EN

Layer 3 Firewall ve Layer 7 Firewall Arasındaki Farklar


Firewall yazılan kurallar doğrultusunda herhangi bir sorun tespit etmediği ağ trafiğini geçirirken sıkıntı tespit ettiği ağ trafiklerini bloklar. Güvenlik duvarları çeşitli kriterlere göre ayırt edilebilir bu kriterler aşağıda ki gibi örnekler verilebilir.

- Fiziksel veya sanal güvenlik duvarı
- Ağ katmanlarına göre layer 3 ve layer 7
- İşlevselliğine göre güvenlik duvarları: UTM, NGFW…

Layer 3 Firewall yalnızca belirli bağlantı noktalarındaki belirli IP adreslerinden gelen trafiği kabul edecek şekilde veya trafik belirli bir protokol kullandığında yapılandırarak işleri daha ayrıntılı hale getirebilir. Trafik bu şekilde sınıflandırılırsa firewall 3. katmanda çalışmış olur. Layer 3 firewall TCP/IP protokolüne göre trafiği filtreler. Bu yaklaşıma paket filtrelemede denilmektedir. Çünkü esas olarak nerden çıktıklarına ve hangi portlarla konuşmak istediklerine bağlı olarak bireysel ağ paketlerine izin verir veya engellerler.

Layer 7 firewall ise trafiği, trafiğin ulaşmaya çalıştığı uygulama veya uygulama servisine ve bu trafiğin belirli içeriklerine göre sıralamanıza olanak sağlar. Belirli bir bağlantı noktasındaki tüm trafiği engellemek yerine genel olarak bağlantı noktasında trafiği kabul etmek için bir uygulama seviyesinde firewall kullanılabilir. Ancak bilinen bir güvenlik açığı içeren bir trafik engellenebilir.

Layer 7 firewall bize güvenlik duvarı yapılandırması adına büyük bir fırsat sağlıyorsa neden layer 3 firewall hali hazırda kullanılmaktadır? Çünkü bu iki farklı firewall çeşidi farklı risk türlerini azaltan farklı araçlardır. Çoğu durumda hem L3, hem de L7 güvenlik duvarı birbirlerini tamamlayıcı şekilde konumlandırılırlar.

Layer 3 firewalllar genellikle karar aldıkları değişken kümesi göz önünde bulundurulduğu zaman layer 7 firewalllardan daha fazla verime sahip olabilirler. Layer 3 güvenlik duvarları içindeki trafiğin farkında olmadan kaynak ve hedef bağlantı noktalarına dayanarak basitçe izin verir veya reddeder ve böylece herhangi bir IP tabanlı senaryoda evrensel olarak çalışır. Yine de protokol farkındalığının olmayışı, L7 güvenlik duvarlarının adres ettiği önemli bir nokta. Özellikle HTTP evrensel uygulama protokolü haline geldiğinden, saldırganların uygulama katmanındaki zayıflıkları araştırması ve istismar etmesi daha olasıdır. Bu nedenle, yalnızca tüm trafiğin 80 numaralı bağlantı noktasına girmesine izin veren bir L3 güvenlik duvarı varsa, bu riskler görülmeyebilir. Bir L7 güvenlik duvarı, uygulama katmanının içine bakabilir ve yalnızca erişmeye çalıştığı bağlantı noktasına değil, içeriğine dayanarak bir talebe izin verip vermeyeceği konusunda kararlar alabilir. Bu hesaplamalı olarak daha pahalı bir işlemdir, ancak önemli ölçüde daha fazla güvenlik sağlar.

Sonuç olarak, hem layer 3 güvenlik duvarı filtresini hem de layer 7 filtresini gerektiği gibi kullanabilmeli. Hem ağ düzeyinde hem de uygulama düzeyinde filtre uygulayarak, şirket altyapısı ve hizmetleri davetsiz misafirlere karşı koruma altına alınabilir.