EN

ISO 27001 ve ISO 27002: 2022 Güncellemeleri


Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), ISO 27002 standardına yönelik güncellemeler gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz 2022 Şubat ayında yapılan bu değişikliklerin yayınlanması bekleniyor. ISO 27002 güncel versiyonun yayınlanmasını, ISO 27001'in revize edilmiş bir versiyonunun takip edeceği düşünülüyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, sağlam bir bilgi güvenliği sistemi için gerekliliklerin belirtildiği standartlar bütünüdür. ISO 27002 ise kontrol seçimi, uygulaması ve yönetimine rehberlik eden bir referans standarttır. Bu nedenle değişikliklerin çoğu ISO 27002'de olacak olsa da ISO 27002'ye atıfta bulunan ISO 27001'in Ek A'sında da güncellemeler yapılacağı anlamına geliyor.

ISO 27002’de Neler Değişecek?

ISO 27002:2022’de, ISO 27002:2013'ün 114 kontrolü yerine 93 kontrol listelenecek.

Bu kontroller artık 14 maddede değil 4 ana başlık halinde gruplandırılacak:

-İnsanlar (8 kontrol)
-Organizasyonel (37 kontrol)
-Teknolojik (34 kontrol)
-Fiziksel (14 kontrol)

ISO 27002:2022 bazı yeni kontrolleri içerecek:

-Tehdit istihbaratı
-Bulut hizmetlerinin kullanımı için bilgi güvenliği
-İş sürekliliği için Bilgi ve İletişim Teknolojileri hazırlığı
-Fiziksel güvenlik izleme
-Konfigürasyon yönetimi
-Bilgi silme
-Veri maskeleme
-Veri sızıntısını önleme
-İzleme faaliyetleri
-Web filtreleme
-Güvenli kodlama

Kontroller, kategorize edilmelerini kolaylaştırmak için artık beş tür özniteliğe sahip olacak:

-Kontrol tipi (önleyici, tespit edici, düzeltici)
-Bilgi güvenliği özellikleri (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik)
-Siber güvenlik kavramları (tanımlama, koruma, tespit etme, yanıt verme, kurtarma)
-Operasyonel yetenekler (yönetişim, varlık yönetimi, vb.)
-Güvenlik alanları (yönetişim ve ekosistem, koruma, savunma, dayanıklılık)

Değişiklikler ISO 27001’i Uygulayan/Uygulayacak Kuruluşları Nasıl Etkileyecek?

Ek A'da yapılan değişikliklerin yanı sıra, ISO 27001 değişikliklerinin birçoğunun iyileştirmeler ve açıklamalar olması beklenmektedir. ISO 27001'in yeni versiyonu yayınlanana kadar, SoA'nız (Uygulanabilirlik Beyanı) hala ISO 27001:2013 Ek A'ya atıfta bulunmalıdır. ISO 27002:2022 yayınlandığında, kontrollerini Standardın 2013 versiyonu ile karşılaştıran bir eke sahip olacaktır. Bu da mevcut Ek A ile karşılaştırmayı daha kolay bir hale getirerek farkları basit bir şekilde uygulamanızı kolaylaştıracaktır. Karşılaştırma sonrası kontrollerinizi güncellemek risk değerlendirmenizi de güncellemenizi beraberinde getirecektir. Yeni risk değerlendirmesine ve kontrollere bağlı olarak da Uygulanabilirlik Beyanınızı gözden geçirebilirsiniz.

Sertifikalı kuruluşların yönetim sistemlerini bir standardın yeni bir versiyonuna uyacak şekilde revize etmeleri için genellikle iki yıllık bir geçiş dönemi vardır, bu nedenle gerekli değişiklikleri yapmak için belirli bir zaman tanınacaktır.

Eğer ISO 27001'i uygulayan bir kurum değilseniz, güncel hali yayınlanana kadar beklemek sizi büyük bir risk altında bırakabilir. Bu nedenle, ISO 27001:2013'e uygun ve mevcut Ek A kontrol setini kullanan bir BGYS'yi doğrudan uygulamanız veya diğer kontrollere karşı referans olarak kullanmanız kurumunuz açısından daha sağlıklı olacaktır.

Kaynaklar:

1- https://www.itgovernance.co.uk/iso27001-and-iso27002-2022-updates

2- https://www.pivotpointsecurity.com/blog/are-you-ready-for-the-new-iso-270012022/