik Yönlendirme: Elde edilen skorlar, organizasyona stratejik kararlar almak için somut bir temel sağlar.

Özelleştirilebilir Çözümler: DMA skorlaması, organizasyonların özel ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre özelleştirilebilir.

Sürekli İyileştirme: DMA, organizasyonların dijital olgunluğunu sürekli olarak artırmak için rehberlik eder.

DMA’ya ilişkin ISO 27001 skorlamasının yapılması, organizasyonlara hem kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetim sistemi sunar hem de dijital olgunluğunu değerlendirme ve iyileştirme konusunda etkili bir araç sağlar. Bu, siber tehditlere karşı direnci artırır ve dijital varlıkları daha güvenli hale getirir.

DMA hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak ve dijital olgunluk analizi kapsamında ISO 27001 skorlaması için buraya tıklayabilirsiniz.

Yazar: Eren ÖKSÜZ/BeyazNet Bilgi Sistemleri Analisti