EN
EN

ISO 9001 (KYS) Nedir?


ISO 9001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve kalite yönetim sistemlerini belirleyen bir standardı ifade eder. ISO 9001 standardı, işletmelerin kalite yönetim sistemlerini kurmaları, uygulamaları ve sürekli olarak iyileştirmeleri için bir rehber sunar. ISO 9001, 178 ülkedeki kuruluşlara verilen 1 milyondan fazla sertifikayla dünyada en yaygın kullanılan kalite yönetim sistemi standardıdır.

ISO 9001, müşterileri ve diğer paydaşları sürekli olarak memnun etmek ve kurumun asıl amacına uygunluğu sağlamak amacıyla kuruluşun yönetimine sağduyulu bir yaklaşım sağlayan bir çerçeve ve ilkeler dizisi sağlar. Basit bir ifadeyle, ISO 9001 sertifikası, etkili süreçlerin ve etkili kişilerin her seferinde etkili bir ürün veya hizmet sunabilmesi için temel sağlar.

ISO 9001 standardı, müşteri memnuniyetini artırmak, iş süreçlerini etkinleştirmek ve kaliteyi sürekli olarak iyileştirmek için bir çerçeve sağlar. Bu standardın uygulanması, işletmelerin daha iyi müşteri hizmeti sunmalarına, süreç verimliliğini artırmalarına ve rekabetçiliklerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

ISO 9001 standardı, aşağıdaki ana prensiplere dayanır:

- Müşteri Odaklılık: Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler sağlamak.
- Liderlik: Liderlik ve taahhüt, organizasyonun hedeflerini belirleme ve çalışanları bu hedeflere yönlendirme.
- Çalışan Katılımı: Tüm çalışanların katılımını teşvik etme, yeteneklerini geliştirme ve iş birliği sağlama.
- Süreç Yaklaşımı: Ana iş süreçlerini anlama, yönetme ve bu süreçlerde sürekli iyileştirmeler yapma.
- Sistem Yaklaşımı: Tüm iş süreçlerini bir sistem olarak görme ve bu süreçlerin birbirleriyle etkileşimini anlama.
- Karar Verme ve Kanıta Temelli Yönetim: Kararları akılcı veri ve bilgilere dayanarak almak ve performansı sürekli olarak izleme ve değerlendirme.
- İlişkili Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda: İlişkili tedarikçilerle etkili bir iş birliği kurma ve karşılıklı fayda sağlama.

ISO 9001 standardı, işletmelerin belirli gereksinimleri karşılamalarını sağlamak için bir dizi belge ve süreçleri içerir. Bu standart, organizasyonların kalite yönetim sistemlerini uygulamak ve sürekli olarak geliştirmek için rehberlik sağlar. Ayrıca, ISO 9001 sertifikası almak, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulatması anlamına gelir.

ISO 9001’i Uygulamanın Faydaları:

- Kurumun amacına uygun işlev yürütmesi
- Ürün ve hizmetlerde verimlilik
- Süreç yaklaşımının benimsenmesi
- Operasyonların sağlıklı yürütülmesi
- Tutarlı ve öngörülebilir sonuçların elde edilmesi
- Risklerin tespiti
- İyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
- Sorunlarda temel neden analizinin yapılabilmesi
- Sürekli izleme, ölçme ve iyileştirme
- Tedarik zincirini yönetme
- İnsan, malzeme, zaman, para ve dış paydaşları içeren kaynakların etkili ve verimli kullanımı
- Müşteri memnuniyeti ve sadakati

Yazar: Nazlıcan Tanın/ BeyazNet Bilgi Sistemleri Denetim Uzmanı