EN
EN

ISO 27001 ve ISO 27002: 2022 Güncellemeleri

14 Şubat 2022


Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), ISO 27002 standardına yönelik güncellemeler gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz 2022 Şubat ayında yapılan bu değişikliklerin yayınlanması bekleniyor. ISO 27002 güncel versiyonun yayınlanmasını, ISO 27001'in revize edilmiş bir versiyonunun takip edeceği düşünülüyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, sağlam bir bilgi güvenliği sistemi için gerekliliklerin belirtildiği standartlar bütünüdür. ISO 27002 ise kontrol seçimi, uygulaması ve yönetimine rehberlik eden bir referans standarttır. Bu nedenle değişikliklerin çoğu ISO 27002'de olacak olsa da ISO 27002'ye atıfta bulunan ISO 27001'in Ek A'sında da güncellemeler yapılacağı anlamına geliyor.

ISO 27002’de Neler Değişecek?

ISO 27002:2022’de, ISO 27002:2013'ün 114 kontrolü yerine 93 kontrol listelenecek.

Bu kontroller artık 14 maddede değil 4 ana başlık halinde gruplandırılacak:

-İnsanlar (8 kontrol)
-Organizasyonel (37 kontrol)
-Teknolojik (34 kontrol)
-Fiziksel (14 kontrol)

ISO 27002:2022 bazı yeni kontrolleri içerecek:

-Tehdit istihbaratı
-Bulut hizmetlerinin kullanımı için bilgi güvenliği
-İş sürekliliği için Bilgi ve İletişim Teknolojileri hazırlığı
-Fiziksel güvenlik izleme
-Konfigürasyon yönetimi
-Bilgi silme
-Veri maskeleme
-Veri sızıntısını önleme
-İzleme faaliyetleri
-Web filtreleme
-Güvenli kodlama

Kontroller, kategorize edilmelerini kolaylaştırmak için artık beş tür özniteliğe sahip olacak:

-Kontrol tipi (önleyici, tespit edici, düzeltici)
-Bilgi güvenliği özellikleri (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik)
-Siber güvenlik kavramları (tanımlama, koruma, tespit etme, yanıt verme, kurtarma)
-Operasyonel yetenekler (yönetişim, varlık yönetimi, vb.)
-Güvenlik alanları (yönetişim ve ekosistem, koruma, savunma, dayanıklılık)

Değişiklikler ISO 27001’i Uygulayan/Uygulayacak Kuruluşları Nasıl Etkileyecek?

Ek A'da yapılan değişikliklerin yanı sıra, ISO 27001 değişikliklerinin birçoğunun iyileştirmeler ve açıklamalar olması beklenmektedir. ISO 27001'in yeni versiyonu yayınlanana kadar, SoA'nız (Uygulanabilirlik Beyanı) hala ISO 27001:2013 Ek A'ya atıfta bulunmalıdır. ISO 27002:2022 yayınlandığında, kontrollerini Standardın 2013 versiyonu ile karşılaştıran bir eke sahip olacaktır. Bu da mevcut Ek A ile karşılaştırmayı daha kolay bir hale getirerek farkları basit bir şekilde uygulamanızı kolaylaştıracaktır. Karşılaştırma sonrası kontrollerinizi güncellemek risk değerlendirmenizi de güncellemenizi beraberinde getirecektir. Yeni risk değerlendirmesine ve kontrollere bağlı olarak da Uygulanabilirlik Beyanınızı gözden geçirebilirsiniz.

Sertifikalı kuruluşların yönetim sistemlerini bir standardın yeni bir versiyonuna uyacak şekilde revize etmeleri için genellikle iki yıllık bir geçiş dönemi vardır, bu nedenle gerekli değişiklikleri yapmak için belirli bir zaman tanınacaktır.

Eğer ISO 27001'i uygulayan bir kurum değilseniz, güncel hali yayınlanana kadar beklemek sizi büyük bir risk altında bırakabilir. Bu nedenle, ISO 27001:2013'e uygun ve mevcut Ek A kontrol setini kullanan bir BGYS'yi doğrudan uygulamanız veya diğer kontrollere karşı referans olarak kullanmanız kurumunuz açısından daha sağlıklı olacaktır.

Kaynaklar:

1- https://www.itgovernance.co.uk/iso27001-and-iso27002-2022-updates

2- https://www.pivotpointsecurity.com/blog/are-you-ready-for-the-new-iso-270012022/

BT Olgunluk Analizi

Kurumların BT yönetim süreçlerinin önem ve etkinliği, BT mimarisinin (yazılım, donanım, güvenlik ve altyapı) ilişkili strateji ve süreçlerle uyumu ve sürekliliği BT Olgunluğunu ortaya koyar. Her kurumun BT olgunluğu farklı seviyelerde olabilir. BT Olgunluk Analizi ile mevcut olgunluğun ölçülmesi ve değerlendirilmesi, uluslararası benzer başka kurumlarla kıyaslanması hedeflenir.

BT Olgunluk Analizi
Penetrasyon Testi

Sızma testlerinde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılır.

Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Penetrasyon Testi Paketlerimiz
Dışarıdan Penetrasyon Testi Pentest RemoteShell, BeyazNet Pentest Standart Pentest Exploit One, BeyazNet Pentest Pro Pentest Injection Plus, BeyazNet Pentest Pro Plus Pentest ZeroDay Enterprise
Farklılıklarımız
Farklılıklarımız
Alanında lider lisanslı test araçları (Acunetix, NetSparker, Nexpose, BurpSuite, Nessus vb.), DB Vulnerability Scanner ürünü ile veri tabanlarının içerden taranması, DNS Firewall ile DNS trafiği izlenerek zararlı yazılım bulaşmış makinaların tespiti
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
BeyazNet Pentest Hizmetimiz
Firmamızın uzman ve sertifikalı ekibi detaylı incelemeler yaparak ağ, sistem ve yazılım katmanındaki zayıflıkları maksimum seviyede tespit etmektedir
Penetrasyon Testi
Göç'e Hazır mısınız?

Tüm alışkanlıklarımızdan, tüm bağımlılıklarımızdan, tüm sıkıntılarımızdan, daha güvenli özgür yazılımlara göç etmek için yanınızdayız.

Planlama neden çok önemli?
Planlama neden çok önemli?
Linux sistemler, Windows'tan çok farklı olduğu için ancak sağlıklı bir planlama ile göç mümkündür.
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Güncelleme ve Şifre Sunucusu
Göç için kurduğumuz sunucular sayesinde işletim sistemleri güncel ve güvenli kalıyor.
Linux Göç
Geçmişe dair kuşkularınız mı var?

TaliaStamp kullanarak, geçmişte edindiğiniz belgeleri damgalayabilir, böylece varlıklarını hukuki olarak garanti altına alabilirsiniz. Damgalayarak sunduğunuz belgenin inkar edilmesi halinde, bu belgenin en azından damgalandığı zamanda var olması sebebiyle belgenin geçmiş zamanda varlığını kanıtlayabilirsiniz.

TaliaStamp
TaliaBee ile cihazlarınıza hükmedin

Kullanıcı dostu bir arayüz ve diğer uygulamalarla iletişim kurabilme desteği sağlayan TaliaBee, sizin olmadığınız ortamlarda uzaktan kontrol edilebilir çıkışları sayesinde elleriniz, sensör bağlayabileceğiniz girişleri sayesinde duyularınız olur.

TaliaBee
İnternet Kontrol Altında

TaliaLog kullanarak, internet paylaşımına dair yasanın gerektirdiği kayıtları tutabilir ve internet erişiminizi istediğiniz kişilerle rahatça paylaşabilirsiniz. İnternetinizi paylaştığınız kişiler, erişim bilgileri ile kayıt altına alınır.

TaliaLog