EN
EN

Kamu Açık Kaynak Konferansı KAK


10. Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda kamuda açık kaynak ve özgür yazılım kullanılması önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu görev PARDUS projesiyle birlikte TÜBİTAK ULAKBİM’in önderliğinde sahiplenilmektedir. Bu konularda kamu, üniversiteler ve açık kaynak STK temsilcilerinden oluşan Açık Kaynak Danışma Komitesi desteğiyle Kamu Açık Kaynak Konferansı düzenlenmektedir. Konferansın sahibi başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları ve ilgili bakanlıklardır.

Kamu Açık Kaynak Konferansı kamu kuruluşlarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasını teşvik etmek, başarı hikâyelerini paylaşmak, kamu kuruluşları BT yöneticilerini Milli İşletim Sistemi PARDUS ve Açık kaynak Kodlu yazılımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenmektedir.

İlki 2015 yılında TOBB ETÜ'de, ikincisi TED Üniversitesi Kolej Yerleşkesinde, üçüncüsü Ankara Congresium’da düzenlenen konferansın bu yıl dördüncüsü düzenlenmektedir. Bu yılki konferans iki ayak halinde yapılacak KAK’18 Yerel Yönetimler ayağına Pendik Belediyesi ev sahipliğinde yapılırken, KAK’18 Açık Kaynak Konferansı Sheraton Hotel de yapılacaktır.

Konferansta Milli İşletim Sistemi PARDUS Projesi, açık kaynak dünyasındaki gelişmeler ve çözümler, kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri, ülkemizde yürütülen faaliyetler, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ve benzeri konular, seminerler ve çalıştaylar eşliğinde ele alınacaktır. Konferansta ulusal politikaların tartışılması, başarı hikâyeleri yanında kamuda ihtiyaç duyurulan açık kaynak/özgür yazılım konularında sunumlar yapılacak, PARDUS GÖÇ hakkında bilgilendirme ve kaynak aktarımı sağlanacaktır. Kamu BT yöneticilerinin Milli İşletim Sistemi PARDUS a ve açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş aşamasındaki sorunlarına çarelerin aranacağı bu konferansların tarihleri ve düzenleneceği yerler şöyledir:

KAK’18 Yerel Yönetimler 2-3-4 Ekim 2018 The Green Park Pendik

KAK’18 Kamu Açık Kaynak Konferansı 24 Ekim 2018 Sheraton Hotel Ankara