EN
EN

Kurumsal Ağlarda IoT ve Diğer Cihazların Keşfi ve Güvenlik Denetimi


Günümüzün kurumsal ağları, farklı türde kablolu ve kablosuz cihazların birbirine bağlandığı karmaşık ortamlardır.

Ağdaki mevcut cihaz keşfetme çözümleri ağırlıklı olarak sunucuları, Workstation bilgisayarlarını, dizüstü bilgisayarları, firewallları, switch ve router gibi altyapı cihazlarını tanımlamaya ve izlemeye odaklanmıştır. Çükü kuruluşların en değerli bilgi varlıkları bu cihazlar üzerinde depolanıyor, işleniyor ve aktarılıyor olması nedeniyle onları güvenlik ihlallerinin ve izinsiz girişlerin ana hedefi haline getiriyor.

DDO-Bilgi ve iletişim Güvenliği Rehberinde ağa bağlı cihazların keşfiyle ilgili tedbir maddeleri aşağıda verildiği gibidir. Ağa bağlı cihazların tespiti ve barındırdıkları bilgilerin korunması için bu tedbirlerin uygulanması önemlidir.

Tedbir Maddesi

Tedbir Derecesi

Tedbir Tanımı

Açıklama

3.1.1.3

1

Donanım Envanterine Kaydedilmemiş Donanımların Yönetimi

Yeni tedarik edilen ya da ağa yeni bağlanacak donanımların, donanım varlık envanterine kaydı yapılmadan kurum ağına bağlanmamasına yönelik politika ve prosedürler oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

 

3.1.1.4

2

Aktif Keşif Araçlarının Kullanılması

Kurum ağına bağlı cihazları tanımlamak ve donanım varlık envanterindeki değişiklikleri takip etmek için aktif keşif araçları kullanılmalıdır.

3.1.1.7

2

Kurum Ağı Bağlantı Noktalarında Kimlik Denetimi Yapılması

Sadece onaylı donanımların kurum ağına bağlanabilmesi için, 802.1x standardı veya NAC çözümleri kullanılarak kurum ağına

 

 

Fakat son dört yılda, saldırganların bir giriş noktası ve veri sızma yolu olarak ağ yazıcıları ve video konferans sistemleri gibi amaca yönelik olarak oluşturulmuş cihazları hedef aldığı yeni bir eğilim ortaya çıktı.

Bu cihazlar, aşağıdaki ana nedenlerden dolayı mevcut BT varlık keşif çözümleri tarafından doğru şekilde tanımlanamıyor:

- Tescilli protokoller, varlık keşif çözümünün bilmediği bu tür cihazları yönetmek ve izlemek için sıklıkla kullanılır.
- Bağlı cihazların çoğu, üzerlerine keşif aracı yazılımının yüklenmesine izin vermeyen tescilli işletim sistemlerine sahip, kaynakları kısıtlı sistemler olduğundan aracı tabanlı varlık keşfi mümkün değildir.

Bu sınırlandırmaların üstesinden gelinmesi için kullanılan çözümünüzün aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekir:

- Cihaz üreticisinin, model adının, cihaz tipinin, cihazın kullanım ömrü sonu durumunun, donanım yazılımı sürümünün ve donanım yazılımı yayın tarihinin doğru tanımlanması
- Kullanıcının cihaz sabit yazılımı dosyalarını yüklemesini gerektirmeden her cihazın sabit yazılımı kodundaki yazılım bileşenlerini ve kitaplıkları listeleyen Gerçek Zamanlı Ürün Yazılımı malzeme listesi (BOM) raporu sunulması
- Güvenlik açığı bulunan 3. taraf bileşenleri, varsayılan kimlik bilgilerini, kripto anahtarlarını, sertifikaları ve varsayılan yapılandırma sorunlarını içeren, cihazın genel olarak bilinmeyen güvenlik açıklarının belirlenmesi
- Cihazın genel olarak bilinen güvenlik açıklarının (CVE'ler) belirlenmesi

Kaynak